Podpis kwalifikowany SimplySign. Jak korzystać z mobilnego podpisu elektronicznego?

Mobilny podpis elektroniczny to interesujące narzędzie nie tylko dla firm. Z powodzeniem użyjesz go również w codziennym kontakcie z administracją publiczną i w sprawach cywilnych. Czytaj dalej i dowiedz się, jak skutecznie czerpać korzyści z podpisu kwalifikowanego.

SPIS TREŚCI

SimplySign by Asseco posiada wszystkie zalety tradycyjnego podpisu kwalifikowanego, a dodatkowo pozwala na składanie e-podpisu mobilnie – bez dodatkowych kart i czytników.

Podpis kwalifikowany od home.pl zapewnia oszczędność, efektywność i wzrost innowacyjności twojej firmy. Od teraz, dzięki aplikacji na komórkę i tablet, zyskujesz swobodę składania mobilnego podpisu elektronicznego, gdzie chcesz i jak chcesz.

Jak kupić kwalifikowany podpis mobilny w home.pl?

W celu uzyskania kwalifikowanego podpisu mobilnego w home.pl:

 1. Wejdź na stronę z podpisem elektronicznym i dodaj wybrany wariant do koszyka.
 2. Opłać zamówienie i od razu odbierz kod aktywacyjny przez swojego maila.

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to narzędzie cyfrowe, które umożliwia złożenie podpisu na dokumentach elektronicznych, na przykład umowie zapisanej w formacie PDF. Podpis elektroniczny zawiera dane osoby fizycznej oraz inne informacje, wybrane przez właściciela podpisu, takie jak na przykład nazwa firmy, adres, itp.

Do rozwiązań prywatnych, np. w kontakcie z urzędem, instytucjami finansowymi lub podczas zawierania umowy cywilno-prawnej, wystarczy podpis z danymi osoby fizycznej. W rozwiązaniach komercyjnych, dedykowanym rozwiązaniem dla instytucji publicznych i biznesu, jest certyfikat elektroniczny zawierający dane dodatkowe, pozwalające powiązać osobę z konkretną organizacją.

Czy podpis kwalifikowany zastępuje podpis odręczny?

 • 5 września 2016 polski parlament uchwalił ustawę O usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dostosowała ona krajowe przepisy regulujące rynek tożsamości elektronicznej do europejskiego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, zwanego dalej eIDAS.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia eIDAS podpis złożony za pomocą certyfikatu kwalifikowanego posiada moc prawną, równoważną podpisowi odręcznemu. Dzięki ujednoliceniu przepisów, podpis kwalifikowany jest akceptowany na terenie całej Unii Europejskiej. Pozwoliło to przedsiębiorcom na przyspieszenie procesów biznesowych, zawieranie umów oraz zwiększenie możliwości integracji i implementacji sprzedaży produktów i usług na terenie całej Unii Europejskiej.

Posiadam e-dowód z warstwą elektroniczną. Czy zawiera podpis kwalifikowany?

4 marca 2019 Polacy otrzymali możliwość składania wniosków o nowe dowody osobiste, zawierające warstwę elektroniczną. Plastikowy dokument nie zmienił swojej funkcji. W dalszym ciągu za jego pomocą potwierdzisz tożsamość czy polskie obywatelstwo. Nowością jest możliwość zaimplementowania w plastikową kartę bezstykowej struktury elektronicznej, która zawierać będzie nasz osobisty certyfikat elektroniczny.

Elektroniczny podpis osobisty, który otrzymasz wraz z e-dowodem, w chwili obecnej wykorzystasz głównie do kontaktów z urzędem. Dodatkowo, mimo formy cyfrowej, w sytuacjach gdy będziesz chciał/a załatwić sprawę urzędową, udasz się tam osobiście, gdyż uwierzytelnienie odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego czytnika e-dowodu. Oczywiście istnieje możliwość kupienia własnego czytnika, dzięki czemu złożysz podpisy w domu za pośrednictwem komputera.

Nawet w sytuacji, gdy masz e-dowodu i korzystasz z czytnika karty bezstykowej, podpis złożony za pośrednictwem certyfikatu osobistego nie będzie posiadał właściwości podpisu kwalifikowanego. Ministerstwo Cyfryzacji obeszło tę sytuację, tworząc miejsce w kontenerze certyfikatów w e-dowodzie. Dzięki temu wgrasz certyfikat kwalifikowany w e-dowód, jednak musisz zrobić to z własnej inicjatywy – zapłacić wystawcy certyfikatów za wystawienie i wgranie certyfikatu na e-dowód.

Dodatkowo zgubienie dokumentu będzie wiązało się z utratą nie tylko dowodu, ale również nośnika podpisu elektronicznego, co spowoduje dodatkowe problemy i koszty. Kwestą sporną pozostaje również wgrywanie certyfikatów kwalifikowanych z rozszerzonymi danymi, np. danymi firmy na e-dowody osób fizycznych.

Może więc rozsądniej jest uwolnić się od rozwiązań kartowych i przejść do rozwiązań mobilnych zapewniających nie tylko bezpieczeństwo i wygodę, ale również oszczędność czasu i pieniędzy?

Dla kogo przeznaczony jest mobilny podpis kwalifikowany?

SimplySign by Asseco przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i dla przedstawicieli administracji publicznej i biznesu. Podpis kwalifikowany współpracuje z czołowymi systemami administracyjnymi w Polsce, co nie tylko przyspiesza załatwianie wszelkich spraw urzędowych, ale również pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Podpis kwalifikowany od home.pl to również doskonałe rozwiązanie dla biznesu, które usprawnia procesy biznesowe i księgowe oraz znacząco redukuje koszty w przedsiębiorstwach.

Wypróbuj kwalifikowany podpis SimplySign

Do czego użyjesz kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Kwalifikowanego podpisu elektronicznego użyjesz między innymi z:

 • programem Płatnik do podpisywania deklaracji ZUS,
 • e-Deklaracjami,
 • ZUS PUE,
 • JPK do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • GIIF,
 • e-KRS,
 • OSK – komunikacji z Ośrodkami Szkolenia Kierowców,
 • e-zdrowia w celu wysyłania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej,
 • e-zwolnienia w celu wysyłania zwolnień w formie elektronicznej,
 • PSE – Polskie Sieci Energetyczne,
 • CEIDG – komunikacji z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej,
 • ePUAP w celu logowania lub rejestracji,
 • JEDZ w celu korzystania z platformy do e-zamówień,
 • Systemem Emp@tia,
 • e-KRK,
 • ePEFRON2,
 • UDO.

Powyżej znajdują się najważniejsze systemy, z których skorzystasz za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pamiętaj, że podpis kwalifikowany to również doskonałe narzędzie w relacjach B2B, które pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa oraz dynamiki komunikacji biznesowej, przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Podpis elektroniczny zawsze pod ręką

SimplySign to mobilny podpis elektroniczny na smartfona. Nie wymaga czytnika, ponieważ zastępuje je Twoje urządzenie mobilne.

Poznaj SimplySign
Podpis elektroniczny SimplySign Dodaj do koszyka