Skróty klawiszowe, które ułatwiają pracę z komputerem

Skróty klawiaturowe (klawiszowe) to niezastąpione narzędzie do codziennej pracy z komputerem. Podczas obsługi komputera, a przede wszystkim usług home.pl, często radzimy, aby używać skrótów klawiszowych. Są one przydatne przy kopiowaniu i wklejaniu danych, ich zapamiętywaniu, cofaniu zmian. Można używać ich w polecanych przez nas aplikacjach, np. do obsługi baz danych, połączenia FTP, konfiguracji skrzynki e-mail. Większość skrótów klawiszowych działa także w przeglądarkach internetowych czyli, np. podczas obsługi Poczty home.pl, Panelu klienta, WebFTP lub innych narzędzi dostępnych online.

Korzystając z Centrum Pomocy home.pl, możesz wielokrotnie spotkać się z takimi działaniami: użyj lewego lub prawego przycisku myszki, następnie wybierz opcję XY lub naciśnij na klawiaturze skrót XX + XY. W ten sposób możesz szybko wykonywać różne prace na komputerze.

Wskazane w tym artykule skróty klawiszowe wykorzystasz podczas codziennej pracy. Większość z nich jest uniwersalna dla każdego systemu oraz aplikacji. Skróty klawiszowe użyjesz np. podczas edycji tekstu, wprowadzania danych do logowania, uzupełniania konfiguracji programu pocztowego, obsługi baz danych, edycji plików strony WWW.

W większości przypadków te popularne skróty mają swoje odpowiedniki zarówno w systemie Windows, jak i na urządzeniach Apple. Na czym polega różnica? W nazwie i funkcjonalności. Popularny w systemie Windows skrót Ctrl (Control) zastąpiony jest w systemie Mac OS przez  ⌘ Command, a popularny Alt (Windows) to ⌥  Opcja (Mac OS). Pamiętaj o tym podczas korzystania ze skrótów klawiszowych.

Przydatne skróty klawiszowe dla systemu Windows i Mac

 • Ctrl + C / ⌘ + C – kopiowanie. Za pomocą tego skrótu, po zaznaczeniu obiektu, tekstu, obrazu lub pliku, a nawet jednego lub kilku katalogów, możesz je szybko skopiować. Naciśnięcie skrótu powoduje wywołanie funkcji kopiuj do schowka. Po jego użyciu przejdź do nowej lokalizacji: innego folderu, innego miejsca w dokumencie. Jeśli teraz użyjesz skrótu CTRL + V lub przycisku Wklej, nastąpi wklejenie kopii wcześniej zaznaczonych elementów. CTRL + V zapamiętuje w schowku ostatnio kopiowany obiekt.
 • Ctrl + V / ⌘ + V – wklejanie. Jeśli zdecydowałeś się coś skopiować lub wyciąć, teraz możesz to umieścić w innym miejscu. Zgodnie z powyższym przykładem, przejdź do nowej lokalizacji i użyj skrótu Ctrl + V lub przycisku Wklej. Skopiowane elementy zostaną umieszczone w nowej lokalizacji. Kopiowanie tekstu zwykle trwa sekundę, jeśli jednak kopiujesz pliki, licz się z tym, że cała operacja może trwać, w zależności od ilości danych do skopiowania (powielenia).
 • Ctrl + X / ⌘ + Xwycinanie. Wycinanie w przeciwieństwie do kopiowania, powoduje przechwycenia zaznaczonego obiektu, tekstu, obrazu, plików, folderów do pamięci. Jeśli zmienisz lokalizację docelową i wkleisz wycięty obiekt (patrz wklejanie: CTRL + V lub przycisk Wklej) to nastąpi przeniesienie wyciętego elementu. Zostanie od zabrany z pierwotnej lokalizacji i umieszczony w nowej.
 • Ctrl + A/ ⌘ + A – zaznaczanie wszystkiego. Pozwala na zaznaczenie całego dokumentu lub zawartości określonego pola, w którym znajduje się kursor myszy. Pomaga w przechwytywaniu obiektów znajdujących się w określonej lokalizacji. Jeśli chcesz przenieść, np. zdjęcia z folderu A do B, użyj skrótu Ctrl + A aby je zaznaczy. Zaznaczenie nie powoduje kopiowania ani wycinania. Skrót ten użyj raz, następnie skorzystaj ze skrótów powyżej, np. kopiuj, wytnij, a następnie wklej.
 • Ctrl + Z / ⌘ + Z – cofnięcie zmiany. Skrót ten działa  w większości aplikacji, pozwalając na cofnięcie ostatnio wykonanej zmiany o jedną zmianę. Wielokrotne wciskanie skrótu, spowoduje cofanie się o kolejne zmiany wprowadzone w danej lokalizacji, aplikacji, polu tekstowym.
 • Ctrl + Y – powtórzenie zmiany, przywrócenie cofniętych zmian. Skrót ten jest odwrotnością Ctrl + Z. Pozwala na ponowienie cofniętej zmiany. Zadziała tylko wtedy, gdy wcześniej wykonaliśmy jakąś zmianę, cofnęliśmy ją i chcemy ją odtworzyć.
 • Ctrl + S / ⌘ + S – szybkie zapisywanie. Dzięki temu skrótowi możemy szybko zapisać edytowany dokument. Skrót ten zadziała wszędzie tam, gdzie mamy możliwość fizycznego zapisania pliku, dokumentu, obrazu. W przeglądarce internetowej może okazać się nieużyteczny.
 • Ctrl + P / ⌘ + P – szybkie drukowanie. Chociaż drukowanie dokumentów małymi krokami przechodzi do historii, także ze względu na ochronę środowiska (z tego powodu zalecamy korzystać z eFaktury dostępnej w home.pl) to czasami musimy coś wydrukować. Użycie skrótu drukowania, pozwoli nam na szybkie wywołanie okna konfiguracji wydruku.
 • Alt + Tab / ⌘ + Tab – przełączanie między otwartymi oknami. Bardzo niedoceniony skrót, który pozwala na szybkie wyświetlenie wszystkich aktualnie otwartych okien w systemie operacyjnym. Pozwala przełączać się między aplikacjami, przeglądarkami, programami do edycji tekstu czy obrazu. Bardzo przydatny skrót jeśli pracujemy z wieloma programami w jednym czasie lub potrzebujemy szybko powrócić, np. do notatnika, aby skopiować treść, a następnie szybko przenieść się do przeglądarki i wkleić nowy post na naszej stronie WWW. Kolejne wciśnięcie skrótu, trzymając przycisk ALT, pozwoli na wybór okna do otwarcia.
 • Ctrl + Tab / ⌘ + ` – przełączanie się między oknami w przeglądarce internetowej. Zastosowanie tego skrótu może być różne w zależności od aplikacji, w której go użyjemy. W przeglądarce internetowej pozwoli nam na przełączenie się między kolejnymi kartami przeglądarki. Bardzo przydatny skrót, np. kiedy pracujemy z kilkoma stronami WWW jednocześnie. W programach do edycji grafiki, skrót przełączy nas między kolejnymi obrazami, itp..
 • Ctrl + T / ⌘ + N – otwarcie nowej karty w przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek umożliwia szybkie otwarcie nowej karty poprzez chociażby kliknięcie przycisku + na pasku nawigacji, skrót klawiaturowy pozwala zrobić to szybciej.
 • PrintScreen/PrtScn / ⌘ + ⇧+ 3 – zapis obrazu ekranu. Funkcja, z której korzystamy od lat, przydaje się do wielu rzeczy, począwszy od zapisywania zrzutów ekranu komputera, na szybkim archiwizowaniu znikających danych. Dziś przycisk Print Screen zastępują specjalne programy, np. dostępny za darmo program Wycinanie, który znajdziemy w systemie Windows. O ile Print Screen wykonuje zapis obrazu całego ekranu, to Wycinanie pozwala na precyzyjne określenie obszaru ekranu do zapisania. Ważne! Samo naciśnięcie przycisku, powoduje jedynie zapis obrazu do schowka. Następnie należy ten obraz wkleić do programu graficznego lub innej lokalizacji, w której chcemy ten obraz umieścić. Dla Mac OS działa także skrót: ⌘ + ⇧ + 4 pozwalający na zrzut wybranego obszaru ekranu.
 • Alt + F4 / ⌥ + ⌘ + Escape – zamknięcie okna z programem. Po zakończeniu pracy z programem nie musisz szukać przycisku zamknij. Po prostu skorzystaj ze skrótu. Jeśli jesteś w trakcie edycji zawartości, program poprosi o zgodę na zamknięcie aplikacji.
 • Ctrl + W lub ⌘ + W – zamknięcie okna w przeglądarce. Tak samo jak Ctrl + T pozwala na jego szybkie utworzenie, nowego okna, tak Ctrl + W zamyka kolejno otwarte okna w przeglądarce.
 • F5 oraz Ctrl + F5 / ⌘ + R – odświeżanie zawartości lub strony internetowej.  Samo naciśnięcie przycisku F5 spowoduje przeładowanie strony WWW, w tym wczytanie jej ponownie m.in. z pamięci Cache. Użycie skrótu Ctrl + F5 przynosi znacznie więcej korzyści, zmusza pamięć podręczną do wyczyszczenia jej. Powoduje więc nie tylko ponowne załadowanie strony WWW, ale także sprawdzenie, czy istnieje jej nowsza wersja w sieci, tj. odświeżenie pamięci cache przeglądarki.
 • Skrót Ctrl + F5 jest często polecany do użycia, kiedy odwiedzając strony WWW, napotykamy różnego rodzaju błędy. Nie muszą one wynikać z faktu uszkodzenia strony WWW czy jej niedostępności, a wczytania w przeglądarce jej nieaktualnej wersji (np. w oparciu o już zapamiętane pliki w pamięci podręcznej).
 • Znaczek Windows + L / ⇧ + ⌘ + Q – wylogowanie użytkownika z systemu. Kombinacja tych dwóch klawiszy powinna być dla Ciebie dobrym nawykiem, zwłaszcza jeśli Twój komputer znajduje się w otoczeniu innych osób. Wszędzie tam, gdzie może zdarzyć się, że nawet przypadkiem, ktoś będzie chciał skorzystać z Twojego komputera. Skrót Windows + L powoduje wylogowanie użytkownika, dzięki czemu masz pewność, że nikt, kto nie zna hasła dostępu do komputera, nie skorzysta z niego. Pamiętaj, aby dbać o bezpieczeństwo swoich danych.
 • Page Up / Fn + ↑ – przewija okno o jedną stronę w górę.
 • Page Down / Fn + ↓ – przewija okno o jedną stronę w dół.
 • Home / Fn + ← – przejście do początku dokumentu.
 • End / Fn + → – przejście do końca dokumentu.

 

 

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie