Konfiguracja zewnętrznej skrzynki e-mail w poczcie Gmail

Korzystając z Poczty home.pl (interfejsu webmail) masz możliwość skonfigurowania tzw. zewnętrznego konta poczty. Ta konfiguracja pozwala na obsługę wielu skrzynek e-mail, także innych dostawców, np. Onet Poczta, Gmail,  z poziomu webmaila skrzynki do której aktualnie jesteś zalogowany.

Możesz skonfigurować pocztę home.pl jako zewnętrzną skrzynkę e-mail dla dowolnego innego usługodawcy, oferującego taką możliwość w poczcie Webmail.  W tradycyjnym programie pocztowym instalowanym na telefonie lub komputerze, dodajesz po prostu wiele skrzynek e-mail do jego konfiguracji.

Konfiguracja zewnętrznej skrzynki e-mail w poczcie Gmail

Jeśli jesteś użytkownikiem poczty Gmail, która stanowi dla Ciebie podstawowy adres do korespondencji możesz:

Celem dodania konta poczty home.pl do poczty Gmail upewnij się że posiadasz pełny adres e-mail oraz znasz hasło dostępu do poczty utworzonej w home.pl. Następnie:

 1. Zaloguj się do konta poczty Gmail.
 2. Przejdź do Ustawień skrzynki e-mail.Konfiguracja zewnętrznego konta e-mail w poczcie Gmail
 3. Przejdź do zakładki: Konta i importowanie. Odszukaj pole: Sprawdź pocztę na innych kontach > Dodaj konto pocztowe
  Konfiguracja zewnętrznego konta e-mail w poczcie Gmail

Gmail oferuje wiele rozwiązań zarządzania pocztą e-mail, także możliwość importowania poczty lub prowadzenia korespondencji za pomocą konta zewnętrznego. Dalsza konfiguracja spowoduje aktywowanie możliwości odbierania i wysyłania poczty za pomocą konta home.pl w poczcie Gmail. Uzupełnij informacje o koncie e-mail:

 1. Podaj adres e-mail konfigurowanej skrzynki pocztowej.Konfiguracja zewnętrznego konta e-mail w poczcie Gmail
 2. Importuj e-maila z mojego drugiego konta za pomocą POP3. Niektóre konta, np. konta Gmail umożliwiaj skorzystanie z zaawansowanej synchronizacji Gmailify.Konfiguracja zewnętrznego konta e-mail w poczcie Gmail
 3. Uzupełnij informacje o konfigurowanej skrzynce e-mail tak, jakbyś konfigurował dowolny program do obsługi poczty e-mail:
  • Adres email – wprowadź adres e-mail konfigurowanej skrzynki poczty elektronicznej,
  • Nazwa użytkownika – wprowadź adres e-mail konfigurowanej skrzynki e-mail, np. biuro@mojadomena.online
  • Hasło: wprowadź hasło dostępu do konta e-mail, możesz je zmienić w Panelu klienta > sekcja Poczta
  • Serwer POP: adresy serwerów pocztowych dla konfigurowanej skrzynki e-mail znajdziesz w Panelu klienta > w sekcji Poczta. Przeczytaj gdzie znaleźć adresy serwerów poczty IMAP/SMTP/POP3.
   Zalecamy używać nazwy serwerów wskazane w Panelu klienta. Ta konfiguracja zapewni Twojej poczcie bezpieczne połączenie z użyciem SSL. Możesz użyć nazwy serwerów pocztowych w adresie domeny konfigurowanego konta e-mail, jeśli posiadasz aktywny certyfikat SSL dla Twojej domeny.Konfiguracja zewnętrznego konta e-mail w poczcie Gmail
 • Zalecane: zaznacz pola obok opcji poniżej:

  • „Zawsze używaj bezpiecznego połączenia (SSL) podczas pobierania poczty” wprowadź numer portu poczty wskazany w Panelu klienta home.pl,
  • „Oznaczaj wiadomości przychodzące” aby zachować porządek korespondencji (poczta Gmail nie kataloguje wiadomości konta zewnętrznego),
  • Pozostaw pozostałe pola niezaznaczone lub wprowadź konfigurację wg. uznania i potrzeb.
 1. Po dodaniu konta możesz zakończyć konfigurację jeśli chcesz ograniczyć działanie zewnętrznego konta e-mail wyłącznie do opcji odczytywania korespondencji.Jak dodać pocztę home.pl do obsługi w poczcie Gmail?

 

Kontynuuj konfigurację jeśli chcesz umożliwić wysyłanie poczty z konfigurowanej skrzynki e-mail bezpośrednio po zalogowaniu do konta Gmail. W ten sposób uzyskasz pełną funkcjonalność konta zewnętrznego a jego obsługa nie będzie wymagała logowania do innych systemów pocztowych.

 1. Podaj Nazwę konta widoczną obok adresu e-mail gdy wyślesz wiadomość do innego użytkownika. Konfiguracja zewnętrznego konta e-mail w poczcie Gmail
 2. Uzupełnij informacje o konfigurowanej skrzynce e-mail tak, jakbyś konfigurował dowolny program do obsługi poczty e-mail:
  • Nazwa użytkownika – wprowadź adres e-mail konfigurowanej skrzynki e-mail, np. biuro@mojadomena.online
  • Hasło: wprowadź hasło dostępu do konta e-mail, możesz je zmienić w Panelu klienta > sekcja Poczta
  • Serwer SMTP: adresy serwerów pocztowych dla konfigurowanej skrzynki e-mail znajdziesz w Panelu klienta > w sekcji Poczta. Przeczytaj gdzie znaleźć adresy serwerów poczty IMAP/SMTP/POP3.
   Zalecamy używać nazwy serwerów wskazane w Panelu klienta. Ta konfiguracja zapewni Twojej poczcie bezpieczne połączenie z użyciem SSL. Możesz użyć nazwy serwerów pocztowych w adresie domeny konfigurowanego konta e-mail, jeśli posiadasz aktywny certyfikat SSL dla Twojej domeny.Konfiguracja zewnętrznego konta e-mail w poczcie Gmail
 3. Po dodaniu konta e-mail home.pl do poczty Gmail, na dodany adres konta pocztowego otrzymasz wiadomość weryfikacyjną.Konfiguracja zewnętrznego konta e-mail w poczcie Gmail
 4. Kliknij w znajdujący się w wiadomości link lub skopiuj i wprowadź kod potwierdzenia konfiguracji.Aktywacja konta zewnętrznego w poczcie Gmail
 5. To wszystko. Konto zostało dodane do poczty Gmail.

Możesz odczytywać i wysyłać wiadomości e-mail korzystając z poczty home.pl po zalogowaniu do konta Gmail. Zwróć uwagę, że poczta Gmail nie oferuje typowych dla programów pocztowych folderów poczty. W zamian za to działa w oparciu o etykiety. Mechanizm ten początkowo może być nieco mylący dla użytkownika, który zamiast dedykowanych folderów pocztowych znajdzie całą korespondencję z wielu kont e-mail w jednym folderze – skrzynce odbiorczej. Korzystając z etykiet widocznych po lewej stronie ekranu możesz szybko filtrować wiadomości wyświetlając tylko te, które otrzymałeś na zewnętrzne konto e-mail.

Etykiety wiadomości e-mail umożliwiające filtrowanie poczty

Tworząc nową wiadomość lub odpowiadając na otrzymaną korespondencję, możesz zdecydować z jakiego adresu e-mail wiadomość zostanie wysłana.

Wysyłanie wiadomości e-mail z poczty Gmail

 

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie