Kotwice – wewnętrzne i zewnętrzne odsyłacze na stronie WWW

Korzystają ze strony WWW, za pomocą paska nawigacji (menu) możesz poruszać się po witrynie, przenosząc się między stronami. Dodatkowo, przeglądając jedną stronę, możesz, np. w opublikowanym tekście, dodawać hiperłącza (odnośniki) do innych witryn lub kolejnych akapitów tej samej strony i tekstu.

SPIS TREŚCI

Co to są kotwice?

Definiując kotwice (odsyłacze czy inaczej etykiety) tworzymy punkty (w obrębie danej witryny lub podstrony), do których możemy odnosić się z innego miejsca witryny.

Kliknij tutaj, aby przejść na sam dół tego artykułu. To tylko mały przykład zastosowania kotwic.

Kotwice ułatwiają tworzenie, np. spisów treści, kiedy każdy punkt będzie odnośnikiem do konkretnego akapitu, a użytkownik będzie w stanie szybko przenieść się do wybranych informacji.

Nazwa każdej kotwicy musi być unikalna w zakresie całej podstrony, na której jest tworzona. Nazwy kotwic mogą powtarzać się, pod warunkiem ich występowania na różnych podstronach. W celu identyfikacji kotwic spoza podstrony, na której tworzymy odsyłacz, podajemy adres podstrony + nazwę odsyłacza. Dla odnośników do kotwic, które znajdują się na tej samej podstronie, wystarczy samo użycie nazwy kotwicy.

 • Kotwica zdefiniowane na tej samej stronie co odsyłacz:
  <a href="#nazwa_etykiety">opis odsyłacza</a>
  (...)
  <a name="nazwa_etykiety">(opis etykiety)</a>
 • Kotwica zdefiniowana na innej stronie:
  <a href="ścieżka dostępu lub adres internetowy#nazwa_etykiety">opis odsyłacza</a>

Tworzenie kotwicy

Tworzenie kotwicy to prosta czynność, polegająca na dodaniu krótkiego fragmentu kodu, który utworzy znacznik. Warto pamiętać, że utworzona kotwica może działać w obrębie całej podstrony (np. kilku modułów wzajemnie powiązanych) lub całej witryny (znacznik z jednej podstrony połączony jest z przyciskiem z innej podstrony).

 1. Odszukaj miejsce, w którym chcesz wstawić kotwicę (punkt, do którego odniesiesz się z innego miejsca).
 2. Wstaw kod:
  <a name="nazwa_kotwicy">(opis_kotwicy)</a>

Tworzenie odsyłacza do kotwicy

 1. Utworzyłeś punkt: nazwa_kotwicy.
 2. Odszukaj miejsce, w którym chcesz wstawić odsyłacz do kotwicy.
 3. Wstaw kod:
  <a href="ścieżka dostępu lub adres internetowy#nazwa_etykiety">opis odsyłacza</a>

Znalazłeś się tutaj, bo w tym miejscu znajduje się kotwica dla przycisku kliknij tutaj (hiperłącza) znajdującego się na górze strony. Kliknij tutaj, aby ponownie wrócić na początek strony. Tam także zdefiniowano kotwicę, do której z kolei zostaniesz przeniesiony teraz.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie