Co to jest podpis niekwalifikowany?

Podpis niekwalifikowany jest inaczej zwany podpisem powszechnym, chociaż nadal mowa o jego elektronicznej wersji. Jest rodzajem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego. Jeśli podpis niekwalifikowany ma uzyskać moc prawną, obie strony dokumentu muszą zawszeć między sobą umowę, w której wskażą wzajemne uznanie tego typu podpisu (certyfikatu) jako podpisu elektronicznego wywołującego skutki prawne podpisu ręcznego.

Kiedy można użyć podpisu niekwalifikowanego?

Podpis niekwalifikowany może być stosowany do podpisywania dokumentów mniejszego znaczenia, niż podpis kwalifikowany. Mogą to być np. dokumenty wystawiane na potrzeby wewnętrznego działania firmy. Z takich samych certyfikatów korzystają banki, przekazując usługi swoim klientom. Tworzą one własne certyfikaty niekwalifikowane, którymi klienci posługują się w ramach wewnętrznej organizacji banku. Możemy więc uznać, że tego typu certyfikaty, a co za tym idzie podpisy, są dedykowane dla zamkniętych lub ograniczonych grup użytkowników.  W tym samym czasie podpis kwalifikowany, a więc zweryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego od razu wywołuje skutki podpisu odręcznego. Nie jest więc konieczne zawieranie dodatkowych umów między stronami.

Jest powszechnie przyjęte, że że podpisem niekwalifikowanym będą wszystkie podpisy elektroniczne innego rodzaju niż te kwalifikowane. Podpis tego rodzaju przyjmuje także nazwę podpisu powszechnego lub komercyjnego. Podpisy, a dokładnie certyfikaty niekwalifikowane są sprzedawane w postaci certyfikatów poświadczających tożsamość osób na podstawie uproszczonej procedury jej weryfikacji.

Gdzie może być przechowywany podpis niekwalifikowany?

Certyfikat podpisu niekwalifikowanego może być przechowywany na dowolnym nośniku i urządzeniu, np. na komputerze, telefonie, płycie CD. To użytkownik decyduje, w jaki sposób będzie on przechowywany. Zasadniczą różnicą, która może wpływać na wyższość certyfikatów niekwalifikowanych nad kwalifikowanymi, jest powszechność ich użycia. Nie posiadają one bowiem żadnych ograniczeń pod względem ich użycia.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Podpis elektroniczny zawsze pod ręką

SimplySign to mobilny podpis elektroniczny na smartfona. Nie wymaga czytnika, ponieważ zastępuje je Twoje urządzenie mobilne.

Poznaj SimplySign
Podpis elektroniczny SimplySign Dodaj do koszyka