Czym jest oraz jak korzystać z OX Spreadsheet?

Wprowadzenie

Poczta e-mail jest narzędziem pracy w Twojej firmie. Wykorzystaj jej potencjał korzystając z możliwości jakie daje praca zespołowa oraz dostęp i edycja dokumentów online (OX Documents). Wszystko czego potrzebujesz by zarządzać Twoja firmą masz w jednym miejscu – w Twojej poczcie e-mail.

Logo OX Open Xchange

Potęga poczty Xchange tkwi w możliwości wspólnej pracy na dokumentach tekstowych (OX Text) i arkuszach kalkulacyjnych (OX Spreadsheet). Edycja dokumentów online to najbardziej produktywny sposób pracy z dokumentem. Dzięki OX Text i OX Spreadsheet tworzysz dokumenty i udostępniasz je innym pracownikom do edycji w trybie online. To znacznie upraszcza pracę i zwiększa jej wydajność.

Dzięki wprowadzonej kontroli wersji powstających dokumentów, przy tworzeniu jednego pliku może pracować jednoczenie kilka osób. Zawsze wiesz kto jakich zmian dokonał i żadna poprawka Ci nie umknie. Dzięki współdzieleniu dokumentów, członkowie zespołu mogą pracować na jednym dokumencie w różnych miejscach (np. w pracy, w domu, w podróży).

Jak utworzyć skrzynkę e-mail z dostępem do funkcji OX Spreadsheet?

Po zakupieniu licencji Xchange i przypisaniu licencji Xchange do serwera w home.pl, podczas tworzenia nowej skrzynki e-mail, możesz wybrać czy tworzone konto pocztowe ma zostać objęte licencją Xchange (funkcje współdzielenia danych i dokumentów oraz możliwość uruchomienia aplikacji OX Text oraz OX Spreadsheet).

Za pośrednictwem Panelu klienta home.pl możesz przypisać Twoje skrzynki e-mail do zakupionej licencji Xchange. Konta pocztowe połączone ze sobą za pośrednictwem licencji Xchange, zyskują funkcje ułatwiające pracę zbiorową, które polegają na współdzieleniu kalendarzy, zadań i plików pomiędzy użytkownikami tych skrzynek e-mail. Kliknij tutaj, aby przeczytać jak przypisać skrzynkę e-mail do licencji Xchange.
WAŻNE! Pamiętaj, że przed połączeniem konkretnych skrzynek e-mail z licencją Xchange, należy uprzednio przypisać zakupioną licencję Xchange do serwera w home.pl.

Panel klienta - Usługi - Skrzynki e-mail - Licencje Xchange - Wybierz opcję Przypisz do licencji

Kliknij tutaj, aby sprawdzić na czym polega praca zespołowa dostępna przy licencji Xchange, np. współdzielenie plików, zadań i kalendarzy.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak utworzyć nową skrzynkę e-mail na serwerze w home.pl

Czym jest oraz jak korzystać z funkcji OX Spreadsheet?

OX Spreadsheet jest edytorem arkuszy kalkulacyjnych online, który jest w pełni zintegrowany z Pocztą home.pl. Dzięki niemu możesz otwierać oraz edytować arkusze kalkulacyjne typu Excel lub Open Office za pośrednictwem przeglądarki internetowej. OX Spreadsheet wspiera współpracę z innymi użytkownikami Twoich skrzynek e-mail – a przy okazji zwiększa produktywność poprzez uproszczenie przepływu pracy. Dostęp do plików tekstowych, współdzielonych z innymi użytkownikami, dostępny jest z każdego miejsca (np. w podróży z poziomu urządzenia mobilnego typu tablet).

OX Spreadsheet dostępny jest przy wszystkich skrzynkach e-mail, które objęte są licencją Xchange. Jest to rozszerzenie dla Poczty home.pl, a zarazem zestaw kompleksowych narzędzi zwiększających efektywność pracy biurowej, które możesz dokupić do serwera w home.pl. Skrzynki e-mail przypisane w ramach licencji Xchange objęte są rozszerzeniem usprawniającym pracę zespołową.

Po utworzeniu skrzynki e-mail i przypisaniu jej do licencji Xchange, w Poczcie home.pl w górnej części ekranu będziesz mógł przejść do zakładki „Spreadsheet”, która powoduje uruchomienie funkcji OX Spreadsheet.Poczta home.pl - Przykładowy widok ekranu po wybraniu zakładki menu SpreadsheetPo wybraniu zakładki „Spreadsheet”, po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlona lista ostatnich dokumentów, które były tworzone i/lub modyfikowane za pośrednictwem OX Spreadsheet. Natomiast po prawej stronie ekranu zostaną wyświetlone szablony dokumentów, które możesz utworzyć (np. pusty dokument tekstowy, szablon listu lub faksu).

Dzięki szablonom dokumentów nie musisz za każdym razem formatować dokumentu do odpowiedniej formy (np. rozmiar marginesów). Wystarczy, że wybierzesz odpowiedni szablon dokumentu i skorzystasz z zastosowanego w nim formatowania

W górnej części ekranu dostępne będą przyciski:Poczta home.pl - Wybierz przycisk Nowy arkusz kalkulacyjny lub Otwórz arkusz kalkulacyjny

 • Nowy arkusz kalkulacyjny – rozpoczyna tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego (bez wykorzystania szablonu formatowania). Po kliknięciu tego przycisku, rozpoczniesz tworzenie nowego dokumentu na pustym arkuszu kalkulacyjnym.
 • Otwórz arkusz kalkulacyjny – otwiera nowe okno z listą folderów, gdzie możesz wybrać arkusz kalkulacyjny, który chcesz otworzyć. Po kliknięciu tego przycisku, możesz wybrać dokument, który chcesz otworzyć w celu jego podglądu i/lub modyfikacji. Na liście folderów (w zależności od ustawień dostępu), będziesz mógł otworzyć arkusz, który został Ci udostępniony przez innego użytkownika (np. pracownika z innego działu).

Po uruchomieniu OX Spreadsheet (np. tworzenie nowego lub modyfikacja istniejącego dokumentu), na ekranie zostanie wyświetlony edytor tekstu online, który pozwoli na wprowadzenie zmian w otworzonym dokumencie. Skorzystaj z narzędzi wyświetlonych w górnej części ekranu, aby wprowadzić odpowiednie zmiany w dokumencie.Poczta home.pl - Otwórz arkusz kalkulacyjny - Edytor tekstu online - Wprowadź odpowiednie zmiany w dokumencie

Jak wprowadzać zmiany w otworzonym dokumencie?

Po uruchomieniu edytora tekstu online, w górnej części ekranu dostępne będą następujące zakładki:

Poczta home.pl - Otwórz arkusz kalkulacyjny - Edytor tekstu online - Sprawdź dostępne zakładki

 • Plik – w tej zakładce możesz ustalić nazwę dla otworzonego dokumentu oraz zapisać arkusz kalkulacyjny w przestrzeni wirtualnej przeznaczonej dla tej skrzynki e-mail (10GB). Arkusz kalkulacyjny może zostać zapisany jako oddzielny dokument lub jako szablon, który będziesz mógł użyć w przyszłości podczas tworzenia podobnych arkuszy. W zakładce „Plik” dostępne są również trzy ikony, które pozwalają pobrać dokument, wydrukować go lub wysłać plik na podany adres e-mail.Poczta home.pl - Otwórz arkusz kalkulacyjny - Edytor tekstu online - Wybierz zakładkę Plik i wprowadź nazwę dla dokumentu
 • Format – w tej zakładce wyświetlany jest przybiornik, w którym znajdziesz narzędzia służące do edycji i formatowania arkusza kalkulacyjnego. Narzędzia dostępne w przybiorniku powinny być Ci znane z innego popularnego programu do edycji arkuszy kalkulacyjnych.Poczta home.pl - Otwórz arkusz kalkulacyjny - Edytor tekstu online - Wybierz zakładkę Format i znajdź narzędzia służące do formatowania arkusza kalkulacyjnego
 • Dane – w tym miejscu zmienić ustawienia sortowania wyświetlanych danych oraz ich filtrowania.
  Poczta home.pl - Otwórz arkusz kalkulacyjny - Edytor tekstu online - Wybierz zakładkę Dane i zmień ustawienia sortowania wyświetlanych danych oraz ich filtrowania
 • Wstaw – w tym miejscu możesz wstawić wybrany element do arkusza kalkulacyjnego. Przykładowo, możesz wstawić sumę, hiperłącze (link), obraz oraz inne elementy, np. wykres.Poczta home.pl - Otwórz arkusz kalkulacyjny - Edytor tekstu online - Wybierz zakładkę Wstaw i wstaw wybrany element do arkusza
 • Wiersze/kolumny – w tym miejscu możesz użyć narzędzi, które służą do dodawania lub usuwania kolumn oraz wierszy w arkuszu kalkulacyjnym. Za pomocą kilku kliknięć myszki będziesz mógł wstawić lub usunąć wiersz oraz kolumnę lub zmienić szerokość i/lub wysokość komórek w arkuszu kalkulacyjnym.Poczta home.pl - Otwórz arkusz kalkulacyjny - Edytor tekstu online - Wybierz zakładkę Wiersze/kolumny i dodaj lub usuń kolumny oraz wiersze

Jak cofnąć zmiany w dokumencie oraz zmienić ustawienia widoku?

Po uruchomieniu OX Spreadsheet, w prawym górnym rogu ekranu dostępne są przyciski:

Poczta home.pl - OX Spreadsheet - Widok dostępnych przycisków w prawnym górnym rogu ekranu

 • Cofnij – kliknij, aby cofnąć wprowadzone zmiany (krok do tyłu).
 • Powtórz – kliknij, aby powtórzyć ostatnią operację (krok do przodu).
 • Wyszukiwarka – pozwala uruchomić narzędzie do wyszukiwania. Za pomocą wyszukiwarki możesz znaleźć wybrane słowo lub frazę w dokumencie i zamienić ją na wybrany przez siebie tekst.
 • Widok – pozwala powiększyć lub pomniejszyć widok dokumentu. Za pomocą odpowiedniej opcji możesz też przystosować widok dokumentu do szerokości okna. Po kliknięciu opcji „Widok”, możesz również włączyć/wyłączyć wyświetlanie paska narzędzi, linii siatki oraz zakładek dodatkowych arkuszy. Za pomocą funkcji „Podziel i zablokuj” możesz podzielić arkusz kalkulacyjny nad którym pracujesz lub go zablokować (np. blokada pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny).
 • Zamknij – kliknięcie tego przycisku powoduje zakończenie podglądu lub edycji otwartego dokumentu.

Jaka jest dostępna powierzchnia na pliki i dokumenty?

W ramach jednej licencji Xchange otrzymujesz dodatkowe 10GB odrębnego miejsca na Twoje pliki i dokumenty. Dzięki wprowadzonej integracji z innymi użytkownikami skrzynek e-mail, możesz umieścić dowolny plik w chmurze, a następnie udostępnić go innym użytkownikom skrzynek e-mail (np. Twoim pracownikom).
10GB dodatkowego miejsca na pliki i dokumenty otrzymuje każda skrzynka e-mail połączona z licencją Xchange. Oznacza to, że w przypadku posiadania licencji na 10 stanowisk (na 10 skrzynek e-mail), to pojemność na pliki i dokumenty będzie wynosiła 100GB do wykorzystania na wszystkich skrzynkach e-mail (np. jeden użytkownik będzie mógł skorzystać z 80GB, a drugi z 20GB).
Wprowadzenie funkcji współdzielenia plików i dokumentów pozwoli Ci uniknąć: ciągłego wymieniania się tym samym załącznikiem lub też poszukiwań najnowszej wersji pliku. Z łatwością będziesz mógł dodawać kolejne osoby, które wspólnie z innymi użytkownikami skrzynek e-mail, będą mogły pracować na tych samych plikach. Koniec z obawą, że posiadany na lokalnym komputerze dokument będzie nieaktualny.

Jak współdzielić pliki oraz dokumenty z innymi użytkownikami?

Poczta home.pl jest aplikacją uruchamianą bezpośrednio w przeglądarce internetowej, służącą do zarządzania i obsługi skrzynek e-mail, które wraz z rozszerzeniem licencją Xchange może integrować rozwiązania wspierające pracę zespołową (np. mechanizm obiegu oraz udostępniania danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami).

Po dodaniu licencji Xchange do skrzynki e-mail, możesz skorzystać z mechanizmu obiegu i udostępniania dokumentów, który polega m.in. na wymianie kontaktów, zadań oraz danych z kalendarzy pomiędzy użytkownikami skrzynek e-mail. W ramach licencji Xchange otrzymasz również 10GB dodatkowego miejsca w chmurze, które pozwoli Ci na przechowywanie Twoich firmowych plików oraz dokumentów i następnie udostępnianie ich użytkownikom utworzonych skrzynek e-mail.

Pliki i dokumenty umieszcza się za pośrednictwem zakładki „Drive”, która znajduje się w górnej części ekranu – po zalogowaniu się do skrzynki e-mail. Więcej instrukcji dotyczących udostępniania plików w zakładce „Drive” znajdziesz pod tym adresem.Poczta home.pl - Znajdź zakładkę Drive w górnym Menu

WAŻNE! Pamiętaj, że zakładka „Drive” dostępna jest tylko dla tych skrzynek e-mail, które zostały objęte licencją xChange. Jeśli Twoja skrzynka e-mail nie jest objęta licencją Xchange, nie będziesz mógł skorzystać z dodatkowej przestrzeni na pliki i dokumenty.

Po dodaniu odpowiednich plików i dokumentów do Twojej dodatkowej przestrzeni, możesz odpowiednio zmienić uprawnienia istniejących tam katalogów, aby udostępnić pliki znajdujące się w tych katalogach innym użytkownikom skrzynek e-mail, które również objęte są licencją Xchange.Poczta home.pl - Katalog - Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję Uprawnienia

Aby zmienić uprawnienia do katalogu, należy kliknąć ikonę „koła zębatego”, znajdującą się przy wybranym folderze i następnie wybrać opcję „Uprawnienia”. Na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, w którym będziesz mógł określić uprawnienia do wybranego folderu.

Poczta home.pl - Katalog - Uprawnienia - Uprawnienia do folderu - Określ uprawnienia do wybranego folderu
Po nadaniu odpowiednich uprawnień użytkownikom skrzynek e-mail, na ich kontach pocztowych (w zakładce „Drive”) pojawi się nowy katalog o nazwie „Pliki udostępnione”. Po kliknięciu zaznaczonej na poniższym obrazku ikony, zostanie wyświetlona lista skrzynek e-mail, które udostępniają nam swoje pliki i dokumenty.Poczta home.pl - Drive - Widok katalogów - Kliknij na katalog Pliki udostępnione

Przykład: użytkownik skrzynki e-mail „kowalski@twojadomena.pl” udostępnił katalog „Moje pliki” drugiemu użytkownikowi „nowak@twojadomena.pl”. Użytkownik „nowak@twojadomena.pl” na swoim koncie pocztowym odnajdzie nowy katalog „Pliki udostępnione”. Po kliknięciu zaznaczonej na powyższym obrazku ikony, na liście zostanie wyświetlona skrzynka „kowalski@twojadomena.pl”. Po jej wybraniu, użytkownik „nowak@twojadomena.pl” będzie mógł operować na udostępnionych plikach (w zależności od uprawnień, które zostały nadane Nowakowi).
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Biznesowa poczta e-mail Microsoft Exchange

Z grupową skrzynką odbiorczą i współdzielonym kalendarzem praca z Twoim zespołem będzie bardziej efektywna.