Warunki i wymagania podczas rejestracji certyfikatu EV

Wymagania dotyczące weryfikacji organizacji przez instytucję certyfikujacą

Podmioty uprawnione do otrzymania certyfikatu EV:

 • Agencje rządowe,
 • Firmy (w tym Spółki Akcyjne, Spółki z o.o. i podobne),
 • Spółki cywilne/jawne,
 • Stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej,
 • Jednoosobowe działalności gospodarcze.
Osoba fizyczna nie jest uprawniona do zarejestrowania i wydania certyfikatu EV.

Jakie informacje sprawdza instytucja certyfikująca przed wydaniem certyfikatu EV?

Weryfikacja Twojej firmy przeprowadzana jest przez instytucję certyfikującą po uzyskaniu informacji o wpłynięciu zamówienia. Weryfikacja firmy polega głównie na sprawdzeniu dokumentu z KRS/CEIDG.

Weryfikacji podlega:

 • numer rejestrowy Twojej organizacji,
 • data utworzenia firmy,
 • adres siedziby lub prowadzenia działalności.
Weryfikacja firmy może również polegać na poszukiwaniu informacji o Twojej firmie w sieci Internet (np. na stronach typu:  yellowpages.plpkt.pl lub pf.pl).

W przypadku, gdy o certyfikat SSL ubiega się podmiot istniejący krócej niż 3 lata, weryfikowane są dodatkowo różnego rodzaju pozarządowe źródła danych (np. katalogi firm).

W wyjątkowych sytuacjach weryfikowane jest istnienie oraz utrzymywanie aktywnego konta bankowego, depozytowego, czekowego lub innego (w instytucji finansowej, np. banku), a także instytucja certyfikująca może poprosić o dostarczenie oficjalnego pisma z opinią potwierdzającą istnienie firmy – pismo takie powinno być wystawione i podpisane przez prawnika (potwierdzenie prowadzenia działalności przez adwokata – „Lawyer or Accountant’s Opinion Letter”).

Aby przyśpieszyć proces weryfikacji, sugerujemy umieścić wpis Twojej firmy w bazie katalogów firm, które dostępne są w Internecie, np. Yellow Pages (yellowpages.pl).

Nie jest to czynność obowiązkowa, ale w znacznym stopniu przyśpieszająca weryfikację jednostki ubiegającej się o certyfikat SSL. Nazwa firmy i adres muszą być zgodne z danymi znajdującymi się na dokumentach rejestrowych. Zalecane jest również, aby numer telefonu podawany dla osoby zatwierdzającej i/lub zamawiającej certyfikat, znajdował się również w profilu firmy na yellowpages.pl.

Warunki związane z weryfikacją domeny oraz osoby wnioskującej o certyfikat

Dane firmy zawarte w bazie Whois dla domeny powinny być całkowicie zgodne z informacjami wpisanymi w pliku żądania certyfikatu (CSR) oraz w dokumencie rejestrowym firmy. Jeśli dane są różne, niezbędne jest dokonanie dodatkowego potwierdzenia praw do dysponowania domeną (np. potwierdzenie przez adwokata).

Dodatkowo należy pamiętać, że:

 • w przypadku domen globalnych, Twoja domena powinna zostać zarejestrowana przez registrara (np. przez home.pl) akredytowanego przez ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
 • wydanie certyfikatu SSL jest niemożliwe, gdy dane dysponenta w bazie WHOIS są niejawne – zarówno dla domen, gdzie dysponentem jest osoba fizyczna, jak i korzystających z usługi Whois Privacy. Dane te muszą zostać ujawnione.
 • osoba zamawiająca lub zatwierdzająca zamówienie certyfikatu musi wykazać się wiedzą na temat dysponenta certyfikowanej domeny, podczas rozmowy telefonicznej (w języku angielskim).

Wymagania dot. weryfikacji osoby wnioskującej i zatwierdzającej wniosek o certyfikat

Gdy przedstawiciel instytucji certyfikującej zadzwoni do Twojej firmy, to osoba zatwierdzająca certyfikat SSL (czyli Twój pracownik) musi być:

 • pracownikiem podmiotu certyfikowanego (czyli Twojej firmy), ale także:
 • posiadać odpowiednie upoważnienie do reprezentowania Twojej firmy.

W przypadku, gdy osoba zatwierdzająca certyfikat nie jest wskazana w oficjalnych dokumentach rejestrowych, nie jest to, np. właściciel, dyrektor lub prezes, to niezbędna będzie dodatkowa weryfikacja tej osoby, np.

 • przedstawienie opinii prawnika w tym zakresie,
 • bezpośredni kontakt przedstawiciela instytucji certyfikujacej z przełożonym lub inną osobą będącą wyżej w hierarchii, mogącą potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. Instytucja certyfikująca może również kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z działem personalnym (HR) w celu weryfikacji tych danych.

Zapoznaj się również z opracowanym przez instytucją certyfikującą dokumentem informującym o warunkach zamówienia certyfikatu (wymagana znajomość j. angielskiego).

Weryfikacja danych dot. szczegółów samego certyfikatu

Instytucja certyfikująca dokonuje weryfikacji informacji wskazanych we wniosku o certyfikat EV kontaktując się telefonicznie z osobą wskazaną do tego procesu – osobą zamawiającą lub zatwierdzającą certyfikat SSL (tutaj następuje również niezależna weryfikacja wskazanego numeru telefonu).

WAŻNE! W przypadku rozbudowanej infrastruktury telefonicznej podaj bezpośredni numer telefonu do osoby zatwierdzającej certyfikat! W przeciwnym wypadku przedstawiciel instytucji certyfikujacej może nie być w stanie przejść przez menu w języku polskim w Twojej centrali telefonicznej.

Metody weryfikacji numeru telefonu jako właściwego są następujące:

 • weryfikacja książek telefonicznych oraz innych baz danych numerów telefonów – czy ów numer występuje. Dotyczy to także głównego firmowego numeru telefonu.
 • pismo przesłane przez niezależnego i wiarygodnego adwokata (zrzeszonego w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich) lub radcę prawnego (zrzeszonego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych),
 • weryfikacja strony WWW wnioskodawcy, w poszukiwaniu numeru telefonu do osoby odpowiedzialnej za potwierdzenie certyfikatu SSL, dokonywana przez przedstawiciela instytucji certyfikującej.

W trakcie rozmowy weryfikacyjnej (w języku angielskim), osoba wytypowana przez wnioskodawcę jako zatwierdzająca wniosek o certyfikat SSL powinna być w stanie potwierdzić następujące informacje:

 • nazwę firmy, która złożyła wniosek o certyfikat EV oraz prawo osoby zatwierdzającej wniosek o certyfikat do reprezentowania firmy w zakresie procedury weryfikacyjnej.
 • prawo do dysponowania domeną przez firmę, która wnioskuje o certyfikat EV.
 • potwierdzić chęci otrzymania certyfikatu EV (czy wniosek jest prawdziwy).
 • zatwierdzić warunki uzyskania certyfikatu SSL typu EV, uznając instytucje certyfikującą jako „wiarygodny wystawca certyfikatu”.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Zabezpiecz stronę WWW certyfikatem SSL

Chroń dane formularzy i transakcji z zieloną kłódką przy adresie.