G Suite ogranicza dostęp do mniej bezpiecznych aplikacji

Google wprowadza kolejne zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo firmy korzystających z G Suite. Obecnie każdy użytkownik ma możliwość decydowania o logowaniu się na swoje konto przy pomocy mniej bezpiecznych aplikacji (MBA) lub urządzeń, niespełniających nowoczesnych standardów zabezpieczeń. Od 30 października 2019 roku rozpocznie się usuwanie tej opcji z panelu administratora.

Opcja dostępu do aplikacji w G Suite

Jeśli podczas wprowadzenia zmian zaznaczona jest opcja „Wymuś dostęp do mniej bezpiecznych aplikacji dla wszystkich użytkowników”, zostanie ona automatycznie zmieniona na „Zezwól użytkownikom na zarządzanie swoim dostępem do bezpiecznych aplikacji”. Opcja wymuszenia dostępu przez MBA dla całej domeny zostanie wycofana.

Opcja wyłączenia dostępu G Suite

Po wycofaniu tej opcji użytkownicy dalej będą mogli decydować o logowaniu do swoich kont przy pomocy MBA, jeśli odpowiadająca tej funkcji opcja zaznaczona jest w ustawieniach kont. Aby nie zakłócać pracy i dostępu do kont, ta opcja będzie automatycznie zaznaczona dla wszystkich użytkowników obecnie korzystających z mniej bezpiecznych aplikacji.

Jeśli użytkownik wcześniej wybrał opcje by używać mniej bezpiecznych aplikacji, lecz żadna nie została połączona z jego kontem, po czasie ta opcja zostanie automatycznie wyłączona na jego koncie. Oczywiście, użytkownik może ją ponownie włączyć, jeśli chce dalej korzystać z MBA.

Zmiana ta zostaje wprowadzona, ze względu na sposób logowania się przy pomocy MBA. Łączą się one z kontem Google przy pomocy tylko loginu i hasła, co sprawia, że są wrażliwe na nieautoryzowany dostęp.

Gmail z domeną Twojej firmy? To możliwe!

Google Workspace to m.in. poczta Gmail, której możesz używać z domeną swojej firmy. Zyskasz także pakiet praktycznych aplikacji Google. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.

Poznaj Google Workspace
Google Workspace Business Standard Dodaj do koszyka