Aktualizacja wersji MySQL

Informujemy o aktualizacji silnika baz danych MySQL do wersji 5.5.25 (hosting Unix).

Szczegóły dotyczące zmian w niniejszej wersji znajdują się pod adresem:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/news-5-5-25.html