Na czym polega proces wydawania certyfikatu?

Zabezpiecz stronę WWW certyfikatem SSL

Poniższy artykuł opisuje proces wydawania certyfikatów SSL zamówionych za pośrednictwem nowej platformy home.pl.

Wprowadzenie

Proces wydawania certyfikatu SSL różni się w zależności od rodzaju certyfikatu, który zamówiłeś. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poznać szczegóły procesu wydawania Twojego certyfikatu SSL.

SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Intencją twórców SSL było zaprojektowanie protokołu uniwersalnego, tak aby mogły z niego korzystać protokoły aplikacyjne (HTTP, FTP, telnet itp.).

Oznacza to, że za pomocą SSL mogą być szyfrowane połączenia do poczty, serwera ftp, strony WWW itp. Dzięki swojej skuteczności oraz prostej obsłudze certyfikat SSL bardzo szybko znalazł zastosowanie zwłaszcza przy zabezpieczaniu transakcji realizowanych w bankowości elektronicznej, podczas aukcji internetowych oraz w systemach płatności online.

Jak działa certyfikat SSL?

W przypadku stron WWW, które nie korzystają z certyfikatu SSL, formularze oraz inne informacje przesyłane są do serwera przez sieć Internet otwartym tekstem, który stosunkowo łatwo przechwycić (szczególnie w sieci lokalnej). Jeśli serwer WWW ma zainstalowany certyfikat SSL do komunikacji z przeglądarką, wówczas informacja w obie strony (między serwerem WWW, a przeglądarką internetową) przesyłana jest przez sieć w sposób zaszyfrowany. Należy pamiętać, że szyfrowana jest transmisja danych tylko dla domeny, dla której certyfikat SSL został wystawiony (np. „https://www.twojadomena.pl”). Dla każdej Twojej domeny potrzebujesz osobnego certyfikatu. Dla subdomen potrzebujesz certyfikatu typu Wildcard.
W momencie nawiązania połączenia przez przeglądarkę internetową ze stroną WWW (np. pod adresem, „https://www.twojadomena.pl”) zabezpieczoną protokołem SSL, następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, które następnie są stosowane przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem WWW. Protokół SSL wykorzystuje do wstępnej fazy połączenia kryptografię asymetryczną (z kluczem publicznym), przy pomocy której uzgadniane są klucze symetryczne, stosowane później do szyfrowania danych.

Dane jakie są wymagane podczas procesu wydawania certyfikatu SSL Domain Validation (DV) HomeSSL, HomeSSL Wildcard Organization Validation (OV) homessl biznes ov, homessl biznes ov Wildcard Extended Validation (EV) HomeSSL PrEMIUM EV
Dane w bazie Whois muszą być jawne (jak to zrobić opisane jest tutaj) TAK TAK TAK
W domenie dla której  ma zostać wydany certyfikat SSL, musi stworzona być skrzynka „admin@certyfikowanadomena.pl” TAK TAK TAK
Wymagane jest dostarczenie pliku CSR (więcej o pliku CSR dowiesz się tutaj) TAK, jeśli strona znajduje się na innym serwerze niż home.pl TAK, jeśli strona znajduje się na innym serwerze niż home.pl TAK, jeśli strona znajduje się na innym serwerze niż home.pl
Wymagane jest dostarczenie dokumentów rejestrowych (dokument nadania nr REGON, dodatkowo KRS, umowy spółek w zależności od prowadzonej działalności) NIE TAK TAK
Wymagane jest dostarczenie danych osoby zamawiającej i zatwierdzającej otrzymanie certyfikatu SSL (imię, nazwisko, e-mail w certyfikowanej domenie, nr telefonu, stanowisko) NIE NIE TAK

Proces wydawania certyfikatu SSL w zależności od rodzaju certyfikatu - Poznaj szczegóły procesu wydania certyfikatu SSL

Zamówienie, opłacenie, potwierdzenie i aktywacja certyfikatu SSL w home.pl

 1. Zamów certyfikat SSL za pomocą naszej strony: https://home.pl
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zamówić nową usługę w home.pl.
 2. Po zamówieniu certyfikatu SSL, opłać wygenerowane zamówienie.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak opłacić zamówienie w home.pl.
 3. Po opłaceniu zamówienia, przejdź do aktywacji opłaconego certyfikatu SSL. Podczas tego procesu wybierzesz domenę, która zostanie zabezpieczona za pomocą zakupionego certyfikatu SSL.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak aktywować opłacony certyfikat SSL w home.pl.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak potwierdzić zamówienie na certyfikat SSL.
 4. Po kliknięciu linka potwierdzającego zamówienie certyfikatu SSL, poczekaj na wydanie certyfikatu SSL dla Twojej domeny.

Proces wydawania certyfikatu SSL

Po zamówieniu, opłaceniu i aktywacji certyfikatu SSL, rozpoczyna się procedura wydawania certyfikatu SSL (tzw. certyfikacja). Proces wydawania certyfikatu SSL różni się w zależności od typu certyfikatu, który zamówiłeś. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poznać szczegóły procesu wydawania Twojego certyfikatu SSL.

Typ certyfikatu SSL: Domain Validation

W przypadku certyfikatów klasy “Domain Validation” (homeSSL, homeSSL Wildcard) musisz potwierdzić zamówienie certyfikatu SSL. Po potwierdzeniu zamówienia, otrzymasz kolejną wiadomość e-mail z informacją o wydaniu certyfikatu SSL.
 1. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia na stronie home.pl, przejdź do aktywacji opłaconego certyfikatu SSL. Podczas tego procesu wybierzesz domenę, która zostanie zabezpieczona za pomocą zakupionego certyfikatu SSL.
 2. W odpowiedzi na złożone zamówienie, otrzymasz na adres admin@certyfikowana_domena wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie dysponowania domeną. Wiadomość zawiera link, który musisz kliknąć, aby potwierdzić swoje zamówienie.
 3. Po potwierdzeniu zamówienia, certyfikat SSL zostanie wydany. Teraz możesz go zainstalować na serwerze w home.pl lub pobrać pliki certyfikatu z poziomu Panelu Klienta home.pl, aby zainstalować go na innym serwerze. Średni czas uzyskania certyfikatu typu Domain Validation nie powinien być dłuższy niż 24 godziny (od momentu kliknięcia linka, który został wysłany na adres e-mail).

Typ certyfikatu SSL: Organization Validation (homeSSL Biznes OV)

W przypadku certyfikatów klasy “Organization Validation” (homeSSL Biznes OV, homeSSL Wildcard Biznes OV) wymagana jest szczegółowa weryfikacja firmy, dla której wydany ma być certyfikat SSL. Proces ten może trwać nawet kilkanaście dni roboczych. Weryfikacja firmy wykonywana jest na podstawie przesłanych dokumentów rejestrowych, ogólnodostępnych baz internetowych (PKT.pl, PF.pl. yellowpages.pl).

 1. Po złożeniu zamówienia na certyfikat w jednostce certyfikującej, rozpoczyna się proces weryfikacji podmiotu ubiegającego się o certyfikat.
 2. Na Twój adres e-mail otrzymasz wiadomość od instytucji certyfikującej z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów, np.  dokument KRS czy też upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeżeli osoba wnioskująca o certyfikat nie występuje w dokumentach rejestrowych firmy (np. w KRS), konieczne będzie przesłanie kopii świadectwa zatrudnienia lub kopii upoważnienia/pełnomocnictwa potwierdzającej związek wnioskodawcy z reprezentowanym podmiotem;
 3. Na adres wysłana zostanie wiadomość na adres e-mail: admin@certyfikowana_domena z prośbą o weryfikację domeny. Należy ja odebrać i kliknąć link weryfikacyjny znajdujący się w wiadomości.
 4. Instytucja certyfikująca sprawdzi czy Twoja firma istnieje oraz czy jest zarejestrowana w odpowiednim urzędzie. Weryfikowany jest również adres firmy oraz firmowy numer telefonu. Dane firmy mogą zostać potwierdzone za pośrednictwem zewnętrznych baz: PKT.pl, PF.pl. yellowpages.pl itp.
 5. Po poprawnej weryfikacji firmy, certyfikat jest wydawany w ciągu kilku godzin. Teraz możesz go zainstalować na serwerze w home.pl lub pobrać pliki certyfikatu z poziomu Panelu Klienta home.pl, aby zainstalować go na innym serwerze. Średni czas uzyskania certyfikatu Organization Validation wynosi od 1 do 5 dni w zależności od sposobu weryfikacji firmy.

Typ Certyfikatu SSL: Extended Validation (homeSSL Premium EV)

Certyfikaty EV (czyli: homeSSL Premium EV) posiadają rozszerzoną i bardziej szczegółową procedurę weryfikacji w porównaniu do certyfikatów Organization Validation. Po wysłaniu zamówienia do jednostki certyfikującej rozpoczyna się procedura weryfikacji Twojej firmy, która standardowo składa się z 8 etapów:

 1. Po złożeniu zamówienia na certyfikat w jednostce certyfikującej, rozpoczyna się proces weryfikacji podmiotu ubiegającego się o certyfikat.
 2. Na Twój adres e-mail otrzymasz wiadomość od instytucji certyfikującej z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów, np. dokument KRS czy też upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeżeli osoba wnioskująca o certyfikat nie występuje w dokumentach rejestrowych firmy (np. w KRS), konieczne będzie przesłanie kopii upoważnienia/pełnomocnictwa potwierdzającej związek wnioskodawcy z reprezentowanym podmiotem;
 3. Na adres wysłana zostanie wiadomość na adres e-mail: admin@certyfikowana_domena z prośbą o weryfikację domeny. Należy ja odebrać i kliknąć link weryfikacyjny znajdujący się w wiadomości.
 4. Instytucja certyfikująca sprawdzi czy Twoja firma istnieje oraz czy jest zarejestrowana w odpowiednim urzędzie. Weryfikowany jest również adres firmy oraz firmowy numer telefonu. Dane firmy mogą zostać potwierdzone za pośrednictwem zewnętrznych baz: PKT.pl, PF.p, .yellowpages.pl itp.
 5. Po poprawnej weryfikacji firmy, certyfikat jest wydawany w ciągu kilku godzin. Teraz możesz go zainstalować na serwerze w home.pl lub pobrać pliki certyfikatu z poziomu Panelu Klienta home.pl, aby zainstalować go na innym serwerze. Średni czas uzyskania certyfikatu Organization Validation wynosi od 1 do 5 dni w zależności od sposobu weryfikacji firmy.

Średni czas uzyskania certyfikatu Extended Validation wynosi od 2 do 10 dni (termin w dużej mierze uzależniony jest od czasu skompletowania przez klienta wymaganych dokumentów i sposobu weryfikacji numeru telefonu).

Co zrobić z certyfikatem SSL po wydaniu go przez instytucję certyfikującą?

Po wydaniu certyfikatu SSL przez instytucję certyfikującą, należy zainstalować go na Twoim serwerze:

 • Jeżeli strona WWW, która ma być objęta szyfrowaniem SSL opublikowana jest na serwerze w home.pl, to instalacja certyfikatu SSL wykonywana jest automatycznie oraz bezpłatnie (nie dotyczy serwerów dedykowanych oraz serwerów VPS). Oznacza to, że instalacja certyfikatu SSL ogranicza się do zalogowania się do Panelu Klienta home.pl i kliknięcia odpowiedniego przycisku, który służy do instalacji certyfikatu SSL.
  Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zainstalować wydany certyfikat SSL na serwerze w home.pl.
 • Jeżeli strona WWW, która ma być objęta szyfrowaniem SSL opublikowana jest na serwerze zewnętrznym (innym niż home.pl), to certyfikat SSL możesz pobrać po zalogowaniu się do Panelu Klienta home.pl i następnie samodzielnie zainstalować go na serwerze docelowym.
WAŻNE! Jeśli nie potrafisz samodzielnie wykonać operacji na certyfikacie SSL, możesz skorzystać z oferty pomocy naszych administratorów. Operacje na certyfikacie SSL mogą wykonać administratorzy home.pl w ramach oferty Profesjonalnych usług IT. Oznacza to, że wygenerowanie CSR lub inne operacje na SSL zostaną wykonane przez naszych administratorów, po zamówieniu odpowiedniej usługi oraz po opłaceniu tego zamówienia.

Poradnik wideo: Czym jest certyfikat SSL i gdzie należy go stosować?

Zamów certyfikat SSL już dziś. Zadbaj o bezpieczeństwo swojej strony WWW, poczty e-mail, danych użytkowników. Zarejestruj SSL w home.pl i kontroluj wszystkie usługi z jednego Panelu Klienta. Kliknij i przejdź do oferty aby zamówić certyfikat SSL.

Zabezpiecz stronę WWW certyfikatem SSL

Chroń dane formularzy i transakcji z zieloną kłódką przy adresie.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Website Builder
Marketplace
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL certificate
Aplikacje w marketplace
SimplySign
Antywirus ESET
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub