Jak zmienić ustawienia strefy DNS dla domeny (np. SOA)?

Za pośrednictwem Panelu klienta home.pl możesz samodzielnie zarządzać ustawieniami strefy DNS. Oznacza to, że za pomocą Panelu klienta home.pl możesz zmienić ustawienia rekordów SOA, które dostarczają autorytatywne informacje o domenie internetowej, łącznie z jej parametrami (np. TTL).

Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak przejść do modyfikacji rekordów domeny.

Jak zmienić ustawienia strefy DNS dla domeny (np. SOA, TTL)?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź do sekcji menu: Domeny, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Zostanie wyświetlona lista domen. Kliknij nazwę domeny, dla której chcesz zmienić ustawienia strefy DNS.
 4. W nowym widoku rozwiń Opcje i wybierz Edytuj ustawienia strefy.
 5. Pamiętaj, że do poprawnej konfiguracji domeny i jej rekordów konieczne jest wcześniejsze przypisanie domeny do hostingu. Przeczytaj więcej, w jaki sposób połączyć domenę z hostingiem.
 6. Na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia strefy DNS dla wybranej domeny.
  • Odśwież – Przerwa między próbami odpytania drugiego serwera DNS dla synchronizacji SOA z pierwszym serwerem. Drugorzędne serwery nazw (secondary DNS) łączą się z pierwszorzędnymi serwerami nazw (primary DNS), aby sprawdzić, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany w pliku strefy domeny. W tym miejscu określasz, co jaki czas mają być sprawdzane te informacje. Podsumowując, jest to informacja dla serwera zapasowego, co jaki czas ma sprawdzać aktualność swoich danych strefowych.
  • Ponów – Przerwa między próbami synchronizacji rekordów w przypadku niedostępności pierwszego serwera DNS. Jest to czas, który określa ile czasu serwer drugorzędny (secondary DNS) ma czekać przed ponowieniem próby nawiązania połączenia (np. w celu transferu strefy). Parametr ten jest stosowany w sytuacjach, gdy nie udało się połączyć z serwerem podstawowym po upływie czasu odświeżania (np. awaria łącza w sieci, w której pracuje serwer podstawowy). Czas ten jest zwykle krótszy od interwału odświeżania.
  • Wgasa – czas, po jakim serwer zapasowy uzna dane w strefie za nieaktualne, jeżeli nie zdoła się połączyć z serwerem podstawowym po okresie czasu zdefiniowanym w polu RETRY. Czas, w którym drugi serwer DNS czeka na synchronizację SOA uprzednio kasując strefę DNS.
  • Minimalny czas TTL – określasz w tym miejscu ile czasu serwer drugorzędny (secondary DNS) ma przechowywać negatywne odpowiedzi serwera. Jest to minimalny okres, w którym rekordy DNS są odświeżane.
  • Skrzynka pocztowa osoby odpowiedzialnej za strefę – w tym miejscu podaj adres e-mail osoby odpowiedzialnej za strefę domeny.
 7. Kliknij przycisk: OK, aby zapisać wprowadzone zmiany.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie