Co to jest podpis niekwalifikowany?

Podpis niekwalifikowany (zwykły) jest też nazwany podpisem powszechnym. Jest rodzajem podpisu elektronicznego, jednak nie odpowiada w pełni sygnaturze odręcznej. Kiedy w takim razie będzie skuteczny i kiedy warto go używać?

SPIS TREŚCI

Co to jest podpis niekwalifikowany? Podpis elektroniczny Autenti dla firm.

Czym jest elektroniczny podpis niekwalifikowany?

Podpis niekwalifikowany jest rodzajem podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego. Jeśli podpis powszechny ma uzyskać moc prawną, obie strony dokumentu muszą zawszeć między sobą umowę. Zainteresowani wskazują wzajemne uznanie tego typu podpisu (certyfikatu) jako podpisu elektronicznego, wywołującego skutki prawne podpisu ręcznego.

Kiedy można użyć podpisu niekwalifikowanego?

Podpisu powszechnego użyjesz do podpisywania dokumentów mniejszego znaczenia. Mogą to być np. dokumenty wystawiane na potrzeby wewnętrznego działania firmy.

Z takich samych certyfikatów korzystają banki, przekazując usługi swoim klientom. Tworzą one własne certyfikaty niekwalifikowane, którymi klienci posługują się w ramach wewnętrznej organizacji banku. Można więc uznać, że tego typu podpisy, są dedykowane dla zamkniętych lub ograniczonych grup użytkowników.

Dla porównania podpis kwalifikowany wywołuje natychmiastowo skutki podpisu odręcznego. Nie jest więc konieczne zawieranie dodatkowych umów między stronami.

Zamów podpis kwalifikowany

Podpisem niekwalifikowanym będą wszystkie podpisy elektroniczne innego rodzaju niż te kwalifikowane. Podpis tego rodzaju przyjmuje także nazwę podpisu powszechnego lub komercyjnego. Podpisy, a dokładnie certyfikaty niekwalifikowane, kupisz w postaci certyfikatów poświadczających tożsamość osób na podstawie uproszczonej procedury jej weryfikacji, np. potwierdzenia numeru telefonu lub adresu mailowego.

Gdzie można przechowywać podpis niekwalifikowany?

Certyfikat podpisu niekwalifikowanego przechowasz na dowolnym nośniku i urządzeniu, np. na komputerze, telefonie, pen-drive. To użytkownik decyduje, w jaki sposób zechce go przechowywać.

Czytaj więcej
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Podpis elektroniczny zawsze pod ręką

SimplySign to mobilny podpis elektroniczny na smartfona. Nie wymaga czytnika, ponieważ zastępuje je Twoje urządzenie mobilne.

Poznaj SimplySign
Podpis elektroniczny SimplySign Dodaj do koszyka