Uruchomienie WebFTP (jak zalogować się do FTP przez WWW)

W poniższym artykule znajdziesz instrukcję, jak uruchomić WebFTP w Panelu klienta na poprzedniej platformie home.pl. Korzystasz z nowego Panelu klienta home.pl? Sprawdź:

 

Zarządzanie zawartością serwera za pośrednictwem narzędzia WebFTP dostępne przy usługach:

Jak zalogować się do WebFTP?

 1. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl do serwera lub usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij opcję menu Usługi, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta - Kliknij opcję menu Usługi
 3. Kliknij nazwę serwera, dla którego chcesz uruchomić aplikację WebFTP. Spowoduje to rozwinięcie mini-podglądu dla usługi.
  Panel klienta - Usługi - Kliknij nazwę serwera, dla którego chcesz uruchomić aplikację WebFTP
 4. Kliknij przycisk Konfiguracja usługi.
  Panel klienta - Usługi - Nazwa serwera - Kliknij przycisk Konfiguracja usługi
 5. Odszukaj przycisk WebFTP i kliknij go.
  Panel klienta - Usługi - Nazwa serwera - Konfiguracja usługi - Kliknij przycisk WebFTP

Panel nawigacji – pulpit

Po zalogowaniu do aplikacji WebFTP, otrzymujemy dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji klienta FTP, umożliwiających zarządzanie zasobami naszego serwera.
WebFTP - Przykładowy widok ekranu głównego po zalogowaniu się do aplikacji

Przyciski nawigacji i tworzenia zasobów:WebFTP - Ekran główny - Sprawdź dostępne przyciski do nawigacji i tworzenia zasobów

 • Wstecz: przycisk uaktywnia się z chwilą przejścia do podkatalogu, umożliwiając cofnięcie się do wcześniejszej lokalizacji,
 • Nowy katalog: skorzystaj z tego przycisku, aby utworzyć nowy katalog na serwerze FTP. Podczas tworzenia nowego katalogu, podajesz jedynie nazwę katalogu,
 • Nowy plik: skorzystaj z tego przycisku, aby utworzyć nowy plik na serwerze FTP. Podczas tworzenia pliku, nadajesz mu nazwę, format (rozszerzenie), a także treść/zawartość. Dzięki temu przyciskowi możesz od zera tworzyć zasoby na serwerze FTP, np. stronę WWW, skrypty lub wklejać gotowe rozwiązania,
 • Wgraj: skorzystaj z tego przycisku, aby wgrać zasoby/pliki z dysku komputera.
  WAŻNE! Przycisk WGRAJ umożliwia umieszczenie na serwerze FTP nowych zasobów, np. plików lub archiwów danych. Jeśli chcesz przenieść cały katalog wraz z zawartością, konieczne będzie jego zarchiwizowanie i późniejsze rozpakowanie ich już na serwerze FTP.

Narzędzia do edycji i zmiany ustawień zasobów serwera FTP:

Zmiana ustawień i edycja zasobów serwera, możliwa jest do wykonania dla wielu plików i folderów jednocześnie. Na liście plików i folderów, zaznacz checkboxem dane, na których chcesz wykonać zmiany, a następnie skorzystaj z jednego z dostępnym przycisków edycji: WebFTP - Ekran główny - Narzędzia do edycji i zmiany ustawień zasobów serwera FTP - Przykładowy widok przycisków

 • Kopiuj: skorzystaj z tego przycisku, aby skopiować zasoby pomiędzy katalogami i podkatalogami. Podczas kopiowania plików, możesz wskazywać ich docelową lokalizację, bezpośrednio w nowym katalogu lub podkatalogu,
 • Przenieś: przenieś zasoby z jednego katalogu do innego, przenoszenie nie kopiuje zasobów i nie zmienia ich konfiguracji. Przed wykonaniem przeniesienia plików, np. strony WWW, upewnij się czy nie wymagają one dodatkowej konfiguracji do poprawnego wyświetlenia witryny WWW,
 • Kasuj: skorzystaj z tego przycisku, aby skasować pliki i foldery z serwera FTP. Przed skasowaniem zasobów, otrzymasz komunikat z prośbą o potwierdzenie operacji,
 • Zmień nazwę: skorzystaj z tego przycisku, aby zmienić nazwę folderu lub pliku,
  WAŻNE! Zmieniając nazwę pliku lub archiwum danych, możliwa jest także zmiana ich rozszerzenia (formatu). Zwróć uwagę na rozszerzenie, aby zachować pełną funkcjonalność plików.
 • CHMOD: pozwala przejść do edycji praw dostępu do plików i folderów. Możesz nadawać je indywidualnie dla każdego zasobu osobno lub masowo dla wszystkich zaznaczonych obiektów,
 • Pobierz jako ZIP: skorzystaj z tego przycisku, aby pobrać dane na dysk komputera. Pobierane pliki i foldery są automatycznie pobierane w postaci spakowanego archiwum danych ZIP,
 • Spakuj do ZIP: zaznacz pliki, foldery lub inne archiwa, a następnie skorzystaj z przycisku ZIP, aby umieścić wszystkie wybrane zasoby w jednym skompresowanym archiwum danych. Podczas ich „pakowania” możesz skorzystać z wielu formatów,
 • Rozpakuj ZIP: zaznacz umieszczone lub przygotowane wcześniej archiwum plików i skorzystaj z przycisku UNZIP, aby rozpakować dane do wybranej lokalizacji,
 • Rozmiar: skorzystaj z tego przycisku, aby sprawdzić łączny rozmiar wszystkich zaznaczonych zasobów.

Widok drzewa katalogów:

W tym widoku możesz podejrzeć wszystkie pliki i foldery zlokalizowane na serwerze FTP. Kliknij i ich nazwę, aby podejrzeć zawartość. Skorzystaj z przycisku WSTECZ, aby wrócić do wcześniejszego widoku.WebFTP - Ekran główny - Widok drzewa katalogów - Podejrzyj wszystkie pliki i foldery zlokalizowane na serwerze FTP

Po prawej stronie ekranu odnajdziesz także przyciski Podgląd, Edycja i Otwórz. Przyciski dostępne są w przypadku edycji plików, niedostępne dla archiwów i katalogów.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o edycji i podglądzie plików.

Pasek logowania:

W tym miejscu znajdziesz informacje o bieżącej nazwie usługi, do której jesteś zalogowany oraz przycisk Wyloguj, odpowiedzialny za opuszczenie aplikacji klienta FTP.

WebFTP - Ekran główny - Pasek logowania - Sprawdź bieżącą nazwę usługi, do której jesteś zalogowany

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie