Podstawowa składnia

Oddzielanie instrukcji

Jak można zauważyć w przykładach z poprzedniego rozdziału, jedną z głównych zasad języka PHP (jak i wielu innych – m.in. C i Perla) jest umieszczenie na końcu każdej instrukcji (niekoniecznie linii) znaku średnika (“;”). Można go pominąć tylko, jeśli w danym miejscu następuje przejście do trybu HTML, a więc po danej linii następuje symbol przejścia do trybu HTML.

<?
   echo "To jest test";
?>

Komentarze

Czasem zachodzi potrzeba oznaczenia czegoś w kodzie, dla kogoś innego czy nawet dla siebie (zwłaszcza jeśli pracujesz nad dużym projektem możesz łatwo się pogubić). Najlepiej skorzystać wtedy z jednej z kilku metod oznaczania, dzięki którym parser PHP będzie wiedział, że dany tekst nie jest częścią skryptu i można go zignorować.

Komentarze przydają się także do tymczasowego “wyłączania” niektórych linii kodu. PHP obsługuje trzy metody oznaczania komentarzy – dwie z nich znane są z języków C/C++, a jedna z powłok (shell) systemów uniksowych. Poniższe dwie metody służą do oznaczania, że tekst od danego miejsca do końca linii jest komentarzem:

<?
 
  echo "To jest test komentarzy"; // Ta metoda znana jest z języków C/C++
   
    echo "A to drugi test"; # A ta z powłok Uniksowych

?>

Ostatnia metoda, znana także z języków C/C++, służy do oznaczania wielu linii jako komentarza. Należy przy niej pamiętać, aby nie zagnieżdżać wewnątrz siebie takich komentarzy, ponieważ może to doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania skryptów.

<?
 
  echo "Test komentarzy"; /* Tu jest początek komentarza
    tu dalej trwa
    a tu się kończy */

?>

Zmienne

Jeśli nie spotkałeś się jeszcze z pojęciem zmiennej, to postaramy się je wyjaśnić. Otóż zmienna to identyfikator znakowy, któremu przypisano jakąś wartość. W języku PHP zmienne oznacza się za pomocą znaku dolara (“$”) przed wspomnianym identyfikatorem. Obsługa zmiennych w PHP jest uproszczona do minimum.

W “dużych” językach programowania zmienne trzeba najpierw inicjować (przy czym z góry należy określić typ zmiennej), zmienne tekstowe muszą mieć ustalony rozmiar itp. W PHP nie jest to konieczne. Zmienna jest inicjalizowana (to znaczy rezerwowany jest dla niej pewien obszar w pamięci) przy pierwszym jej użyciu.

Nazwy zmiennych muszą zaczynać się od litery (wielkiej lub małej) lub podkreślenia (dolna kreska – “_”), a dalej mogą składać się z dowolnej ilości liter, cyfr i znaków o kodzie ASCII powyżej 127. Przy nazwach zmiennych ważna jest wielkość znaków – zmienne $Test i $test to dwie różne zmienne. Oto przykład przypisywania wartości zmiennym:

<?
 
  $nazwa = 1; // Zmiennej "nazwa" przypisywana jest wartość liczbowa 1
   
    $druga_nazwa = "Tekst"; // Zmiennej "druga_nazwa" przypisany jest
              // ciąg znaków "Tekst"
   
    $trzecia_nazwa = $nazwa; // Zmiennej "trzecia_nazwa" przypisywana
                             // jest wartość zmiennej "nazwa"

?>

Poniżej znajdziesz przykłady wykorzystania powyższych zmiennych w poleceniu echo:

<?
echo "To jest $druga_nazwa"; // Wyświetlony zostanie napis "To jest Tekst"

echo '$druga_nazwa'; // Powinien wyświetlić się napis "$druga_nazwa"

echo $nazwa; // Powinna wyświetlić się cyfra 1 
?>

W powyższym przykładzie można zauważyć, że parametr dla polecenia echo podawany jest zarówno w cudzysłowach, jak i apostrofach. Te dwa sposoby nie są jednak równoważne. W przypadku cudzysłowów, zmienne zawarte między nimi są zamieniane na wartość, natomiast w przypadku apostrofów cała zawartość traktowana jest jako tekst (co widać w przykładzie ze zmienną $druga_nazwa).

Stałe

W PHP występują tzw. stałe, czyli identyfikatory znakowe, których wartości nie można zmienić. Stałych, w odróżnieniu od zmiennych, używa się bez znaku dolara na początku. PHP ustawia około kilkaset stałych potrzebnych do pracy różnych jego modułów. Kilka przykładów:

 • __FILE__ – nazwa pliku ze skryptem, który jest aktualnie przetwarzany. Jeśli stała ta użyta jest wewnątrz pliku który został dołączony (o poleceniu include dowiesz się w dalszej części kursu), to podana zostanie nazwa pliku dołączonego, a nie pliku nadrzędnego,
 • __LINE__ – numer linii w skrypcie, która aktualnie jest przetwarzana. Jeśli stała ta użyta jest wewnątrz pliku, który został dołączony, to podany zostanie numer linii przetwarzanej w dołączonym pliku,
 • PHP_VERSION – ciąg reprezentujący aktualnie używaną wersję PHP,
 • PHP_OS – nazwa systemu operacyjnego, na którym uruchomione jest PHP.

Stałe mogą być definiowane przez użytkownika za pomocą funkcji define(), która przyjmuje dwa argumenty: nazwę stałej i wartość do niej przypisaną. Przykład:

<?
 
  define("STALA", "Hello world.");
    echo STALA; // Wyświetla "Hello world."

?>
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.


Odbierz 25 zł do wydania na empik.com

Polecaj usługi home.pl i zdobywaj za każde polecenie kupon o wartości 25zł do wydania na empik.com

Zdobądź swój kupon na 25zł Sprawdź jak