Delegacja domeny z home.pl na zewnętrzne serwery DNS

Znajdziesz tutaj instrukcje delegacji domeny z home.pl na inne serwery DNS za pomocą Panelu klienta na poprzedniej platformie home.pl.

Czym jest delegacja domeny z home.pl na zewnętrzne serwery DNS wyjaśnimy na poniższym przykładzie:

Przykład: Załóżmy, że wykupiłeś domenę twojadomena.pl w home.pl. Dodatkowo posiadasz serwer u innego operatora niż home.pl i umieściłeś na nim swoją stronę WWW. Chcesz, aby pod adresem „twojadomena.pl” była wyświetlana Twoja strona WWW umieszczona na serwerze u innego operatora niż home.pl. Aby było to możliwe możesz wydelegować „twojadomena.pl” na serwery zewnętrzne innego operatora niż home.pl.
Polecamy jednak utrzymywanie wszystkich usług w home.pl, co bardzo ułatwi ich obsługę.

Jak wydelegować domenę z home.pl na zewnętrzne DNS (innego operatora)?

Aby wydelegować Twoją domenę z home.pl na zewnętrzne serwery DNS:

  1. Poinformuj docelowego operatora o nazwach domen, jakie chcesz wydelegować na jego serwery DNS, aby mógł on przygotować tzw. pliki strefy SOA.
  2. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl do domeny, którą chcesz wydelegować na zewnętrzne serwery DNS.
  3. Kliknij przycisk „Konfiguruj”, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.
    Panel klienta - Pulpit - Kliknij przycisk Konfiguruj, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu
  4. Zaznacz opcję „Korzystaj z serwerów DNS innego operatora” i wpisz poniżej adresy serwerów DNS otrzymane od dostawcy serwera zewnętrznego (minimum 2).
Panel klienta - Pulpit - Konfiguruj - Zaznacz opcję Korzystaj z serwerów DNS innego operatora i wpisz poniżej adresy serwerów DNS

Wpisywanie adresów IP serwerów DNS nie jest wymagane, chyba, że wskażesz serwery DNS we własnej domenie. Przeczytaj więcej na temat delegacji domeny na serwery DNS w adresie domeny.

Ważne! Zmiana delegacji domeny jest procesem trwającym do 30 godzin. Podczas tego okresu czasu poczta e-mail oraz strona WWW, które są obsługiwane pod adresem delegowanej domeny nie będą działały. Po zakończonej delegacji Twoja domena nie będzie już kierować na serwer w home.pl, lecz na zewnętrzne serwery DNS.

Podczas delegacji domeny wyświetla się komunikat, że strefa SOA dla domeny nie jest gotowa

Jeśli w trakcie delegacji domeny napotkasz na komunikat następującego typu:

Panel klienta - Pulpit - Konfiguruj - Delegacja domen - Komunikat o Wskazanym serwerze DNS, który nie jest skonfigurowany dla domeny
  • „Wskazany serwer DNS, nie jest skonfigurowany dla domeny „twojadomena.pl”. Skontaktuj się z administratorem docelowego serwera DNS”,
  • „Strefa SOA dla domeny „twojadomena.pl” nie jest dostępna na serwerze DNS”.
To skontaktuj się z Administratorem docelowej firmy, do której delegacja domeny ma zostać wykonana. Administrator powinien przygotować docelowe serwery DNS na przyjęcie delegacji Twojej domeny.
Administrator powinien po prostu utworzyć rekord SOA na docelowych serwerach DNS. Po wykonaniu tej operacji delegacja domeny będzie już możliwa. Przed przystąpieniem do ponownej delegacji domeny na zewnętrzne serwery DNS, uzyskaj informacje po jakim czasie strefa SOA będzie już aktywna na serwerze docelowego operatora. Zwykle nie trwa to dłużej jak jedną godzinę.
WAŻNE! Pamiętaj, że w takiej sytuacji należy skontaktować się z Administratorem docelowego operatora, do którego chcesz wykonać delegację domeny.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie