Odwołanie promocji z dniem 09.10.2020 r.

Odwołanie promocji „Domeny”
Informujemy, że na podstawie par. 4 pkt 2 regulaminu promocji „Domeny”, organizator odwołuje tę promocję z dniem 09.10.2020 r.