Podpis kwalifikowany SimplySign. Jak korzystać z podpisu mobilnego?

Mobilny podpis elektroniczny to absolutna nowość na polskim rynku technologicznym, która jest już dostępna ofercie home.pl. Innowacyjne narzędzie do składania kwalifikowanego, bezpiecznego e-podpisu jest obecnie niezbędnikiem współczesnego przedsiębiorcy. SimplySign by Asseco w home.pl posiada wszystkie zalety tradycyjnego podpisu kwalifikowanego, a dodatkowo pozwala na składanie e-podpisu mobilnie.

Podpis kwalifikowany w home.pl zapewnia oszczędność, efektywność i wzrost innowacyjności twojej firmy. Od teraz, dzięki aplikacji na komórkę i tablet, zyskujesz swobodę składania mobilnego podpisu elektronicznego gdzie chcesz i jak chcesz.

Jak kupić kwalifikowany podpis mobilny w home.pl?

W celu uzyskania kwalifikowanego podpisu mobilnego w home.pl:

 1. Wejdź na stronę home.pl i skorzystaj z oferty usług w sekcji Marketplace lub kliknij w dedykowany link ofertowy: Podpis kwalifikowany SimplySign
 2. Dodaj do koszyka produkt: SimplySign by Asseco.
 3. Sprawdź: jak przebiega proces zakupu i aktywacji podpisu kwalifikowanego?

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny jest to narzędzie cyfrowe, które umożliwia złożenie podpisu na dokumentach elektronicznych, na przykład umowie zapisanej w formacie PDF. Podpis elektroniczny zawiera dane osoby fizycznej oraz inne informacje, wybrane przez właściciela podpisu, takie jak na przykład nazwa firmy, adres, etc.

Do rozwiązań prywatnych, np. w kontakcie z urzędem, instytucjami finansowymi lub podczas zawierania umowy cywilno-prawnej osób fizycznych wystarczy podpis z danymi osoby fizycznej. W rozwiązaniach komercyjnych, dedykowanym rozwiązaniem dla instytucji publicznych i biznesu jest certyfikat elektroniczny zawierający dane dodatkowe, pozwalające powiązać osobę z organizacją.

Czy podpis kwalifikowany jest równy podpisowi odręcznemu?

5 września 2016 polski parlament uchwalił ustawę O usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dostosowała ona krajowe przepisy regulujące rynek tożsamości elektronicznej do europejskiego rozporządzani Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, zwanego dalej eIDAS.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia eIDAS podpis złożony za pomocą certyfikatu kwalifikowanego posiada moc prawną równoważną podpisowi odręcznemu. Dzięki ujednoliceniu przepisów, podpis kwalifikowany jest akceptowany na terenie całej Unii Europejskiej. Pozwoliło to przedsiębiorcom na przyspieszenie procesów biznesowych, zawieranie umów oraz zwiększenie możliwości integracji i implementacji sprzedaży produktów i usług na terenie całej Unii Europejskiej.

Posiadam e-dowód z warstwą elektroniczną, czy zawiera podpis kwalifikowany?

Od 4 marca 2019 Polacy otrzymali możliwość składania wniosków o nowe dowody osobiste zawierające warstwę elektroniczną. Plastikowy dokument nie zmieni swoje funkcji, w dalszym ciągu za jego pomocą będziemy potwierdzać naszą tożsamość czy polskie obywatelstwo. Nowością będzie możliwość zaimplementowania w plastikową kartę bezstykowej struktury elektronicznej, która zawierać będzie nasz osobisty certyfikat elektroniczny.

Elektroniczny podpis osobisty, który otrzymamy wraz z e-dowodem, w chwili obecnej możemy wykorzystać głównie do kontaktów z urzędem. Dodatkowo, mimo formy cyfrowej, w sytuacjach gdy będziemy chcieli załatwić sprawę urzędową, będziemy musieli udać się tam osobiście, gdyż uwierzytelnienie odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego czytnika e-dowodu. Oczywiście istnieje możliwość kupienia własnego czytnika, dzięki czemu będziemy mogli składać podpisy w domu za pośrednictwem naszego komputera, jednak w chwili obecnej ceny takich urządzeń są bardzo wysokie.

Nawet w sytuacji, gdy jesteśmy posiadaczami nowego e-dowodu i wyposażyliśmy się w czytnik karty bezstykowej, podpis złożony za pośrednictwem certyfikatu osobistego nie będzie posiadał właściwości podpisu kwalifikowanego. Ministerstwo Cyfryzacji obeszło tę sytuację tworząc miejsce w kontenerze certyfikatów w naszym e-dowodzie. Dzięki temu mamy możliwość wgrania certyfikatu kwalifikowanego na e-dowód, jednak musimy zrobić to z własnej inicjatywy, zapłacić kwalifikowanemu wystawcy certyfikatów za wystawienie i wgranie certyfikatu na e-dowód. Dodatkowo zgubienie dokumentu będzie wiązało się z utratą nie tylko dowodu ale również nośnika podpisu elektronicznego, co spowoduje dodatkowe problemy i koszty. Kwestą sporną pozostaje również wgrywanie certyfikatów kwalifikowanych z rozszerzonymi danymi, np. danymi firmy na e-dowody osób fizycznych. Może więc rozsądniej jest uwolnić się od rozwiązań kartowych i przejść do rozwiązań mobilnych zapewniających nie tylko bezpieczeństwo i wygodę, ale również oszczędność czasu i pieniędzy?

Dla kogo przeznaczony jest mobilny podpis kwalifikowany?

SimplySign by Asseco w home.pl przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i dla przedstawicieli administracji publicznej i biznesu. Podpis kwalifikowany współpracuje z czołowymi systemami administracyjnymi w Polsce, co nie tylko przyspiesza załatwianie wszelkich spraw urzędowych, ale również pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Podpis kwalifikowany w home.pl to również doskonałe rozwiązanie dla biznesu, które usprawnia procesy biznesowe i księgowe oraz znacząco redukuje koszty w przedsiębiorstwach.

Do czego użyję kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Kwalifikowanego podpisu elektronicznego użyjesz między innymi z:

 • programem Płatnik do podpisywania deklaracji ZUS,
 • e-Deklaracjami,
 • ZUS PUE,
 • JPK do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • GIIF,
 • e-KRS,
 • OSK – komunikacji z Ośrodkami Szkolenia Kierowców,
 • e-zdrowia w celu wysyłania dokumentacji medyczna w formie elektronicznej,
 • e-zwolnienia w celu wysyłania zwolnień w formie elektronicznej,
 • PSE – Polskie Sieci Energetyczne,
 • CEIDG – komunikacji z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej,
 • ePUAP w celu logowania lub rejestracji,
 • JEDZ w celu korzystania z platformy do e-zamówień,
 • Systemem Emp@tia
 • e-KRK,
 • ePEFRON2,
 • UDO

Powyżej znajdują się najważniejsze systemy, z których skorzystamy za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Należy również pamiętać, że podpis kwalifikowany to również doskonałe narzędzie w relacjach B2B, które pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa oraz dynamiki komunikacji biznesowej, przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Podpis elektroniczny zawsze pod ręką

SimplySign to mobilny podpis elektroniczny na smartfona. Nie wymaga czytnika, ponieważ zastępuje je Twoje urządzenie mobilne.

Poznaj SimplySign
Podpis elektroniczny SimplySign Dodaj do koszyka