Jak dodać autoryzację CORS do nagłówków na serwerze?

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) to mechanizm umożliwiający współdzielenie zasobów pomiędzy serwerami znajdującymi się w różnych domenach (wykonuje asynchroniczne połączenia do każdego miejsca w sieci, jeśli docelowe miejsce na to pozwoliło). Dzięki czemu możemy wykonywać żądania przy użyciu XMLHttpRequest poza naszą domenę.

Podsumowując, CORS daje możliwość wykonywania żądań AJAX pomiędzy serwerami znajdującymi się w różnych domenach przy zachowaniu ograniczeń co do dopuszczalnego źródła żądania.

Aby dodać autoryzację CORS do nagłówków, po prostu dodaj następującą linię kodu do Twojego pliku .htaccess:

Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie