Konfiguracja integracji ustawień eSklepu z eKsięgowością (faktury i magazyn)

Zanim przystąpisz do konfiguracji integracji, połącz obie usługi ze sobą.

SPIS TREŚCI

Wstęp do konfiguracji integracji ustawień eSklepu z eKsięgowością

Aby w pełni korzystać z dogodnych usług dostępnych w programie do fakturowania eKsięgowość i eSklep — połącz je ze sobą! Dzięki prostej i intuicyjnej konfiguracji integracji wiele zadań będzie wykonywanych automatycznie (np. generowanie faktury proforma/VAT do zamówień, eksport stanów magazynowych z eSklepu do programu eKsięgowość itd.) Konfiguracja integracji umożliwi wygodne i przejrzyste połączenie Twojego sklepu z księgowością online! To oszczędność czasu i usprawnienie działania dla Twojej firmy.

 1. Po integracji usługi eKsięgowość zaloguj się na swój eSklep.
 2. W swoim panelu, z menu po lewej stronie wybierz Dodatki i integracje, następnie kliknij Moje aplikacje.
  Dodatki i integracje - Moje aplkacje w eSklepie
 3. Wybierz aplikację eKsięgowość i kliknij Konfiguracja (DEV).
  Konfiguracja DEV aplikacji eKsięgowość w eSklepie

Konfiguracja integracji eSklepu z programem do fakturowania eKsięgowość — faktury proforma.

 1. Jeżeli chcesz wystawiać automatycznie faktury proforma, wybierz opcje TAK w panelu konfiguracji. Aby faktury generowały się automatycznie, po złożeniu zamówienia przez klienta, w polu Wystawiaj w momencie wybierz utworzenia zamówienia na dostępnej liście.
  Wystawiaj w momencie utworzenia zamówienia
 2. W tym miejscu możesz też ustawić automatyczną wysyłkę faktury proforma do kontrahenta. Wybierz opcję TAK.
  Włączenie wysyłki automatycznej
 3. Uzupełnij domyślne uwagi, które znajdują się niżej, aby umieścić dodatkowe informacje na fakturze.

Jak umieścić numer zamówienia z eSklepu na fakturze proforma/fakturze VAT?

 1. W celu dodania numeru zamówienia na fakturze proforma i VAT uzupełnij Domyślne uwagi.
  Domyślne uwagi
 2. WAŻNE!
  W uwagach możesz korzystać ze znaczników, które na fakturze zostaną zastąpione faktycznymi danymi.

  • [numer_zamowienia],
  • [email_klienta],
  • [telefon_klienta],
  • [uwagi_do_zamowienia],
  • [nazwa_sklepu],
  • [url_sklepu],
  • [email_sklepu],
  • [telefon_sklepu],
  • [adres_sklepu],
  • [numer_faktury].
 • W ten sam sposób dodajesz informację na fakturach VAT.
  Przykład faktury VAT z uwagami

 

Konfiguracja integracji eSklepu z programem do fakturowania eKsięgowość — faktury VAT

 1. W celu automatycznego wystawiania faktury VAT do zamówienia w eSklepie skonfiguruj ustawienia, wybierając TAK dla polecenia Wystawiaj automatycznie. Wybierz z listy, w którym momencie zamówienia, ma zostać wystawiona faktura.
  Integracja - faktury VAT
 2. Po wygenerowaniu faktury VAT mogą być automatycznie wysyłanie do kontrahenta. W tym celu wybierz TAK, w dostępnej opcji.
  Automatyczna wysyłka faktur do kontrahenta
 3. W Domyślnych uwagach możesz dodać numer zamówienia.

Konfiguracja integracji eSklepu z programem do fakturowania eKsięgowość — faktury ustawienia wspólne

 1. W konfiguracji wspólnych ustawień faktury możesz wybrać, jaka cena jednostkowa będzie na niej widniała (netto czy brutto). Rozwiń Typ ceny jednostkowej na fakturach i kliknij wybraną przez siebie opcję.
  Brutto czy netto?
 2. W tym miejscu możesz także zdecydować, czy oprócz nazwy produktu, na fakturze ma się pojawić także jego kod. Aby wybrać, kliknij Dołącz kody produktów do nazw pozycji faktury.
  Dołączanie kodów produktów do nazw pozycji faktury
 3. Jeżeli chcesz, aby na fakturze oprócz nazwy produktu pojawił się także jego wariant (np. kolor, rozmiar), wybierz Włącz w Opcje w nazwach pozycji faktury.
  Opcje w nazwach pozycji faktury

Konfiguracja integracji eSklep z programem do fakturowania eKsięgowość — magazyn

 1. Dla umożliwienia kontroli stanów magazynowych należy wprowadzić integrację usługi eKsięgowość z eSklepem.  W polu Włącz integrację z magazynem wybierz TAK.
  W momencie włączenia integracji, stany magazynowe są przekazywane z eKsięgowości do eSklepu, nie odwrotnie!
 2. Włączenie integracji z magazynemW przypadku, gdy korzystasz z więcej niż jednego magazynu, w pozycji „Powiązany magazyn” wybierz ten, z którym ma się zintegrować eSklepem.
  W celu poprawnego wystawienia dokumentów magazynowych wszystkie produkty wystawione w usłudze eSklep muszą znajdować się w jednym magazynie w eKsięgowości.
  Powiązany magazyn eSklep i eKsięgowość
  Pamiętaj! Program eKsięgowość rozpoznaje produkty po ich kodzie (symbolu), dlatego towary na eSklepie muszę mieć takie same kody, jak w eKsięgowości. Tylko w ten sposób możliwa jest aktualizacja stanów magazynowych.
 3. Wybierz opcję Automatycznego odraczania skutku magazynowego, jeżeli chcesz pozwolić na wygenerowanie faktury, nawet jeśli w danym momencie nie masz towaru na magazynie (np. nie zdążyłeś go jeszcze dodać). W takiej sytuacji dokumenty magazynowe należy wygenerować ręcznie w eKsięgowości, po uzupełnieniu stanów magazynowych.
  Automatyczne odraczanie skutku magazynowegoAutomatyczne odraczanie skutku magazynowego

Jak wyeksportować produkty ze sklepu eSklep do programu do fakturowania eKsięgowość?

 1. Po lewej stronie menu na eSklepie wybierz Obsługa sklepu, a następnie Produkty. Po prawej stronie u góry wyświetla się opcja Aplikacje, rozwiń ją i wybierz Eksport Produktów do Homebiuro.
  Eksport produktów do Homebiuro z eSklepu
 2. Po wyborze powyższej opcji wyświetli się komunikat przed eksportem:
  Zostanie przeprowadzony eksport produktów i wariantów ze sklepu do eKsięgowość. Wyeksportowane zostaną wszystkie produkty oraz warianty posiadające kod. Jeżeli w eKsięgowość istnieje już produkt posiadający symbol identyczny z kodem produktu (wariantu) ze sklepu — zostanie on zaktualizowany (w wyniku eksportu nie powstaną duplikaty). Eksportowi nie podlegają stany magazynowe — w eKsięgowość zmienia się je za pomocą dokumentów magazynowych (np. PZ, WZ). Czy kontynuować?”.
 3. Zaznacz OK.

Jak wygenerować fakturę w programie do fakturowania eKsięgowość z poziomu eSklepu?

 1. W menu po lewej stronie w panelu eSklep wybierz Obsługa sklepu i Zamówienia.
  Obsługa sklepu -> Zamówienia
 2. Znajdź zamówienie, do którego chcesz wystawić fakturę i kliknij koło zębate. Wybierz Aplikacje, a następnie Pobierz fakturę (Homebiuro).
  Pobierz fakturę (Homebiuro)
 3. Faktura zostanie wygenerowana. Odśwież stronę usługi eKsiegowość, aby pojawiła się na pulpicie.
 4. Jeżeli nie wybrałeś ustawiania automatycznego Konfiguracja integracji eSklepu z eKsięgowością — faktury VAT (patrz punkt 4), możesz to zrobić z pozycji zamówienia. Zaznacz zamówienie, następnie wybierz akcje Pobierz faktury (Homebiuro).
  Pobierz faktury (HomeBiuro)
 5. Wybierz Wykonaj. Faktura pojawi się w aplikacji eKsięgowość.
  Akcja aplikacji: Wykonaj
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.