Jak zmienić ustawienia CDN w Panelu Ochrony WWW?

Po włączeniu CDN w Panelu Ochrony WWW możesz w każdej chwili przejść do zmiany ustawień CDN.

Jak przejść do ustawień CDN w Panelu Ochrony WWW?

  1. Zaloguj się do Panelu Ochrony WWW.
  2. W górnym menu przejdź do sekcji: CDN i następnie kliknij przycisk: Ustawienia (górna część ekranu).
  3. Na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia dla CDN, które możesz zmienić. Przejdź do odpowiedniej sekcji i zmień wybrane ustawienia:

Sekcja: Ustawienia witryny

Sekcja: Ustawienia witryny w ustawieniach Panelu Ochrony WWW.

 

Adres IP źródła

Wybierz, czy CDN od home.pl ma używać serwerów DNS do rozpoznawania adresu IP serwera WWW.

Włączenie tej opcji zależy od tego, czy serwer używa statycznego czy dynamicznego adresu IP.

  • Statyczny adres IP: CDN pobierze twój adres IP poprzez wyszukiwanie domen i wyświetli go w polu „Adres IP źródła”. CDN użyje tego adresu IP do pobierania i buforowania plików z serwera WWW.

Dynamiczny adres IP: CDN użyje usług DNS do rozpoznania twojego adresu IP.

Niestandardowy nagłówek hosta Wprowadź niestandardowy nagłówek hosta w tym polu, jeśli nagłówek hosta dla Twojej witryny jest inny niż nazwa domeny.
Protokół pochodzenia Wybierz, czy CDN powinien użyć protokołu z SSL (https) czy nie (http).
Port Port, na którym ma być nawiązywane połączenie ze źródłem.

Sekcja: Reguły brzegowe

Sekcja: Reguły brzegowe w ustawieniach Panelu Ochrony WWW.

Wymuszaj połączenia https To połączenie wymusi połączenie https w witrynie CDN. Upewnij się, że posiadasz zainstalowany certyfikat SSL.
Wymuszaj połączenia WWW To ustawienie wymusi na witrynie przedrostek www. Gdy opcja jest włączona, wszystkie żądania przesyłane do witryny internetowej są przekierowywane na adres URL zawierający przedrostek www.

Sekcja: Ustawienia pamięci podręcznej

Sekcja: Ustawienia pamięci podręcznej w ustawieniach Panelu Ochrony WWW.

Ustaw domyślny czas buforowania Określa czas przechowywania plików w systemach buforowania, zanim nastąpi wymuszenie żądania nowej kopii pliku ze źródła.
Ustaw domyślny czas buforowania typów plików Określa czas przechowywania wskazanych rodzajów plików w systemach buforowania, zanim nastąpi wymuszenie żądania nowej kopii pliku ze źródła.
Użyj przestarzałej Podaje wygasłą treść przez jeden dzień, gdy źródło jest nieczynne.
Ignoruj kontrolę buforowania Powoduje ignorowanie wszelkich nagłówków TTL i Expiry ustawionych na serwerze źródłowym. Zamiast tego użyj ustawienia: Ustaw domyślny czas buforowania. Włączenie tego ustawienia wyłącza opcję: Użyj przestarzałej.
Ciąg zapytania Przetwarzaj pliki z parametrami ciągu zapytania, takimi jak ? q-foo, jako oddzielne pliki, które można buforować w pamięci podręcznej. Ma to na celu wymuszenie ponownego buforowania plików przez CDN, gdy są one aktualizowane.

Sekcja: Oczyść wszystkie pliki oraz Oczyść poszczególne pliki

Sekcja: Oczyść wszystkie pliki w ustawieniach Panelu Ochrony WWW.

Sekcja: Oczyść poszczególne pliki w ustawieniach Panelu Ochrony WWW.

Oczyść poszczególne pliki

Usuń określone elementy z pamięci podręcznej. CDN jest zmuszony pobrać najnowsze wersje z Twojej witryny przy następnym żądaniu plików.

  1. Wprowadź identyfikator URI pliku w polu tekstowym i kliknij zielony przycisk +;
  2. Powtórz ten proces, aby dodać więcej plików;
  3. Kliknij Oczyść.
Oczyść wszystkie pliki

Usuń wszystkie elementy z pamięci podręcznej. CDN jest zmuszony pobrać najnowsze wersje z Twojej witryny przy następnym żądaniu plików.

Aby oczyścić wszystkie pliki, kliknij Oczyść.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Nie daj się zhakować!

Dowiedz się, czy Twoja strona internetowa jest zagrożona wirusami lub atakiem hakerskim. Skanuj ją i eliminuj zagrożenia.