System Informatyczny Rezydentur (SIR) wyłącznie z podpisem kwalifikowanym

Z roku na rok doświadczamy postępującej cyfryzacji w sektorze publicznej służby zdrowa. Tym razem Ministerstwo Zdrowia uruchomiło System Informatyczny Rezydentur (SIR). Służy on do zawierania umów rezydenckich przez lekarzy rezydentów, którzy odbywają szkolenie specjalizujące w podmiotach leczniczych.

Nowy system całkowicie eliminuje papierowy obieg dokumentów. Co istotne, obie strony umowy są zobowiązane do podpisania dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, np. SimplySign by Asseco od home.pl. W tym rozwiązaniu nie przewidziano możliwości złożenia podpisu z poziomu Profilu Zaufanego.

Aby podpisać umowę w systemie SIR niezbędne są:

  • kwalifikowany podpis elektroniczny, np. SimplySign by Asseco od home.pl,
  • konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
  • konto na platformie P2.

Korzystanie z SIR możliwe jest dla wszystkich placówek i zakładów związanych z ochroną zdrowia, które zatrudniają lekarzy rezydentów.