Aktualizacja Poczty home.pl 23/24.03.2016

Informujemy, że w  nocy z środy 23 marca na czwartek 24 marca 2016 roku, około godziny 1:00 w nocy, wprowadzona zostanie aktualizacja dla systemu poczty dostępnego pod adresem www.poczta.home.plPoczta home.pl

W trakcie prac mogą występować chwilowe przerwy w dostępie do poczty – dotyczy to tylko wersji klienta poczty w przeglądarce. Obsługa poczty za pomocą protokołów POP3/IMAP/SMTP będzie nieprzerwana, np. za pomocą programów do obsługi poczty e-mail typu Outlook, Thunderbird. Zaistniała sytuacja wynikać będzie z restartowania serwerów aplikacyjnych.

Aktualizacja wnosi zmiany w wyglądzie, obsłudze oraz działaniu wybranych mechanizmów, zwiększając funkcjonalność narzędzi. Jednocześnie uwzględnia ona większość zgłoszonych błędów i sugestii dot. działania i obsługi aplikacji. Z chwilą wdrożenia aktualizacji, na stronie Centrum Pomocy, w kategoriach dedykowanych Poczcie home.pl, udostępnione zostaną także zaktualizowane artykuły pomocy, wyjaśniające obsługę i działanie Poczty home.pl.

W przypadku zaobserwowania niedogodności w działaniu usług, zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Jeśli masz dodatkowe pytania odnośnie wprowadzanych zmian oraz konfiguracji i obsługi usług home.pl, zapraszamy także do korzystania z forum dyskusyjnego.