Usuń lub wybierz własny kolor obramowania w Google Sheets

Google rozszerza możliwości edycji tabel w Google Sheets (narzędzie dostępne między innymi w ramach Pakietu G Suite) poprzez wprowadzenie możliwości edycji koloru obramowania. Domyślnie jest ono szare, po aktualizacji będzie można wybrać dowolny kolor obramowania lub zrezygnować z niego całkowicie.

Jak usunąć lub wybrać własny kolor obramowania w Google Sheets?

Aby usunąć lub zmienić kolor obramowania:

  1. Kliknij dwukrotnie w dowolny wykres, otwórz Edytor wykresów i wybierz kartę Dostosuj.
  2. W obszarze Styl wykresu wybierz kolor obramowania lub wybierz Brak, aby całkowicie usunąć obramowanie.

Jak dodać lub usunąć własny kolor obramowania w Google Sheets?

Gmail z domeną Twojej firmy? To możliwe!

Google Workspace to m.in. poczta Gmail, której możesz używać z domeną swojej firmy. Zyskasz także pakiet praktycznych aplikacji Google. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.

Poznaj Google Workspace
Google Workspace Business Standard Dodaj do koszyka