Rekordy domeny – opis, dodawanie, edycja


Poniżej w treści artykułu znajdziesz instrukcje jak dodać lub zmienić rekord dla domeny lub subdomeny na poprzedniej platformie home.pl.

 1. Zaloguj się w Panelu Klienta home.pl do domeny lub usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij opcję menu “Usługi”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel Klienta - Wybierz opcję menu Usługi
 3. Na liście usług kliknij nazwę wybranej domeny, a następnie kliknij przycisk “Konfiguracja usługi”.
  Panel Klienta - Usługi - Wybrana domena - Kliknij przycisk Konfiguracja usługi
 4. Kliknij przycisk “Rekordy domeny”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  Panel Klienta - Usługi - Wybrana domena - Konfiguracja usługi - Kliknij przycisk Rekordy domeny
 5. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk “Dodaj” znajdujący się w górnej części ekranu.
  Panel Klienta - Usługi - Wybrana domena - Konfiguracja usługi - Rekordy domeny - Kliknij przycisk Dodaj
 6. Wypełnij i zapisz formularz dodawania nowego rekordu.
WAŻNE! Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o tworzeniu nowego rekordu.

 • Zaloguj się w Panelu Klienta home.pl do domeny lub usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 • Kliknij opcję menu “Usługi”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel Klienta - Wybierz opcję menu Usługi
 • Na liście usług kliknij nazwę wybranej domeny, a następnie kliknij przycisk “Konfiguracja usługi”.
  Panel Klienta - Usługi - Wybrana domena - Kliknij przycisk Konfiguracja usługi
 • Kliknij przycisk “Rekordy domeny”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  Panel Klienta - Usługi - Wybrana domena - Konfiguracja usługi - Kliknij przycisk Rekordy domeny
 • Na wyświetlonym ekranie zaznacz rekord do usunięcia i kliknij przycisk “Usuń” w górnej części ekranu.
  Panel Klienta - Usługi - Wybrana domena - Konfiguracja usługi - Rekordy domeny - Kliknij przycisk Usuń
 • Wybrany rekord zostanie usunięty.

 1. Zaloguj się w Panelu Klienta home.pl do domeny lub usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij opcję menu “Usługi”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel Klienta - Wybierz opcję menu Usługi
 3. Na liście usług kliknij nazwę wybranej domeny, a następnie kliknij przycisk “Konfiguracja usługi”.
  Panel Klienta - Usługi - Wybrana domena - Kliknij przycisk Konfiguracja usługi
 4. Kliknij przycisk “Rekordy domeny”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  Panel Klienta - Usługi - Wybrana domena - Konfiguracja usługi - Kliknij przycisk Rekordy domeny
 5. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk “Edytuj”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  Panel Klienta - Usługi - Wybrana domena - Konfiguracja usługi - Rekordy domeny - Kliknij przycisk Edytuj
 6. Wypełnij i zapisz formularz edycji rekordu.
WAŻNE! Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o edycji rekordu domeny.
WAŻNE! Aby skonfigurować (edytować) wartość pierwszego (domyślnego) rekordu A, MX, NS musisz wejść do formularza konfiguracji domeny. Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.

Wprowadzenie – ogólne informacje na temat rekordów domen

Rekordy domeny umożliwiają konfigurowanie “ruchu w Twojej domenie”. Za każdym razem gdy użytkownik Internetu otwiera Twoją stronę WWW albo gdy Ty wysyłasz lub odbierasz e-maila z adresem Twojej domeny lub gdy korzystasz z innych usług, np. ftp czy ssh to wtedy generowany jest tzw. ruch w Twojej domenie.

Każda domena posiada konfigurację domyślną, co oznacza, że zawsze utworzonych jest kilka rekordów dla domeny. Rekordy domeny zapisane są w tzw. pliku strefy serwera DNS. Rekordy domeny, które możesz dodać i edytować:

 • A – Adres IPv4
 • AAAA – Adres IPv6
 • MX – Adres serwera poczty
 • NS – Adres serwera DNS
 • CNAME – Alias do innego hosta
 • PTR – Adres odwrotny
 • TXT – pole tekstowe
 • SRV – rekord usługi
WAŻNE! Aby home.pl mógł zapewnić prawidłową obsługę rekordów Twojej domeny, należy wydelegować Twoją domenę na serwery DNS home.pl (dns.home.pl, dns2.home.pl, dns3.home.pl).

Opis rekordów

 • Adres IP (A) – Rekord A przypisuje Twojej domenie 32-bitowy adres IPv4. Dzięki temu rekordowi pod wpisanym adresem IP, będzie widoczny np. Twój serwis WWW i obsługiwana będzie poczta e-mail*, innymi słowy cały ruch w Twojej domenie będzie przekierowany na wpisany adres IP.

  Rekord A jest domyślnie tworzony podczas przypisywania Twojej domeny do serwera w home.pl. Rekord A dla Twojej domeny możesz konfigurować tylko i wyłącznie w formularzu “Konfiguracja domeny”. Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.

  WAŻNE! Dla jednej domeny może istnieć tylko jeden rekord A. Niemożliwe jest przekierowanie domeny na kilka adresów IP za pośrednictwem Panelu Klienta home.pl. Przekierowanie domeny na kilka adresów IP możliwe jest na serwerze dedykowanym, np. przy użyciu Round-robin DNS, Load balancing.
  Możesz tworzyć wiele rekordów A, ale tylko dla subdomen w Twojej domenie (dla każdej subdomeny osobno). Opis dodawania, usuwania i edycji rekordu A (dla subdomen), znajdziesz w trzeciej części tego artykułu (dotyczy tylko subdomen).

  *WAŻNE! Załóżmy, że domena jest przypisana do serwera w home.pl. W przypadku, jeśli domena zostanie skierowana na zewnętrzny adres IP, to należy pamiętać, że rekord MX domeny zostanie domyślnie ustawiony na “10 nazwausługi.home.pl”. Oznacza to, że poczta e-mail będzie nadal obsługiwana przez serwer w home.pl. Natomiast strona WWW pod adresem domeny będzie wyświetlana z wprowadzonego adresu IP. Jeśli chcesz przekierować obsługę poczty na zewnętrzny serwer, to należy wpisać jego adres (np. “mail.innyserwer.pl”) w polu “Przekierowanie poczty (host)”. Przeczytaj o tym więcej pod tym adresem.

  Więcej informacji na temat przekierowania ruchu pocztowego znajdziesz poniżej w opisie rekordu MX.

  W przypadku wybranych usług, niemożliwe jest skierowanie domeny za pomocą rekordu A na adres IP tych usług, gdyż podane usługi nie posiadają unikalnego adresu IP.
 • Adres IPv6 (AAAA) – Rekord AAAA przypisuje Twojej domenie 128-bitowy adres IPv6. Rekord ten odpowiedzialny jest za to samo co rekord A z tym, że stosuje nowocześniejszy protokół (IP wersja 6).
  Nie jest konieczne w chwili obecnej tworzenie tego rekordu, ale w przyszłości, protokół IPv6 wyprze protokół IPv4 z użytku, więc warto mieć utworzony ten rekord już teraz. Dlatego też home.pl tworzy ten rekord automatycznie w momencie przypisania domeny do serwera w home.pl.
  Aby uzyskać więcej informacji o rekordzie IPv6 (AAAA), zobacz specyfikację RFC 1886.
 • Adres serwera poczty (MX) – Za pomocą rekordu MX możesz skierować ruch poczty e-mail na inny serwer zewnętrzny, który może przejąć (czasowo lub na stałe) ruch poczty e-mail w Twojej domenie. Rekord ten używany jest podczas uruchamiania własnego serwera poczty e-mail. Rekord MX jest domyślnie tworzony podczas przypisywania Twojej domeny do serwera w home.pl. Rekord MX dla Twojej domeny możesz konfigurować tylko i wyłącznie w formularzu “Konfiguracja domeny”. Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.
  Dla jednej domeny może istnieć tylko jeden rekord MX. Jednak możesz tworzyć wiele rekordów MX, ale tylko dla subdomen w Twojej domenie (dla każdej subdomeny osobno).
  WAŻNE! Tylko w sytuacji, gdy Twoja domena jest przypisana do serwera w home.pl, rekord MX umożliwi na przekierowanie poczty na serwer zewnętrzny (inny niż home.pl).
  • W polu “Przekierowanie poczty (adres e-mail)” możesz wpisać tylko jeden adres e-mail np. jan.kowalski@innapoczta.pl.
  • W polu “Przekierowanie poczty (host)” możesz wpisać nazwę hosta w postaci:
   “innapoczta.pl” lub “innapoczta.pl/innapoczta1.pl” lub “innapoczta.pl/innapoczta1.pl/innapoczta2.pl”.

  Informacje o tworzeniu/modyfikacji rekordu MX (dla subdomen) znajdziesz w trzeciej części tego artykułu.

  Przykład 1:
  Jeśli masz w Twojej domenie np. tylko dwie skrzynki e-mail: biuro@twojadomena.pl oraz magazyn@twojadomena.pl, a w polu “Przekierowanie poczty (adres e-mail)” wpiszesz adres innej skrzynki pocztowej np. jan.kowalski@innapoczta.pl, to wszystkie wiadomości e-mail, wysłane do biuro@twojadomena.pl i magazyn@twojadomena.pl zostaną dostarczone do skrzynki jan.kowalski@innapoczta.pl.
  Przykład 2:
  Gdy wpiszesz np. “innapoczta.pl”, to za obsługę ruchu poczty e-mail odpowiedzialny będzie host o nazwie “innapoczta.pl” i ten host będzie miał najwyższy priorytet obsługi. W przypadku awarii tego hosta, poczta nie będzie Ci działać, dlatego warto wpisać kilka nazw hostów (patrz przykład 3).
  Przykład 3:
  Gdy wpiszesz np. “mail.innapoczta.pl/mail2.innapoczta.pl/mail3.innapoczta.pl”, to pierwszy wpisany host ma priorytet najwyższy (priorytet 10), a kolejne nazwy hostów wpisane po znaku “/”, będą miały coraz niższy priorytet (odpowiednio 20 i 30). W przypadku awarii serwera “mail.innapoczta.pl”, obsługę ruchu pocztowego przejmie “mail2.innapoczta.pl”, a w przypadku awarii obu tych hostów, obsługę poczty przejmie “mail3.innapoczta.pl”.

  Rekord MX odpowiedzialny jest za wskazanie MTA (Message Transfer Agent lub inaczej Mail Transfer Agent – serwer odpowiedzialny za wysyłanie i odbieranie poczty od innych MTA) dla Twojej domeny. Określany również jako punkt mapowania domeny na serwer poczty.

  WAŻNE! Rekord MX nie odpowiada za pobieranie poczty (POP3, IMAP), służy wyłącznie MTA do komunikacji.
  WAŻNE! Jeśli w polu “Przekierowanie poczty (e-mail)” wpiszemy adres e-mail, to system MTA przekieruje (forward na poziomie SMTP) cały ruch poczty e-mail dla Twojej domeny na wskazany adres e-mail (bez jego obsługi).

 • Adres serwera DNS (NS) – rekord ten przypisuje adres Twojej domeny do serwerów nazw DNS. Rekord NS jest domyślnie tworzony podczas przypisywania Twojej domeny do serwera w home.pl. Rekord NS dla Twojej domeny możesz konfigurować tylko i wyłącznie w formularzu “Konfiguracja domeny”. Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.
  Dla jednej domeny może istnieć tylko jeden rekord NS. Możesz tworzyć wiele rekordów NS, ale tylko dla subdomen w Twojej domenie (dla każdej subdomeny osobno).
  Rekord NS pozwala również na skierowanie ruchu z Twojej subdomeny (np. sklep.twojadomena.pl), na serwery DNS inne niż home.pl np. “dns.innyserwer.pl” oraz “dns2.innyserwer.pl”. Taka konfiguracja spowoduje, że tylko ruch w Twojej subdomenie zostanie wydelegowany na serwer do innego operatora. Domena główna (np. “twojadomena.pl”) będzie nadal wskazywała na serwery DNS home.pl. Dzięki temu Twoja subdomena może być w niezależny sposób zarządzana przez administratorów serwera zewnętrznego, a ustawienia dla domeny głównej “twojadomena.pl” się nie zmienią.
  Przykład: Jesteś właścicielem domeny “twojadomena.pl”. Domena ta obsługiwana jest na serwerach DNS home.pl. Tymczasem strona WWW Twojego sklepu znajduje się na innym (niż home.pl) serwerze. Ty chcesz, aby pod adresem “sklep.twojadomena.pl” wyświetlała się strona WWW Twojego sklepu. W tym celu konieczne jest wydelegowanie subdomeny “sklep.twojadomena.pl” poprzez dodanie jednego rekordu NS wskazującego na serwery DNS zewnętrznego operatora np. “dns.innyserwer.pl” oraz “dns1.innyserwer.pl”.
 • Alias do innego hosta (CNAME) – Pozwala na zdefiniowanie aliasu (alternatywnej nazwy) rekordu A dla domeny.
  Przykład: Jeśli masz dwie domeny “twojadomena.pl” oraz “innatwojadomena.pl”, to rekord CNAME możesz ustawić tak, aby “innatwojadomena.pl” wskazywała na “twojadomena.pl”, czyli nie będzie istotne, który z dwóch adresów wpisze użytkownik w przeglądarce, bo zawsze otworzy się ta sama strona WWW.

  Rekord ten jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla tworzenia tzw. rekordów wildcard oraz dla subdomen, których jest wiele, a ich IP się powtarzają.

 • Adres odwrotny (PTR) – Rekord tego typu używany jest do obsługi tzw. Reverse DNS (revDNS), czyli tłumaczenia adresów IP (np. 212.127.23.31) na ich nazwy domenowe (np. “twojadomena.pl”), zwane również wyszukiwaniem wstecznym. Niektóre serwery pocztowe przeprowadzają kontrolę zgodności wpisu revDNS z DNS i w razie niezgodności odrzucają połączenie komunikatem “4.7.1 Client host rejected: cannot find your hostname”.
  WAŻNE! Aby utworzyć rekord PTR dla Twojej domeny, skontaktuj się z dostawcą adresu IP, na który skierowana jest Twoja domena. Przykładowo, jeśli domena skierowana jest na adres IP: “212.85.96.1”, to aby utworzyć rekord PTR dla takiej domeny, należy skontaktować się z administratorem, który dostarcza Ci ten adres IP.
  WAŻNE! Jeśli Twoja domena prowadzi na adres IP serwera w home.pl, to będziesz mógł zmienić revDNS dla takiego adresu IP. Utworzenie rekordu PTR dla domeny skierowanej na adres IP w home.pl będzie możliwe, jeśli posiadasz unikalny adres IP na serwerze. W celu zmiany revDNS zaloguj się do Panelu administracyjnego home.pl –> Usługi –> Hosting –> Preferencje. Wprowadź własny rekord PTR podając nazwę domenową.

  Rekord PTR zwany jest również rekordem zasobu wskaźnika. Rekord jest często używany w domenach specjalnych, takich jak drzewo domeny in-addr.arpa, w celu umożliwienia wyszukiwania wstecznego mapowań adresów na nazwy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz specyfikację RFC 1035.

 • Pole tekstowe (TXT) – Pozwala dołączyć dowolny tekst do rekordu domeny. Może być użyty również do implementacji specyfikacji Sender Policy Framework (SPF). Rekord ten jest również często używany do zweryfikowania prawa własności do domeny w aplikacjach Google. Tworzenie rekordu TXT nie zakłóca bieżącego przepływu poczty, ani nie ma wpływu na inne istniejące usługi.

  Sender Policy Framework (SPF) jest to niekomercyjny projekt mający na celu wprowadzenie zabezpieczenia serwerów SMTP przed przyjmowaniem poczty z niedozwolonych źródeł. Ma to wpłynąć na ograniczenie ilości spamu oraz zmniejszenie ilości rozsyłanych w spamie wirusów. Spamerzy mogą fałszować adres nadawcy w wiadomościach e-mail, tak aby spam wydawał się pochodzić od użytkownika posiadającego konto e-mail w Twojej domenie. Na potrzeby walki z tymi nadużyciami można tworzyć rekordy TXT, które umożliwią adresatom sprawdzenie, czy wiadomość e-mail faktycznie pochodzi z Twojej domeny.

  Jak dodać rekord SPF?
  Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o tworzeniu nowego rekordu przy domenie w home.pl.

  • Nazwa rekordu: twojadomena.pl
  • Typ rekordu: TXT
  • Czas odświeżania: 1 godzina
  • Główna wartość rekordu: v=spf1 ip4:XX.XX.XX.XX a mx
   WAŻNE! Zamiast XX.XX.XX.XX wpisz adres IP Twojego serwera w home.pl, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail. Adres IP serwera możesz sprawdzić odpytując poleceniem host serwerXXXXXX.home.pl. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

  Po utworzeniu odpowiedniego rekordu, odczekaj godzinę, aby odświeżyły się informacje o rekordach domeny i wykonaj próbę wysyłki wiadomości ponownie. Kliknij tutaj, jeśli po dodaniu rekordu SPF nadal masz problemy z wiadomościami, które są odbijane m.in. przez Google.

 • Rekord usługi (SRV) – Pozwala na wprowadzenie większej ilości informacji o usłudze – niż tylko adres IP. Możliwe jest wskazanie np. numeru portu na którym pracuje dana usługa lub priorytet oraz wagę dla danego wpisu. Rekord SRV jest często wykorzystywany do konfiguracji usługi Jabbera (XMPP) we własnej domenie. Rekord SRV pozwala wskazać np. numer portu, na którym pracuje dana usługa.

  Rekord SRV ma postać:
  _usługa._protokół.nazwa_twojej_domeny priorytet waga port cel

  Przykład:
  _xmpp-server._tpc.twojadomena.pl 20 0 5269 xmpp-server2.l.google.com

  Przykład wpisu dla rekordu SRV, który jest odpowiedzialny za serwer Jabbera w domenie michu.org

  Rys. Przykład wpisu dla rekordu SRV, który jest odpowiedzialny za serwer Jabbera w domenie michu.org

  Przykład konfiguracji Google Talk dla domeny “michu.org” (Google umożliwia założenie własnego serwera Jabbera).

  Przykład widoku rekordu SRV w Panelu Klienta home.pl
  Rys. Przykład widoku rekordu SRV w Panelu Klienta home.pl (kliknij, aby powiększyć).

  Google wymaga dodania trzech wpisów SRV, aby móc połączyć swoją domenę z usługą jabbera (Google Talk). W głównej wartości rekordu podaje się zawsze te same wartości, razem z uwzględnieniem priorytetów oraz numerów portów. Tylko w nazwie hosta dla rekordu należy podać adres Twojej domeny.

Domeny internetowe już za 1 zł!

Zarejestruj własny adres w Internecie już dziś. Nawet jeśli Twoja wymarzona domena jest zajęta, nasza inteligentna wyszukiwarka podsunie Ci dodatkowe możliwości.

Sprawdź, czy domena jest wolna Wyszukaj domenę

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL
Aplikacje w marketplace
SimplySign
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub