Jak dodać dodatkowy adres IPv4 w VPS Windows? 

Dodatkowe adresy IPv4 są przydatne w wielu sytuacjach, a ich dodawanie w Windows Server nie jest trudne. Z tej instrukcji dowiesz się jak to zrobić krok po kroku. 

Dodawanie dodatkowego adresu IPv4 w Windows Server

 1. Zaloguj się do swojego serwera przez RDP (Remote Desktop Protocol).
 2. Otwórz menu Start i kliknij Panel Sterowania (Control Panel)
  Menu start - Panel kontrolny
 3. Kliknij Sieć i internet (Network and Internet).Otwórz ustawienia sieci: Network and Internet
 4. Otwórz Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center).
  Przejdź do ustawień sieci: Network and Internet -> Network and Sharing Center
 5. W menu po lewej stronie kliknij Zmień ustawienia adaptera (Change adapter settings).
  Wybierz Change adapter settings
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie sieciowe i wybierz Właściwości (Properties)
  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości (Properties)
 7. Z listy wybierz opcję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij przycisk Właściwości (Properties).Wybierz IPv4 i kliknij Właściwości (Properties)
 8. Kliknij przycisk Zaawansowane (Advanced)
  Kliknij przycisk Zaawansowane (Advanced)
 9. Na karcie Ustawienia IP (IP settings) kliknij przycisk Dodaj (Add) znajdujący się pod sekcją Adresy IP (IP addresses).
  Kliknij przycisk Dodaj (Add)
 10. Wpisz adres IPv4 oraz maskę podsieci. Kliknij przycisk Dodaj.
 11. Kliknij przycisk OK we wszystkich otwartych oknach, aby zapisać zmiany.

Test dodatkowego adresu IPv4

Po konfiguracji dodatkowego adresu IPv4 należy sprawdzić, czy działa on prawidłowo.

Ważne! System Windows domyślnie blokuje żądanie ICMP. Zanim zaczniesz testować działanie dodatkowego adresu IPv4, sprawdź, czy Zapora systemu Windows blokuje pakiety ICMP dla protokołu IPv4.
 1. Na komputerze lokalnym otwórz wiersz polecenia lub terminal.
 2. Użyj polecenia odpowiedniego dla systemu operacyjnego na komputerze:
  • Windows
   > ping [adres IP]

   np. > ping 123.456.78.90

  • Linux
   # ping [adres IP]

   np. # ping 123.456.78.90

  • macOS
   % ping [adres IP]

   np. % ping 123.456.78.90

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie