Jak dodać użytkownika bazy danych w Panelu Plesk?

W Panelu Plesk w prosty sposób dodasz nowego użytkownika bazy danych i określisz jego uprawnienia. Z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić.

SPIS TREŚCI

Krok 1: Wybór bazy danych

Na początku należy przejść do właściwej bazy danych, by móc dodać do niej nowego użytkownika. Po zalogowaniu się do Panelu Plesk, do bazy danych można przejść na trzy sposoby:

 1. W przestrzeni WWW wybranej domeny kliknij Bazy danych
  Bazy danych
 2. Z menu po prawej stronie ekranu wybierz Bazy danych, a następnie kliknij nazwę domeny.
  Bazy danych
 3. Z menu po lewej stronie ekranu wybierz Bazy danych, a następnie kliknij nazwę domeny.

Krok 2: Dodanie użytkownika bazy danych w Panelu Plesk

Będąc już we właściwej bazie danych, możesz dodać jej nowego użytkownika. W tym celu:

 1. Z menu po lewej stronie wybierz Zarządzanie użytkownikiem.
  Zarządzanie użytkownikiem
 2. Następnie wybierz Dodawanie użytkownika bazy danych. Otworzy się formularz do wypełnienia:
  Dodawanie użytkownika bazy danych

  • Nazwa użytkownika bazy danych – podaj nazwę użytkownika
  • Hasło – wpisz lub wygeneruj hasło dostępu dla tworzonego użytkownika bazy danych, powtórz je w polu Potwierdź hasło
  • Baza danych – wybierz bazę danych, dla której tworzysz użytkownika.
  • Kontrola dostępu – ustal dostęp dla tworzonego użytkownika bazy danych:
   • Zezwalaj tylko na lokalne połączenia – pozwala tylko na połączenie się przez aplikacją (stronę WWW na serwerze)
   • Zezwalaj na zdalne połączenia od każdego hosta – pozwala na połączenie lokalne i zdalne poprzez zewnętrzny program (wymaga odblokowania portu 3306)
   • Zezwalaj na zdalne połączenia od – pozwala na połączenie lokalne, a połączenie z zewnątrz ogranicza do wybranego hosta, IP lub klasy adresowej (wymaga odblokowania portu 3306)
 3. Po wypełnieniu formularz, kliknij OK, by dodać użytkownika.

Krok 3: Uprawnienia użytkownika bazy danych w Panelu Plesk

Po dodaniu użytkownika możesz zarządzać jego uprawnieniami. Kliknij nazwę użytkownika bazy danych, by przejść do jego ustawień.
Kliknij nazwę użytkownika, by przejść do jego ustawień

W tym miejscu możesz zmienić uprawnienia, a także inne parametry wybrane podczas tworzenia użytkownika.

Domyślnie użytkownikowi bazy danych są nadane wszystkie uprawnienia (zaznaczone są wszystkie opcje w sekcjach Dostęp do danych i Dostęp do struktury). Możesz je dowolnie zmienić samodzielnie nadając wybrane uprawnienia lub korzystając z gotowych ról.
Zarządzanie dostępami użytkownika bazy danych

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie