Dyrektywa FilesMatch na serwerze Apache home.pl

Poniższa instrukcja dotyczy konfiguracji serwerów opartych o środowisko Apache (nowy Panel klienta home.pl).
Przeczytaj więcej o dyrektywie Files oraz dyrektywie FilesMatch w zewnętrznej dokumentacji dla środowiska Apache.

Dyrektywa ta należy do grupy dyrektyw blokowych, których zadaniem jest m.in. ograniczenie innych zawartych w nich dyrektyw, określonych dla plików czy katalogów ale i samych serwerów. Dyrektywy blokowe odgrywają kluczową rolę w administrowaniu serwerem.

W ramach oferty home.pl rejestrując hosting, będzie on oparty o środowisko Apache. Środowisko to umożliwia m.in. uruchomienie dyrektywy FilesMatch.

<FilesMatch nazwa_pilku>

</FilesMatch>

Dyrektywa FilesMatch używana jest w celu ograniczenia określonego pliku w parametrze nazwa_pliku. Przykładowo, jeśli chcemy ograniczyć obsługiwanie przez serwer tylko plików graficznych z rozszerzeniem *.png, *.jpg używamy dyrektywy <FileMatch „.png|jpg”>.

Dyrektywa FilesMatch może być także użyta w konfiguracji ograniczeń dostępu do serwera, np. przy definiowaniu zablokowanych adresów IP, hostów, userów którym chcemy ograniczyć dostęp do zawartości usługi.

Blokada wszystkich plików w katalogu o danym rozszerzeniu:

<FilesMatch "*.html">
AuthName "Member Only"
AuthType Basic
AuthUserFile /home/users/konto_FTP/.htpasswd
require valid-user


  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie