Jakie operacje mogę wykonać na wystawionej fakturze?

Transakcje odbywające się pomiędzy przedsiębiorcami muszą być zawsze odpowiednio dokumentowane! Przykładem odpowiedniego dokumentowania są faktury VAT oraz inne, np. faktury zaliczkowe, korygujące, proforma, marża. Fakturę VAT oraz inne dokumenty możesz w prosty sposób wystawić w panelu eKsięgowość.

Faktura VAT jest dokumentem księgowym i jednocześnie rachunkiem zawierającym szczegółowe dane o transakcji. Faktura typu VAT jest szczególnym rodzajem faktury, ponieważ podlega osobnym przepisom oraz wystawiana jest przez płatników podatku VAT.

SPIS TREŚCI

eKsięgowość - Przykładowe funkcję pakietu - Zaloguj się do usługi, Dodaj kontrahenta, Wystaw nową fakturę

Jak edytować wystawioną fakturę?

 1. Zaloguj się do panelu eKsięgowość
 2. Wyświetl listę wystawionych faktur, następnie kliknij ikonę koła zębatego, która znajduje się przy wybranej fakturze. Wybierz opcję Edytuj.
  Edycja faktury - eKsięgowość
 3. Możesz też wejść na wybraną fakturę, klikając na nią na liście.
  Edycja faktury - eKsięgowość
 4. Dokonaj edycji na dokumencie, następnie go zapisz.
  Edycja dokumentu eKsięgowość

Jakie operacje mogę wykonać na wystawionej fakturze?

Po przejściu procesu wystawiania faktury, na ekranie zostanie wyświetlony podgląd faktury. Po prawej stronie ekranu dostępne będą dodatkowe operacje, które możesz wykonać na wystawionej fakturze. Operacje dodatkowe na fakturze dostępne są również po kliknięciu przycisku Podgląd, który znajduje się przy wybranym dokumencie na liście faktur.

 • Wyślij — ta opcja pozwala wysłać wiadomość na adres e-mail klienta, do której zostanie dołączona faktura wraz z dodatkowymi informacjami.
  Płatności faktury eKsięgowość
 • Drukuj – kliknij tę opcję, aby wydrukować wybrany dokument.
 • PDF — wybierz, aby zapisać dokument w postaci pliku PDF.
 • Usuń – kliknij, jeśli chcesz usunąć wybraną fakturę. Przed wykonaniem operacji usuwania faktury sprawdź dokładnie, czy jest ona konieczna.
 • Płatności – kliknij, aby dodać płatność, która dotyczy wybranej faktury. W wyświetlonym oknie możesz dodać informacje, że wpłata została uiszczona w całości lub w części.
  Płatności faktury eKsięgowość
 • Duplikat – po kliknięciu tej opcji, zostanie wystawiony duplikat wybranej faktury.
 • Podobna – możesz wystawić podobną fakturę, na podstawie już istniejącej.
 • Korekta i korekta – dane f. – umożliwia wystawienie korekty do faktury i na dane faktury.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.