Jakie operacje mogę wykonać na wystawionej fakturze?


Transakcje odbywające się pomiędzy przedsiębiorcami muszą być zawsze odpowiednio dokumentowane! Przykładem odpowiedniego dokumentowania są faktury VAT oraz inne, np. faktury zaliczkowe, korygujące, proforma, marża. Fakturę VAT oraz inne dokumenty możesz w prosty sposób wystawić w panelu eKsięgowość.
Faktura VAT jest dokumentem księgowym i jednocześnie rachunkiem zawierającym szczegółowe dane o transakcji. Faktura typu VAT jest szczególnym rodzajem faktury, ponieważ podlega osobnym przepisom oraz wystawiana jest przez płatników podatku VAT.

eKsięgowość - Przykładowe funkcję pakietu - Zaloguj się do usługi, Dodaj kontrahenta, Wystaw nową fakturę

Po przejściu procesu wystawiania faktury, na ekranie zostanie wyświetlony podgląd faktury, którą przed chwilą utworzyłeś/wystawiłeś. Po prawej stronie ekranu dostępne będą dodatkowe operacje, które możesz wykonać na wystawionej fakturze. Operacje dodatkowe na fakturze dostępne są również po kliknięciu przycisku “Podgląd”, który znajduje się przy wybranym dokumencie na liście faktur.

Jakie operacje mogę wykonać na wystawionej fakturze?

 1. Zaloguj się do panelu eKsięgowość
 2. Kliknij opcję “Faktury” a następnie podopcję “Sprzedaż” w górnej części ekranu.

  eKsięgowość - Faktury - Wybierz podopcję Sprzedaż

 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wystawionych faktur. Kliknij ikonę “koła zębatego”, która znajduje się przy wybranej fakturze i wybierz dodatkową operację, którą chcesz wykonać. Kiknięcie opcji “Podgląd” ułatwi Ci wybór odpowiedniej operacji, którą chcesz wykonać na fakturze.

  eKsięgowość - Faktury - Sprzedaż - Kliknij ikonę koła zębatego - Wybierz dodatkową operację

 4. Tak wygląda podgląd faktury:

  eKsięgowość - Faktury - Sprzedaż - Kliknij ikonę koła zębatego - Podgląd - Przykładowy podgląd faktury

 5. Po prawej stronie ekranu wybierz dodatkową operację, którą chcesz wykonać:
  • Wyślij do klienta – pozwala wysłać wiadomość na adres e-mail klienta, do której zostanie dołączona faktura wraz z dodatkowymi informacjami.

  eKsięgowość - Faktury - Sprzedaż - Kliknij ikonę koła zębatego - Podgląd - Wyślij - Uzupełnij formularz i kliknij przycisk Wyślij fakturę

  • Zapisz jako PDF – wybierz tę opcję, aby zapisać dokument w postaci pliku PDF.
  • Podgląd wydruku – kliknij, aby wyświetlić podgląd dla wydruku dokumentu.
  • Płatności – kliknij, aby dodać płatność, która dotyczy wybranej faktury. W wyświetlonym oknie możesz dodać informacje, że wpłata została uiszczona w całości lub w części.

  eKsięgowość - Faktury - Sprzedaż - Kliknij ikonę koła zębatego - Podgląd - Płatności - Dodaj informację

  • Wystaw duplikat – po kliknięciu tej opcji, zostanie wystawiony duplikat wybranej faktury.
  • Duplikuj fakturę – kliknij tę opcję, aby zduplikować fakturę. Pamiętaj, że zmiany na fakturze spowodują zmiany na dokumencie WZ, do którego została wystawiona.
  • Drukuj – kliknij tę opcję, aby wydrukować wybrany dokument.
  • Edytuj – kliknij tę opcję, aby przejść do modyfikacji wybranego dokumentu. Pamiętaj, że zmiany na fakturze spowodują zmiany na dokumencie WZ, do którego została wystawiona.
  • Usuń – kliknij tę opcję, jeśli chcesz usunąć wybraną fakturę. Przed wykonaniem operacji usuwania faktury, sprawdź dokładnie czy jest ona konieczna.

  eKsięgowość - Faktury - Sprzedaż - Kliknij ikonę koła zębatego - Podgląd - Usuń - Czy na pewno chcesz usunąć wystawioną fakturę?

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.