Współdzielenie plików, zadań i kalendarzy

Informacje podstawowe na temat współdzielenia plików, zadań i kalendarzy

Poczta home.pl jest oprogramowaniem służącym do zarządzania i obsługi skrzynek e-mail za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które po zakupieniu dodatkowej licencji może integrować również inne rozwiązania (np. mechanizm obiegu oraz udostępniania danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami).

Po zakupieniu dodatkowej licencji Xchange, możesz skorzystać z mechanizmu obiegu i udostępniania dokumentów, który polega m.in. na wymianie kontaktów, zadań oraz danych z kalendarzy pomiędzy użytkownikami skrzynek e-mail. W ramach zakupionej licencji Xchange otrzymasz również 10GB dodatkowego miejsca w chmurze, które pozwoli Ci na przechowywanie Twoich firmowych plików oraz dokumentów i następnie udostępnianie ich użytkownikom utworzonych skrzynek e-mail.
Każde stanowisko w ramach licencji otrzymuje 10GB na współdzielenie plików. Rejestrując 10 stanowisk, użytkownicy otrzymują 100 GB wspólnej powierzchni do wykorzystania. Powierzchnia na współdzielone pliki jest dodatkową powierzchnią niepowiązaną z zajętością serwera.
WAŻNE! Pamiętaj, że zakupioną licencję należy przypisać do serwera w home.pl (np. Hosting Profesjonalny). Jeśli nie posiadasz usługi serwera, nie będziesz mógł skorzystać z możliwości oferowanych przez zakupioną licencję!
Poczta home.pl - Skrzynka odbiorcza - Przykładowy widok otwartej wiadomości
Jeżeli standardowa aplikacja do obsługi poczty e-mail już Ci nie wystarcza, a potrzebujesz spójnej platformy do wymiany kontaktów, dokumentów oraz danych z kalendarzy, skorzystaj z Poczty home.pl. Nasza nowa aplikacja do obsługi poczty e-mail dorównuje światowym liderom w zakresie obsługi poczty internetowej, a zarazem wyznacza najnowsze trendy na naszym rynku.
Nowa poczta home.pl to funkcjonalność, nowoczesność i styl. Zarządzaj swoimi wiadomościami, kontaktami, kalendarzem oraz listą zadań – szybciej i łatwiej, niż kiedykolwiek. Po zakupieniu i skonfigurowaniu licencji Xchange, będziesz mógł skorzystać z funkcji współdzielenia plików i dokumentów, które polegają na umożliwieniu pracy grupowej (np. współdzielenie danych pomiędzy użytkownikami skrzynek).

Zakupiłem licencję Xchange, co mam teraz z nią zrobić?

Po zakupieniu licencji Xchange, należy ją przypisać do odpowiedniego serwera w home.pl i następnie wybrać skrzynki e-mail, które zostaną objęte zakupioną licencją.

Pamiętaj, że w pierwszej kolejności należy przypisać licencję do serwera, dopiero później spośród skrzynek e-mail utworzonych na tym serwerze, wybiera się te, które będą funkcjonowały w ramach licencji Xchange. Oznacza to, że jeśli nie posiadasz serwera w home.pl, nie będziesz mógł skorzystać z możliwości oferowanych przez zakupioną licencję.

Największym atutem całego interfejsu jest fakt, że dostęp do skrzynek e-mail możliwy jest z każdego urządzenia podłączonego do sieci Internet. Nie musisz konfigurować programu do obsługi poczty (np. Outlook, Thunderbird), aby mieć dostęp do poczty e-mail.

Widok urządzeń na których można korzystać z Poczty home.pl

Wystarczy wywołać adres: https://poczta.home.pl, gdzie po zalogowaniu będziesz miał dostęp do wszystkich Twoich wiadomości e-mail oraz do wszystkich innych plików, zadań, kalendarzy, które współdzielisz z innymi użytkownikami. Pamiętaj przy tym, że dostęp do Poczty home.pl możliwy jest również przez urządzenia mobilne (tablety, smartfony)!

Przypisałem licencję Xchange do serwera oraz przypisałem skrzynki e-mail do licencji, co dalej?

Po zalogowaniu się do skrzynki e-mail objętej licencją Xchange, możesz przejść do zmiany uprawnień dla poszczególnych folderów (zadania, kalendarz, książka adresowa, drive). Podczas zarządzania uprawnieniami możesz określić, który użytkownik (skrzynka e-mail) będzie mieć dostęp do danych umieszczonych w Twoim folderze. Możesz określić także rodzaje nadanych uprawnień, np.: uprawnienia tylko do wyświetlania, uprawnienia do edycji, uprawnienia do tworzenia nowych obiektów/plików/zadań/ itd.

WAŻNE! Zwróć uwagę, że możesz zdefiniować różne rodzaje uprawnień, w zależności od funkcji spełnianych przez danego użytkownika skrzynki e-mail (np. pracownika). Przykładowo, możesz określić czy użytkownik skrzynki kowalski@twojadomena.pl będzie miał możliwość tworzenia nowych zadań w kalendarzu, czy tylko możliwość podglądu zawartości kalendarza.
Poczta home.pl - Kalendarz - Ikona koła zębatego - Wybierz opcję Uprawnienia
Rys. Ustawienia dot. uprawnień znajdują się w zakładkach: Książka adresowa, Kalendarz, Zadania, Drive.
Xchange - Schemat 4 funkcji licencji Xchange - Kontakty, Pliki, Kalendarz, Zadania
Możesz współdzielić z innymi użytkownikami skrzynek e-mail następujące elementy:
Jak przypisać skrzynki e-mail do licencji Xchange?
Poprzedni
Jak uruchomić funkcje Xchange w MS Outlook?
Następny
Dowiedz się, jak zaplanować pracę swojego zespołu. Skorzystaj z kalendarzy pracy i aktualnych informacji biznesowych:

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Biznesowa poczta e-mail Microsoft Exchange

Z grupową skrzynką odbiorczą i współdzielonym kalendarzem praca z Twoim zespołem będzie bardziej efektywna.