Skróty klawiszowe w Poczcie home.pl – przyśpieszamy pracę z webmailem

Korzystasz z poczty home.pl? Jej obsługa będzie jeszcze prostsza, jeśli skorzystasz z skrótów klawiszowych. W artykule znajdziesz listę skrótów, przydatnych w codziennej pracy.

SPIS TREŚCI

Obsługa podstawowa – najważniejsze skróty klawiszowe

Funkcja: Windows / Linux MacOS (if different)
Przejście do następnego dostępnego elementu, na przykład linki Tab
Przejście do poprzedniego elementu Shift-Tab
Działanie elementem wyzwalania (tak samo jak kliknięcie myszą) Enter
Przemieszanie się na listach wyboru i hierarchii, np. drzewo folderów Cursor Up/Down
Przejście do górnej / dolnej pozycji na listach Cmd+Cursor Up/Down
Otwieranie / zamykanie folderu w folderze widoku drzewa Cursor right/left
Zamknij okienko dialogowe Escape
Przejście do następnego ważnego składnika, np. górnym pasku, folderu drzewa, listy pozycji Ctrl-F6 F6
Przejście do poprzedniego ważnego składnika Shift-Ctrl-F6 Shift-F6
Przesuń kursor na początku linii w polach wejściowych Home
Przesuń kursor na koniec linii w polach wejściowych End
Otwórz menu Cursor down
Włącza lub wyłącza wybrane pole Space
Usuń zaznaczony obiekt Del, Backspace
Przesuń wybrany e-mail do folderu Archiwum a
Zaznacz wszystkie obiekty w pasku bocznym, jeśli co najmniej jeden obiekt został już wybrany Ctrl-a
Archiwizowanie e-mail Num-1

OX Documents

Te skróty klawiaturowe mają zastosowanie do wszystkich obiektów OX Dokumenty w aplikacji.

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Zwinąć lub rozwinąć panel boczny Ctrl + F3 Cmd + F3
Przenieś widok między paski narzędzi i treści dokumentów Ctrl + F6 F6
Przenieś widok między paski narzędzi i treści dokumentów (do tyłu) Shift + Ctrl + F6 Shift + F6
Przenieś wyróżnienie spośród elementów paska narzędzi Tab
Przenieś wyróżnienie spośród elementów paska narzędzi (do tyłu) Shift + Tab
Wykonaj aktualnie wybrany przycisk Enter
Wykonaj aktualnie wybranego przycisku (bez przenoszenia widoku) Space
Wykonaj aktualnie wybraną pozycję w menu rozwijanym Tab
Wykonaj aktualnie wybraną pozycję w menu rozwijanym Shift + Tab
Poruszaj się między pozycjami menu rozwijanych Kursor
Zamknij menu rozwijane Esc
Drukuj Ctrl + P Cmd + P

OX Document Viewer

Funkcje Windows / Linux Apple Mac (if different)
Przewiń do góry Strzałka Up
Przewijanie w górę szybko Page Up Space
Przewiń w dół Strzałka Down
Przewiń w dół szybko Page Down Shift + Space
Skocz do górnej części pierwszej strony Home Fn + Strzałka Left
Skocz do początku poprzedniej strony Alt + Page Up Cmd + Page Up
Skocz do początku następnej stronie Alt + Page Down Cmd + Page Down
Skocz do dołu ostatniej strony End Fn + Strzałka Right
Zbliżenie +
Oddalanie

OX Editors

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Skoncentruj dokument ESC
Cofa ostatnią akcję Ctrl + Z, Alt + Backspace Cmd + Z, Alt + Backspace
Ponów ostatnią czynność Ctrl + Y, Shift + Alt + Backspace Cmd + Y, Shift + Alt + Backspace
Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub obiektu Ctrl + C, Ctrl + Insert Cmd + C
Wytnij zaznaczony tekst lub obiekt Ctrl + X, Shift + Delete Cmd + X, Shift + Delete
Wklej zaznaczony tekst lub obiekt Ctrl + V, Shift + Insert Cmd + V

OX Text

Nawigacja

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Skocz jeden znak w lewo / prawo Strzałka Left/Right
Skocz jedno słowo w lewo / prawo Ctrl + Strzałka Left/Right Alt + Strzałka Left/Right
Skocz do początku linii Home Cmd + Strzałka Left
Skocz do końca wiersza End
Skocz jedną linię w górę / w dół Strzałka Up/Down
Przejdź na początek / koniec dokumentu Ctrl + Home/End Cmd + Strzałka Up/Down
Skocz do następnej komórki tabeli Tab
Skocz do poprzedniej komórki tabeli Shift + Tab

Zaznaczanie tekstu

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Rozszerz zaznaczenie o jeden znak w lewo / prawo Shift + Strzałka Left/Right
Rozszerz zaznaczenie do początku wiersza Shift + Home Shift + Cmd + Strzałka Left
Rozszerz zaznaczenie do końca wiersza Shift + End
Rozszerz zaznaczenie o jeden wiersz w górę / w dół Shift + Strzałka Up/Down
Rozszerz zaznaczenie do początku / końca dokumentu Shift + Ctrl + Home/End Shift + Cmd + Strzałka Up/Down
Rozszerz zaznaczenie do całego dokumentu Ctrl + A Cmd + A

Wyszukiwanie i zastępowanie

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Otwórz okienko Znajdź i zamień Ctrl + F Cmd + F
Zamknij okienko Znajdź i zamień Esc
Wybierz następny wynik wyszukiwania Ctrl + G Cmd + G
Wybór poprzedniego wyniku wyszukiwania Ctrl+ Shift + G Shift + Cmd + G

Edit Document

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Przerwa Enter
Wstaw podział wiersza bez zerwania akapitu Shift + Enter

Formatowanie tekstu

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Zastosuj / usuń pogrubienie Ctrl + B Cmd + B
Zastosuj / usuń kursywa Ctrl + I Cmd + I
Zastosuj / usuń podkreślenie Ctrl + U Cmd + U
Usuń wszystkie style Ctrl + Space

OX Spreadsheet

Nawigacja

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Przełącz do poprzedniego arkusza Ctrl + Alt + Page-Up Meta + Alt + Page-Up
Przejdź do następnego arkusza Ctrl + Alt + Page-Down Meta + Alt + Page-Down
Przejście do następnej komórki w lewo, w prawo, w górę, w dół (z wyboru: zaczynają się od aktywnej komórki) Strzałka-Left/Right/Up/Down
Skocz do następnego wypełnione komórki w lewo, w prawo, w górę, w dół Ctrl + Left/Right/Up/Down
Skocz do pierwszej kolumny Home Fn + Strzałka Left
Skocz do ostatniego wypełnioną kolumnę End Fn + Strzałka Right
Skocz do pierwszej widocznej komórki Ctrl + Home Crtl + Fn + Strzałka Left
Skocz do ostatniego wypełnioną komórkę Ctrl + End Ctrl + Fn + Strzałka Right
Przenieś aktywna komórka jedno w dół (z wyboru: tylko w wyborze) ENTER
Przejść o jedną komórkę aktywną w górę (z wyboru: tylko w wyborze) Shift + Enter
Przesuń kursor o jedną stronę w górę, w dół Page Up / Page Down Fn + Strzałka Down / Fn + Strzałka Up
Przesuń kursor o jedną stronę w lewo, w prawo Alt + Page Up / Page Down

Wybór komórki

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Rozszerz komórkę lub zaznaczony zakres w lewo, w prawo, w górę, w dół Shift + Strzałka-Left/Right/Up/Down
Wybierz zawartość zakres wokół aktywnej komórki Ctrl + *
Zaznacz całą kolumnę Ctrl + Space
Zaznacz cały rząd Shift + Space
Zaznacz wszystkie komórki Shift + Ctrl + Space / Ctrl+A Shift + Ctrl + Space / Cmd + A
Rozszerz zaznaczenie do następnego wypełnione komórki w lewo, w prawo, w górę, w dół Shift+Ctrl+Left/Right/Up/Down
Rozszerz zaznaczenie do pierwszej kolumny Shift + Home
Rozszerz zaznaczenie do ostatniego wypełnioną kolumnę Shift + End
Rozszerz zaznaczenie do pierwszego widocznego komórki Shift + Ctrl + Home
Rozszerz zaznaczenie do ostatniego wypełnioną komórkę Shift + Ctrl + End
Rozszerz zaznaczenie o jedną stronę w górę, w dół Shift + Page Up / Page Down
Rozszerz zaznaczenie do jednej strony w lewo, w prawo Shift + Alt + Page Up / Page Down

Tryb edycji

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Otwórz okno Znajdź i zamień Ctrl + F Cmd + F
Zamknij okno Znajdź i zamień Esc

Edit Document

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Wprowadź  Cell-Edit-Mode F2
Umieść linię końcową Alt + Enter

Szkice

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Wybór rysunku Shift + F4
Skocz do kolejnego rysunku Tab
Skocz do poprzedniego rysunku Shift + Tab

OX Presenter

Funkcja: Windows / Linux Apple Mac (if different)
Następny slajd Strzałka Down / Page Down / Key Right
Poprzedni slajd Strzałka Up / Page Up / Key Left
Skocz do pierwszego slajdu Home
Skocz do ostatniego slajdu End
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.