Zmiany w programie PAYBACK w home.pl

Zmiany zasad przyznawania punktów PAYBACK. Informujemy, iż na podstawie pkt. 4.2, w związku z pkt 1.5 obowiązujących od dnia 01.09.2010 „Zasad przyznawania punktów PAYBACK przez home.pl”, dostępnych na stronie https://www.home.pl/regulaminy/przyznawanie-punktow-payback, home.pl Spółka Akcyjna zawiadamia o zakończeniu naliczania punktów PAYBACK za korzystanie z usług home.pl na wyżej wymienionych zasadach w związku z ich zmianą poprzez wyprowadzenie od dnia 13 grudnia 2012 roku nowych zasad przyznawania punktów PAYBACK przez home.pl, dostępnych na stronie

https://home.pl/regulaminy/przyznawanie-punktow-payback.

Jednocześnie informujemy, iż obowiązujące od dnia 12 grudnia 2012 roku „Zasady przyznawania punktów PAYBACK przez home.pl” nie przewidują możliwości posiadania tzw. punktów zaległych oraz wprowadzają  inne warunki przyznania punktów PAYBACK i  terminy do wpisania numeru karty  PAYBACK.

W związku z opisanymi zmianami Klienci home.pl Spółki akcyjnej będący Uczestnikami Programu Lojalnościowego PAYBACK posiadający punkty zaległe powinni je aktywować i wykorzystać do dnia 12 grudnia 2012 roku, albowiem czynności te nie będą mogły być dokonane po tym dniu w związku z wprowadzeniem nowych  Zasad przyznawania punktów PAYBACK przez home.pl.

Odbierz 25 zł do wydania na empik.com

Polecaj usługi home.pl i zdobywaj za każde polecenie kupon o wartości 25zł do wydania na empik.com

Zdobądź swój kupon na 25zł Sprawdź jak