Co to jest podpis kwalifikowany?

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny? Czytaj dalej, aby poznać szczegóły.

Co to jest podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który posiada moc prawną podpisu własnoręcznego. Poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, czyli pozwala na weryfikację osoby, składającej podpis.

Podpis elektroniczny, który jest weryfikowany przez certyfikat kwalifikowany, powoduje skutki prawne podpisu ręcznego. W przeciwieństwie do podpisu weryfikowanego certyfikatem niekwalifikowanym, nie jest konieczne zawieranie żadnych dodatkowych umów między stronami podpisywanego dokumentu.

O ile podpis niekwalifikowany stosowany jest przeważnie w wewnętrznym obiegu dokumentów i nie ma żadnych ograniczeń użycia (o ile informacje o tego rodzaju podpisie i jego akceptacja znajdą się w umowie między stronami dokumentu), to w przypadku certyfikatu kwalifikowanego jego użycie reguluje ustawa o podpisie elektronicznym.

Poznaj mobilny podpis kwalifikowany SimplySign

Wynika to przede wszystkim z faktu, iż moc prawna podpisu kwalifikowanego jest teoretycznie większa, gdyż może on być używany w kontakcie z różnego rodzaju urzędami. Tym samym do jego obsługi wymagane jest posiadanie bezpiecznej aplikacji, która przechowa certyfikat kwalifikowany.

Jak przechowywać podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany, a dokładnie certyfikat kwalifikowany służący do poświadczenia podpisu elektronicznego, musi być przechowywany na urządzeniu kryptograficznym lub w stosownej aplikacji, która go ochroni.

Podpis elektroniczny jest z zasady bezpieczniejszą formą podpisywania dokumentów niż jego własnoręczny odpowiednik. Wynika to z ograniczonej możliwości jego sfałszowania. Podpis wraz z certyfikatem jest przyporządkowany do określonej osoby i tylko przez nią może być używany. Tego typu podpis wymusza także sygnalizowanie wszelkiego rodzaju zmian w dokumentach, które są nim podpisane.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej za pomocą podpisu kwalifikowanego jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Wystawcami certyfikatu kwalifikowanego mogą być wyłącznie uprawnione do tego jednostki certyfikujące, podobnie jak w przypadku zaufanych certyfikatów SSL służących ochronie stron WWW, poczty e-mail oraz innych aplikacji online.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Podpis elektroniczny zawsze pod ręką

SimplySign to mobilny podpis elektroniczny na smartfona. Nie wymaga czytnika, ponieważ zastępuje je Twoje urządzenie mobilne.

Poznaj SimplySign
Podpis elektroniczny SimplySign Dodaj do koszyka