Nowy interpreter skryptów PHP – wersja 5.3

Z przyjemnością informujemy, że w ciągu najbliższego tygodnia w ramach wszystkich serwerów hostingu UNIX wdrożony zostanie nowy interpreter skryptów PHP w wersji 5.3.
Nowa wersja zostanie wdrożona jako równoległa do obecnie funkcjonującej, domyślnie ustawionej wersji PHP 5.2.

Dla Państwa wygody w Panelu klienta home.pl (sekcja „Preferencje”, element “Parametry techniczne”) udostępnimy możliwość indywidualnego przełączenia domyślnego interpretera skryptów *.php.
Po dokonaniu wyboru oraz zapisaniu zmian wszystkie skrypty *.php oraz *.php5 w ramach Państwa serwera będą interpretowane wybraną wersją PHP.

Przypominamy o istnieniu dodatkowej możliwości samodzielnej definicji wersji interpretera.
Funkcjonalność tę można uzyskać także w obrębie wybranego podkatalogu, pozostawiając domyślny interpreter w wersji PHP 5.2 dla pozostałych podkatalogów. W tym celu należy skorzystać z zamieszczenia pliku .htaccess wedle instrukcji opublikowanej pod adresem:

https://pomoc.home.pl/nowa/baza-wiedzy/ustawienie-interpretera-skryptow-za-pomoca-htaccess/

Dla wersji PHP 5.3 właściwą definicją w pliku .htaccess będzie poniższy zapis:

:Location /*.php
Use php53
:Location

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na szereg istotnych zmian w nowej wersji PHP 5.3 w stosunku do wersji PHP 5.2.

:Location /*.php Use php53 :Location