Zakończenie automatycznej synchronizacji Zdjęć Google z Dyskiem Google

Z dniem 10 lipca 2019 roku zgodnie z sugestiami użytkowników, Google wycofuje automatyczną synchronizację Zdjęć Google z Dyskiem Google. Zmiana dotknie między innymi użytkowników G Suite. Po wprowadzeniu zmiany, dodanie lub usunięcie plików z Google Zdjęcia nie będzie skutkowało automatycznym dodaniem lub usunięciem analogicznych plików z Dysku Google.

Zmiana wynika przede wszystkim z sygnałów użytkowników, którzy zaznaczali, że automatyczna synchronizacja między narzędziami wprowadzała dezorientację. Nowe rozwiązanie powinno być bardziej intuicyjne i lepiej odbierane przez użytkowników narzędzi Google.

Od 10 lipca użytkownicy będą pobierać elementy ręcznie ze zdjęć i przesyłać je na dysk. Jeśli będą usuwać pliki w Zdjęciach Google, będą musieli usunąć je ręcznie również na Dysku Google. Zapobiegnie to przypadkowemu usunięciu plików z zsynchronizowanych narzędzi.

Gmail z domeną Twojej firmy? To możliwe!

Google Workspace to m.in. poczta Gmail, której możesz używać z domeną swojej firmy. Zyskasz także pakiet praktycznych aplikacji Google. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.

Poznaj Google Workspace
Google Workspace Business Standard Dodaj do koszyka