Aktualizacja silnika baz danych MySQL

Informujemy, że w 4-6.02.2013 planowana jest aktualizacja silnika baz danych MySQL (wersji 5.5.29 ).