Aktualizacja Panelu klienta home.pl

W dniu dzisiejszym wdrożyliśmy kolejny pakiet zmian i poprawek w aplikacji panel.home.pl.

W znakomitej większości wynikają one z propozycji i sugestii przekazanych przez klientów na platformie www.rozwijaj.home.pl – za co tradycyjnie już serdecznie dziękujemy!

Nowe funkcjonalności, możliwości:

 1. Dodaliśmy możliwość sprawdzenia historii logowań do danej skrzynki pocztowej. Aby zobaczyć historię logowań wystarczy wejść na listę skrzynek pocztowych i przejść do podglądu ustawień danej skrzynki pocztowej i kliknąć w link „zobacz”. Uwaga! W ramach osobnego projektu zmian na liście skrzynek pocztowych planujemy dalszy rozwój tej funkcjonalności.
 2. Wprowadziliśmy możliwość zarejestrowania przez Panel klienta home.pl usługi Personal e-mail w domenie serwera.Przykład: Jeśli masz wykupioną w home.pl usługę serwer, którą nazwałeś np. firmaABC, to automatycznie masz do dyspozycji domenę o nazwie: firmaABC.home.pl. I teraz dzięki dodanej przez nas funkcjonalności możesz utworzyć skrzynkę e-mail (rejestrując usługę Personal e-mail) w domenie firmaABC.home.pl np. jan.kowalski@firmaABC.home.pl

Wprowadzone poprawki i zmiany:

 1. Poprawiliśmy sortowanie numerów telefonów (prefixów) na listach rozwijanych w edycji danych abonenta i osób kontaktowych.
 2. Poprawiliśmy błędne wyświetlanie ikonki ostrzeżenia o upływającym terminie ważności usługi (błąd dotyczył usługi Mailbox).
 3. W odpowiedzi na sugestie naszych Klientów (zgłaszane na stronie rozwijaj.home.pl) poprawilśmy błędne sortowanie listy usług wg daty ważności usługi (błąd dotyczył usług ze statusem „wieczysta” i „u innego operatora”).
 4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, zmieniliśmy procedurę zmiany hasła. Teraz aby zmienić hasło do usługi, musisz podać, oprócz nowego hasła, również hasło do usługi do której jesteś zalogowany.Przykład: Jeśli zalogowałeś się do usługi o nazwie np. „kowalski1” i chcesz zmienić hasło do usługi o nazwie „kowalski3” to musisz podać nowe hasło do „kowalski3” oraz podać istniejące hasło do „kowalski1”, bo do tej usługi jesteś zalogowany.
 5. Wyeliminowaliśmy usterkę związaną z brakiem możliwości dodania aliasu do skrzynek pocztowych w przypadku nazw zastrzeżonych np. info, praca czy sekretariat.
 6. Wyeliminowaliśmy usterkę związaną z wyświetlaniem niepoprawnej nazwy usługi administracyjnej. Teraz gdy jesteś zalogowany do usługi z uprawnieniami standardowymi, to na pulpicie w panelu home.pl będzie wyświetlona poprawna nazwa usługi administracyjnej w każdej sytuacji.
 7. Wyeliminowaliśmy usterkę związaną z brakiem możliwości usuwania subdomen stworzonych w subdomenie u zewnętrznego operatora (innego niż home.pl)

Zwiększenie czytelności, ułatwienia:

 1. W odpowiedzi na sugestie naszych Klientów (zgłaszane na stronie rozwijaj.home.pl) dodaliśmy na pulpicie w Panelu klienta home.pl przycisk „Statystyki”, dzięki czemu Klienci będą mogli szybciej do nich dotrzeć.
 2. W odpowiedzi na sugestie naszych Klientów (zgłaszane do BOKu) zmieniliśmy nazwę przycisku z „Poczta” na „Sprawdź pocztę” w celu zwiększenia jego intuicyjności.
 3. W formularzu edycji rekordu domeny dodaliśmy informację, gdzie można zmienić rekordy NS, A i MX.
 4. W odpowiedzi na sugestie naszych Klientów (zgłaszane do BOKu) poprawiliśmy formularz do tworzenia subdomen. Teraz w formularzu za polem „nazwa subdomeny” wyświetlana jest nazwa domeny, w której tworzona jest subdomena. Pozwala to na uniknięcie błędu wpisywania nazwy subdomeny wraz z nazwą domeny.
 5. W odpowiedzi na sugestie naszych Klientów (zgłaszane na stronie rozwijaj.home.pl) dodaliśmy informację do której usługi w home.pl przypisana jest domena.Przykład: Jeśli masz w home.pl kilka serwerów i kilka domen, to możesz przypisać każdą domenę do innego serwera. Aby sprawdzić, do którego serwera (usługi) przypisana jest dana domena, wejdź do podglądu domeny i sprawdź to w boxie „Konfiguracja domeny”.
 6. Dodaliśmy bardziej intuicyjne komunikaty błędów w formularzu płatności w kroku 1/3, aby Użytkownicy wiedzieli co mają robić w przypadku wystąpienia błędu.

Odbierz 25 zł do wydania na empik.com

Polecaj usługi home.pl i zdobywaj za każde polecenie kupon o wartości 25zł do wydania na empik.com

Zdobądź swój kupon na 25zł Sprawdź jak