Jak działa antywirus dla biznesu ESET Endpoint?

ESET Endpoint to dedykowana dla biznesu ochrona antywirusowa sprzętu i oprogramowania. Posiada możliwość zdalnej kontroli urządzeń firmowych za pośrednictwem webowej konsoli administracyjnej ESET Remote Administrator. Jak wygląda i jak działa ESET Endpoint?

Jak wygląda interfejs użytkownika ESET Endpoint na stacji roboczej?

Główny interfejs aplikacji ESET Endpoint jest podzielony na dwie części. Po lewej stronie znajdują się menu aplikacji:

 • Stan ochrony – zawiera informacje o statusie ochrony zapewnianej przez ESET Endpoint;
 • Skanowanie komputera – w tej zakładce skonfigurujesz i rozpoczniesz inteligentne skanowanie komputera. Możesz także skonfigurować skanowanie niestandardowe lub skanowanie zewnętrznych nośników wymiennych;
 • Aktualizacja – tutaj sprawdzisz informacje o silniku detekcji oraz będziesz mógł ręcznie sprawdzić dostępność nowych aktualizacji;
 • Ustawienia – w zakładce ustawienia skonfigurujesz ustawienia zabezpieczeń komputera, sieci lub stron internetowych oraz poczty e-mail;
 • Narzędzia – tutaj sprawdzisz pliki dziennika, statystyki ochrony komputera, monitor aktywności antywirusa, uruchomione procesy, harmonogramy, stan kwarantanny, status połączeń sieciowych. W tej zakładce uzyskasz także możliwość przesłania próbki zainfekowanego oprogramowania;
 • Pomoc i obsługa – w tym miejscu uzyskasz dostęp do plików pomocy, odpowiedzi na pytania z bazy wiedzy ESET, a także dostęp do formularza kontaktowego do wsparcia technicznego ESET.
Widok głównego interfejsu aplikacji ESET Endpoint

Widok głównego interfejsu aplikacji ESET Endpoint

Co zawiera ekran Stan Ochrony w ESET Endpoint?

W zakładce Stan ochrony znajdziesz informacje o zabezpieczeniach i bieżącym poziomie ochrony Twojego komputera. Pożądanym kolorem tej zakładki jest zielony. Oznacza on maksymalny poziom zapewniania bezpieczeństwa przez ESET Endpoint.

Co zawiera ekran Skanowanie komputera w ESET Endpoint?

Za pośrednictwem sekcji Skanowanie komputera dokonasz manualnego przeskanowania komputera lub innych nośników pamięci, w celu wykrycia infekcji wirusowej. Warto wykonywać dokładne skanowanie manualne komputera przynajmniej raz w miesiącu, aby mieć całkowitą pewność, że na dysku nie znajduje się potencjalnie groźne oprogramowanie.

Sekcja Skanowanie komputera zawiera następujące funkcje:

 • Przeskanuj komputer – rozpoczniesz proces skanowania komputera oraz neutralizacji wykrytych zagrożeń wirusowych;
 • Skanowanie niestandardowe – w tej opcji skonfigurujesz własne ustawienia skanowania komputera;
 • Skanowanie nośników wymiennych – z wykorzystaniem tej funkcji zeskanujesz zewnętrzne dyski, jak na przykład płyty CD/DVD, pendrive czy dyski flash.
Widok interfejsu aplikacji ESET Endpoint dla zakładki Skanowanie komputera

Widok interfejsu aplikacji ESET Endpoint dla zakładki Skanowanie komputera

Co zawiera ekran Aktualizacja w ESET Endpoint?

W tej zakładce znajdują się aktualizacje oprogramowania, które są bardzo istotnym elementem zapewniania wysokiego bezpieczeństwa Twojemu komputerowi. Zwracaj uwagę na konfigurację aktualizacji oraz ich aktualność. Aby sprawdzić stan posiadanych aktualizacji, z menu głównego wybierz Aktualizuj > Sprawdź dostępne aktualizacje.

Ważne! Jeżeli nie wprowadziłeś jeszcze klucza licencyjnego ESET Endpoint, nie będziesz mógł przeprowadzić aktualizacji oprogramowania. Wprowadź klucz licencyjny ESET Endpoint otrzymany od home.pl w sekcji Pomoc i obsługa à Aktywuj produkt, a następnie przejdź do zainstalowania bieżących aktualizacji.
Widok interfejsu aplikacji ESET Endpoint dla zakładki Aktualizacja

Widok interfejsu aplikacji ESET Endpoint dla zakładki Aktualizacja

Co zawierają opcje zaawansowane aktualizacji w ESET Endpoint?

Aby przejść do opcji zaawansowanych aktualizacji ESET Endpoint, w menu głównym kliknij kolejno Ustawienia à Ustawienia zaawansowane lub naciśnij klawisz F5. Aby przejść do zaawansowanych ustawień aktualizacji, takich jak tryb aktualizacji, dostęp do serwera proxy, połączenie z siecią LAN czy tworzenie kopii silnika detekcji, kliknij Aktualizacja w lewym menu opcji zaawansowanych.

Widok interfejsu aplikacji ESET Endpoint dla zaawansowanych opcji aktualizacji programu ESET Endpoint

Widok interfejsu aplikacji ESET Endpoint dla zaawansowanych opcji aktualizacji programu ESET Endpoint

Co zawiera ekran Ustawienia w ESET Endpoint?

W zakładce Ustawienia możesz zarządzać ochroną swojego sprzętu, za pośrednictwem 3 dedykowanych ekranów:

 • bezpieczeństwo komputera;
 • bezpieczeństwo sieci;
 • bezpieczeństwo stron internetowych i poczty e-mail.
Widok interfejsu aplikacji ESET Endpoint dla funkcji ustawień

Widok interfejsu aplikacji ESET Endpoint dla funkcji ustawień

Sekcja Komputer w zakładce Ustawienia

Sekcja Komputer zawiera następujące komponenty:

 • Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistych – jest to skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkim plików, które są pobierane bądź instalowane na stacji roboczej;
 • Kontrola dostępu do urządzeń – pozwala na ustawienie funkcji automatycznej kontroli nad urządzeniami, takimi jak CD, DVD czy USB. Konfigurując tę funkcję można ograniczyć bądź dostęp do zewnętrznych nośników pamięci, bądź urządzeń;
 • System HIPS (Host Intrusion Prevention System) – system zapobiegania infekcji monitoruje system i w przypadku podejrzanych zachowań reaguje zgodnie z zastosowanymi regułami;
 • Zaawansowany skaner pamięci – wspiera ochronę wczesnego wykrywania zagrożeń typu Exploit, również tych, które stosują trudne do wykrycia metody zaciemniania szkodliwego kodu bądź szyfrowanie;
 • Blokada złośliwego oprogramowania Exploit – za pomocą tej opcji skonfigurujesz ustawienia ochrony przed aplikacjami zawierający złośliwy kod typu Exploit, w często wykorzystywanych formatach dokumentów i plików jak PDF, załączniki w email czy składniki pakietu Microsoft 365.
 • Blokada złośliwego oprogramowania ransomware – za pomocą tej funkcji ustawisz zabezpieczenia przed oprogramowaniem wymuszającym okup, które wchodzą w skład ochrony ESET LiveGrid®.
 • Tryb prezentacji – za pomocą tej funkcji zablokujesz wyskakujące okna na komputerze, tym samym zimniejszych obciążenie procesora.

Sekcja Ochrona sieci w zakładce Ustawienia

Sekcja Ochrona Sieci pozwala na konfigurację modułów: Zapora, Ochrona przed atakami z sieci (IDS), a także Ochrona przed botnetami.

Sekcja Strony internetowe i poczta e-mail w zakładce Ustawienia

Sekcja Strony Internetowe i poczta e-mail zawiera następujące funkcje:

 • Kontrola dostępu do stron internetowych – jest to funkcja pozwalająca zablokować niechciane strony internetowe, mogące zawierać nieodpowiednie treści. Za pomocą 27 zdefiniowanych kategorii możesz ograniczyć dostęp do wyświetlania witryn zawierających szkodliwe materiały.
 • Ochrona dostępu do stron internetowych – ta funkcja pozwala na włączenie skanowania aktywności w sieci, zarówno w ruchu zabezpieczonym https jak i niezabezpieczonym http, w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.
 • Ochrona programów poczty e-mail – monitoruje i zabezpiecza komunikację odbieraną i wysyłaną za pośrednictwem POP3 i IMAP.
 • Ochrona przed spamem – funkcja ta umożliwia skanowanie poczty email w poszukiwaniu wiadomości zawierających szkodliwe oprogramowanie bądź spam.
 • Ochrona przed phishingiem – za pomocą tej opcji skonfigurujesz ochronę przed próbą wyłudzenia danych, takich jak hasła, dane do bankowości elektronicznej czy informacje prywatne.

Co zawiera sekcja Narzędzia w ESET Endpoint?

W menu Narzędzia możesz zarządzać i administrować głównymi funkcjami programu oraz wejść w opcje zaawansowane. W sekcji Narzędzia znajdują się:

 • Pliki dziennika – znajdziesz tutaj informacje o najważniejszych zdarzeniach, które zostały odnotowane przez program;
 • Raport zabezpieczeń – znajdują się tutaj informacje o chronię ESET Endpoint;
 • Połączenia sieciowe – za pomocą tej funkcji możesz sprawdzić oraz zarządzać aktywnymi połączeniami sieciowymi;
 • Uruchomione procesy – znajdziesz tu wszystkie uruchomione na komputerze w danym momencie procesy;
 • Monitor aktywności – obrazuje aktywność danych aplikacji bądź systemu w wyznaczonym czasie;
 • ESET SysInspector – narzędzie to gromadzi szczegółowe informacje o systemie;
 • ESET SysRescue Live – za pomocą tej funkcji skonfigurujesz usuwanie szkodliwego oprogramowania z komputera;
 • Harmonogram – w tej funkcji możesz zarządzać zaplanowanymi zadaniami;
 • Prześlij do analizy – z wykorzystaniem tej funkcji prześlesz próbkę potencjalnie szkodliwego oprogramowania do laboratorium ESET;
 • Kwarantanna – jest to przestrzeń, w której możesz bezpiecznie przechowywać zainfekowane pliki.
Widok interfejsu aplikacji ESET Endpoint dla funkcji Narzędzia

Widok interfejsu aplikacji ESET Endpoint dla funkcji Narzędzia

Sprawdź także:

 

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Chroń komputery PC, Mac i urządzenia mobilne

Pakiet ESET Security Pack chroni już miliony osób na całym świecie. Zabezpiecz aż 3 komputery i 3 smartfony jedną licencją.