Ustawienie priorytetów w G Suite

Priorytety w aplikacji Google Drive