Opłata serwisowa dla płatności cyklicznych kartą

Od 24.06.2020 r. opłata serwisowa w wysokości 1 zł netto, będzie również doliczana do transakcji klientów korzystających z płatności cyklicznych kartą. Wynika ona z ponoszonych przez operatora kosztów bezpośrednich związanych z obsługą zamówień klientów.