Historia edycji komórki w arkuszach Google Sheets

Śledzenie zmian dokonanych przez współpracowników jest ważne dla zachowania ciągłości informacji oraz zrozumienia, dlaczego wprowadzono konkretne zmiany w dokumentach. Zwłaszcza gdy w jednym arkuszu pracuje kilku współpracowników.

Pokaż historię edycji to nowa funkcja w Google Sheets. Pomoże Ci w łatwy sposób zobaczyć historię edycji komórki, kto dokonał ostatniej edycji, kiedy dokonano tej edycji oraz jaka była poprzednia wartość komórki.

Jak sprawdzić historię komórki?

Aby rozpocząć korzystanie z opcji „Pokaż historię edycji” kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę Google Sheets. Wybierz z rozwijanego menu „pokaż historię edycji”. Pojawi się okno dialogowe, które pokaże Ci:

  • Użytkownika, który ostatnio dokonał bezpośredniej edycji w komórce;
  • Kiedy została dokonana edycja;
  • Jaka jest poprzednia i bieżąca wartość komórki.

Gmail z domeną Twojej firmy? To możliwe!

Google Workspace to m.in. poczta Gmail, której możesz używać z domeną swojej firmy. Zyskasz także pakiet praktycznych aplikacji Google. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.

Poznaj Google Workspace
Google Workspace Business Standard Dodaj do koszyka