Rekordy domeny – opis, dodawanie, edycja

Rekordy domeny umożliwiają konfigurowanie „ruchu w Twojej domenie”. Za każdym razem gdy użytkownik Internetu otwiera Twoją stronę WWW albo gdy Ty wysyłasz lub odbierasz e-maila z adresem Twojej domeny lub gdy korzystasz z innych usług, np. ftp czy ssh to wtedy generowany jest tzw. ruch w Twojej domenie. Każda domena posiada konfigurację domyślną, co oznacza, że zawsze utworzonych jest kilka rekordów dla domeny. Rekordy domeny zapisane są w tzw. pliku strefy serwera DNS.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

 Rekordy domeny, które możesz dodać i edytować:

WAŻNE! Aby home.pl mógł zapewnić prawidłową obsługę rekordów Twojej domeny, należy wydelegować Twoją domenę na serwery DNS home.pl (dns.home.pl, dns2.home.pl, dns3.home.pl).

Opis rekordów

 • Adres IP (A) – Rekord A przypisuje Twojej domenie 32-bitowy adres IPv4. Dzięki temu rekordowi pod wpisanym adresem IP, będzie widoczny np. Twój serwis WWW i obsługiwana będzie poczta e-mail*, innymi słowy cały ruch w Twojej domenie będzie przekierowany na wpisany adres IP.

  Rekord A jest domyślnie tworzony podczas przypisywania Twojej domeny do serwera w home.pl. Rekord A dla Twojej domeny możesz konfigurować w formularzu „Konfiguracja domeny”. Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.

  Jeżeli wcześniej wprowadzono rekord A w edycji przypisanej do serwera domeny (Panel Klienta – Usługi WWW – Wybrany serwer – Przypisane domeny – Edytuj wybraną domenę), to należy edytować go w tamtym miejscu. W takiej sytuacji edycja rekordu w formularzu „Konfiguracja domeny” nie będzie skuteczna.
  WAŻNE! Dla jednej domeny może istnieć tylko jeden rekord A. Niemożliwe jest przekierowanie domeny na kilka adresów IP za pośrednictwem Panelu klienta home.pl. Przekierowanie domeny na kilka adresów IP możliwe jest na serwerze dedykowanym, np. przy użyciu Round-robin DNS, Load balancing.
  Możesz tworzyć wiele rekordów A, ale tylko dla subdomen w Twojej domenie (dla każdej subdomeny osobno). Opis dodawania, usuwania i edycji rekordu A (dla subdomen), znajdziesz w trzeciej części tego artykułu (dotyczy tylko subdomen).

  *WAŻNE! Załóżmy, że domena jest przypisana do serwera w home.pl. W przypadku, jeśli domena zostanie skierowana na zewnętrzny adres IP, to należy pamiętać, że rekord MX domeny zostanie domyślnie ustawiony na „10 nazwausługi.home.pl”. Oznacza to, że poczta e-mail będzie nadal obsługiwana przez serwer w home.pl. Natomiast strona WWW pod adresem domeny będzie wyświetlana z wprowadzonego adresu IP. Jeśli chcesz przekierować obsługę poczty na zewnętrzny serwer, to należy wpisać jego adres (np. „mail.innyserwer.pl”) w polu „Przekierowanie poczty (host)”. Przeczytaj o tym więcej pod tym adresem.

  Więcej informacji na temat przekierowania ruchu pocztowego znajdziesz poniżej w opisie rekordu MX.

  W przypadku wybranych usług, niemożliwe jest skierowanie domeny za pomocą rekordu A na adres IP tych usług, gdyż podane usługi nie posiadają unikalnego adresu IP.
 • Adres IPv6 (AAAA) – Rekord AAAA przypisuje Twojej domenie 128-bitowy adres IPv6. Rekord ten odpowiedzialny jest za to samo co rekord A z tym, że stosuje nowocześniejszy protokół (IP wersja 6).
  Nie jest konieczne w chwili obecnej tworzenie tego rekordu, ale w przyszłości, protokół IPv6 wyprze protokół IPv4 z użytku, więc warto mieć utworzony ten rekord już teraz. Dlatego też home.pl tworzy ten rekord automatycznie w momencie przypisania domeny do serwera w home.pl.
  Aby uzyskać więcej informacji o rekordzie IPv6 (AAAA), zobacz specyfikację RFC 1886.
 • Adres serwera poczty (MX) – Za pomocą rekordu MX możesz skierować ruch poczty e-mail na inny serwer zewnętrzny, który może przejąć (czasowo lub na stałe) ruch poczty e-mail w Twojej domenie. Rekord ten używany jest podczas uruchamiania własnego serwera poczty e-mail. Rekord MX jest domyślnie tworzony podczas przypisywania Twojej domeny do serwera w home.pl. Rekord MX dla Twojej domeny możesz konfigurować tylko i wyłącznie w formularzu „Konfiguracja domeny”. Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.
  Dla jednej domeny może istnieć tylko jeden rekord MX. Jednak możesz tworzyć wiele rekordów MX, ale tylko dla subdomen w Twojej domenie (dla każdej subdomeny osobno).
  WAŻNE! Tylko w sytuacji, gdy Twoja domena jest przypisana do serwera w home.pl, rekord MX umożliwi na przekierowanie poczty na serwer zewnętrzny (inny niż home.pl).
  • W polu „Przekierowanie poczty (adres e-mail)” możesz wpisać tylko jeden adres e-mail np. jan.kowalski@innapoczta.pl.
  • W polu „Przekierowanie poczty (host)” możesz wpisać nazwę hosta w postaci:
   „innapoczta.pl” lub „innapoczta.pl/innapoczta1.pl” lub „innapoczta.pl/innapoczta1.pl/innapoczta2.pl”.

  Informacje o tworzeniu/modyfikacji rekordu MX (dla subdomen) znajdziesz w trzeciej części tego artykułu.

  Przykład 1:
  Jeśli masz w Twojej domenie np. tylko dwie skrzynki e-mail: biuro@twojadomena.pl oraz magazyn@twojadomena.pl, a w polu „Przekierowanie poczty (adres e-mail)” wpiszesz adres innej skrzynki pocztowej np. jan.kowalski@innapoczta.pl, to wszystkie wiadomości e-mail, wysłane do biuro@twojadomena.pl i magazyn@twojadomena.pl zostaną dostarczone do skrzynki jan.kowalski@innapoczta.pl.
  Przykład 2:
  Gdy wpiszesz np. „innapoczta.pl”, to za obsługę ruchu poczty e-mail odpowiedzialny będzie host o nazwie „innapoczta.pl” i ten host będzie miał najwyższy priorytet obsługi. W przypadku awarii tego hosta, poczta nie będzie Ci działać, dlatego warto wpisać kilka nazw hostów (patrz przykład 3).
  Przykład 3:
  Gdy wpiszesz np. „mail.innapoczta.pl/mail2.innapoczta.pl/mail3.innapoczta.pl”, to pierwszy wpisany host ma priorytet najwyższy (priorytet 10), a kolejne nazwy hostów wpisane po znaku „/”, będą miały coraz niższy priorytet (odpowiednio 20 i 30). W przypadku awarii serwera „mail.innapoczta.pl”, obsługę ruchu pocztowego przejmie „mail2.innapoczta.pl”, a w przypadku awarii obu tych hostów, obsługę poczty przejmie „mail3.innapoczta.pl”.

  Rekord MX odpowiedzialny jest za wskazanie MTA (Message Transfer Agent lub inaczej Mail Transfer Agent – serwer odpowiedzialny za wysyłanie i odbieranie poczty od innych MTA) dla Twojej domeny. Określany również jako punkt mapowania domeny na serwer poczty.

  WAŻNE! Rekord MX nie odpowiada za pobieranie poczty (POP3, IMAP), służy wyłącznie MTA do komunikacji.
  WAŻNE! Jeśli w polu „Przekierowanie poczty (e-mail)” wpiszemy adres e-mail, to system MTA przekieruje (forward na poziomie SMTP) cały ruch poczty e-mail dla Twojej domeny na wskazany adres e-mail (bez jego obsługi).
 • Adres serwera DNS (NS) – rekord ten przypisuje adres Twojej domeny do serwerów nazw DNS. Rekord NS jest domyślnie tworzony podczas przypisywania Twojej domeny do serwera w home.pl. Rekord NS dla Twojej domeny możesz konfigurować tylko i wyłącznie w formularzu „Konfiguracja domeny”. Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.
  Dla jednej domeny może istnieć tylko jeden rekord NS. Możesz tworzyć wiele rekordów NS, ale tylko dla subdomen w Twojej domenie (dla każdej subdomeny osobno).
  Rekord NS pozwala również na skierowanie ruchu z Twojej subdomeny (np. sklep.twojadomena.pl), na serwery DNS inne niż home.pl np. „dns.innyserwer.pl” oraz „dns2.innyserwer.pl”. Taka konfiguracja spowoduje, że tylko ruch w Twojej subdomenie zostanie wydelegowany na serwer do innego operatora. Domena główna (np. „twojadomena.pl”) będzie nadal wskazywała na serwery DNS home.pl. Dzięki temu Twoja subdomena może być w niezależny sposób zarządzana przez administratorów serwera zewnętrznego, a ustawienia dla domeny głównej „twojadomena.pl” się nie zmienią.
  Przykład: Jesteś właścicielem domeny „twojadomena.pl”. Domena ta obsługiwana jest na serwerach DNS home.pl. Tymczasem strona WWW Twojego sklepu znajduje się na innym (niż home.pl) serwerze. Ty chcesz, aby pod adresem „sklep.twojadomena.pl” wyświetlała się strona WWW Twojego sklepu. W tym celu konieczne jest wydelegowanie subdomeny „sklep.twojadomena.pl” poprzez dodanie jednego rekordu NS wskazującego na serwery DNS zewnętrznego operatora np. „dns.innyserwer.pl” oraz „dns1.innyserwer.pl”.
 • Alias do innego hosta (CNAME) – nazwa kanoniczna, pozwala na zdefiniowanie aliasu (alternatywnej nazwy) rekordu A dla domeny. Rekord CNAME często używany jest zamiast rekordu A w celu skierowania różnych nazw hostów do tej samej lokalizacji. Różnica między rekordem CNAME, a rekordem A polega na tym, że rekord CNAME zawsze kieruje na adres hosta, podczas gdy rekord A zawsze kieruje na adres IP.
  Przykład: Rekordy CNAME jest najczęściej stosowany do kierowania subdomeny na inne usługi zewnętrzne, np. Microsoft 365 (Office 365) lub Blogger.

  Rekord ten jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla tworzenia tzw. rekordów wildcard oraz dla subdomen, których jest wiele, a ich IP się powtarzają. Rekord CNAME typu Wildcard to rekord, który odpowiada na żądania DNS dotyczące dowolnej subdomeny, której jeszcze nie zdefiniowano. Rekordy CNAME można tworzyć, wprowadzając znak gwiazdki (*) w polu hosta podczas tworzenia rekordu.

 • Adres odwrotny (PTR) – Rekord tego typu używany jest do obsługi tzw. Reverse DNS (revDNS), czyli tłumaczenia adresów IP (np. 212.127.23.31) na ich nazwy domenowe (np. „twojadomena.pl”), zwane również wyszukiwaniem wstecznym. Niektóre serwery pocztowe przeprowadzają kontrolę zgodności wpisu revDNS z DNS i w razie niezgodności odrzucają połączenie komunikatem „4.7.1 Client host rejected: cannot find your hostname”.
  WAŻNE! Aby utworzyć rekord PTR dla Twojej domeny, skontaktuj się z dostawcą adresu IP, na który skierowana jest Twoja domena. Przykładowo, jeśli domena skierowana jest na adres IP: „212.85.96.1”, to aby utworzyć rekord PTR dla takiej domeny, należy skontaktować się z administratorem, który dostarcza Ci ten adres IP.
  WAŻNE! Jeśli Twoja domena prowadzi na adres IP serwera w home.pl, to będziesz mógł zmienić revDNS dla takiego adresu IP. Utworzenie rekordu PTR dla domeny skierowanej na adres IP w home.pl będzie możliwe, jeśli posiadasz unikalny adres IP na serwerze. W celu zmiany revDNS zaloguj się do Panelu administracyjnego home.pl –> Usługi –> Hosting –> Preferencje. Wprowadź własny rekord PTR podając nazwę domenową.
  Rekord PTR zwany jest również rekordem zasobu wskaźnika. Rekord jest często używany w domenach specjalnych, takich jak drzewo domeny in-addr.arpa, w celu umożliwienia wyszukiwania wstecznego mapowań adresów na nazwy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz specyfikację RFC 1035.
 • Pole tekstowe (TXT) – Pozwala dołączyć dowolny tekst do rekordu domeny. Może być użyty również do implementacji specyfikacji Sender Policy Framework (SPF) lub Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance (DMARC). Rekord ten jest również często używany do zweryfikowania prawa własności do domeny w aplikacjach Google. Tworzenie rekordu TXT nie zakłóca bieżącego przepływu poczty, ani nie ma wpływu na inne istniejące usługi.
  Sender Policy Framework (SPF) jest to niekomercyjny projekt mający na celu wprowadzenie zabezpieczenia serwerów SMTP przed przyjmowaniem poczty z niedozwolonych źródeł. Ma to wpłynąć na ograniczenie ilości spamu oraz zmniejszenie ilości rozsyłanych w spamie wirusów. Spamerzy mogą fałszować adres nadawcy w wiadomościach e-mail, tak aby spam wydawał się pochodzić od użytkownika posiadającego konto e-mail w Twojej domenie. Na potrzeby walki z tymi nadużyciami można tworzyć rekordy TXT, które umożliwią adresatom sprawdzenie, czy wiadomość e-mail faktycznie pochodzi z Twojej domeny.
  Jak dodać rekord SPF?
  Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o tworzeniu nowego rekordu przy domenie w home.pl.

  • Nazwa rekordu: twojadomena.pl
  • Typ rekordu: TXT
  • Czas odświeżania: 1 godzina
  • Główna wartość rekordu: v=spf1 ip4:XX.XX.XX.XX a mx
   WAŻNE! Zamiast XX.XX.XX.XX wpisz adres IP Twojego serwera w home.pl, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail. Adres IP serwera możesz sprawdzić odpytując poleceniem host serwerXXXXXX.home.pl.

  Po utworzeniu odpowiedniego rekordu, odczekaj godzinę, aby odświeżyły się informacje o rekordach domeny i wykonaj próbę wysyłki wiadomości ponownie. Kliknij tutaj, jeśli po dodaniu rekordu SPF nadal masz problemy z wiadomościami, które są odbijane m.in. przez Google.

  DMARC jest protokołem uwierzytelniania, zasad i raportowania poczty e-mail. Może zabezpieczyć domenę przed phishingiem i fałszowaniem wiadomości, ponieważ pozwala właścicielowi domeny zażądać, by e-maile, które nie przejdą walidacji, trafiały bezpośrednio do folderu spamu lub były całkowicie odrzucone.
  Rekord DMARC musi składać się przynajmniej z tagów v oraz p. Przy tworzeniu go warto jednak użyć także przynajmniej części tagów opcjonalnych. Dowiedz się więcej o tym, jak stworzyć i dodać rekord DMARC w Panelu Klienta.
 • Rekord CAA (Certification Authority Authorization) – możliwość dodania tego rekordu dostępna jest dla domen utrzymywanych na naszych serwerach DNS home.pl. Rekord CAA możesz utworzyć tylko za pomocą Panelu klienta na nowej platformie home.pl.
  Rekord CAA składa się z flagi (domyślnie 0), tagu (np. issue) i wartości (Value) wskazującej możliwość wystawienia certyfikatów SSL tylko dla wskazanego wystawcy (może być wskazanych kilku).

  W zależności od potrzeb, można wskazać następujące tagi:issue informuje wystawcę (w tym przypadku Certum), że może wystawiać certyfikaty SSL dla pojedynczych hostów w domenie, issuewild informuje wystawcę, że może wystawiać certyfikaty SSL typu Wildcard,iodef informuje nieupoważnionego wystawcę, który nie został wskazany w rekordzie CAA, że jest zobowiązany do wysłania informacji o próbie żądania wystawienia certyfikatu.Wpis ten może zawierać adres e-mail lub URL.
 • Rekord usługi (SRV) – Pozwala na wprowadzenie większej ilości informacji o usłudze – niż tylko adres IP. Możliwe jest wskazanie np. numeru portu na którym pracuje dana usługa lub priorytet oraz wagę dla danego wpisu. Rekord SRV jest często wykorzystywany do konfiguracji usługi Jabbera (XMPP) we własnej domenie. Rekord SRV pozwala wskazać np. numer portu, na którym pracuje dana usługa.
  Rekord SRV ma postać:
  _usługa._protokół.nazwa_twojej_domeny priorytet waga port celPrzykład:
  _xmpp-server._tpc.twojadomena.pl 20 0 5269 xmpp-server2.l.google.comPrzykład wpisu dla rekordu SRV, który jest odpowiedzialny za serwer Jabbera w domenie michu.org

  Rys. Przykład wpisu dla rekordu SRV, który jest odpowiedzialny za serwer Jabbera w domenie michu.org

  Przykład konfiguracji Google Talk dla domeny „michu.org” (Google umożliwia założenie własnego serwera Jabbera).

  Przykład widoku rekordu SRV w Panelu klienta home.pl
  Rys. Przykład widoku rekordu SRV w Panelu klienta home.pl (kliknij, aby powiększyć).

  Google wymaga dodania trzech wpisów SRV, aby móc połączyć swoją domenę z usługą jabbera (Google Talk). W głównej wartości rekordu podaje się zawsze te same wartości, razem z uwzględnieniem priorytetów oraz numerów portów. Tylko w nazwie hosta dla rekordu należy podać adres Twojej domeny.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie