Trzeci stopień alarmowy CRP w Polsce. Jak zadbać o cyfrowe bezpieczeństwo

Trzeci stopień alarmowy CRP w Polsce. Jak zadbać o cyfrowe bezpieczeństwo

21 lutego 2022 r. premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające stopień alarmowy Charlie-CRP na całym terytorium Polski. Alert ten ważny jest do 4 marca 2022 r. włącznie, jednak wraz z rozwojem sytuacji zmianie może ulec zarówno okres jego obowiązywania, jak i poziom.

Stopień alarmowy Charlie-CRP (trzeci w czterostopniowej skali) ogłoszono po raz pierwszy w historii, od czasu wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Ustanowienie alertu związane jest z aktualną sytuacją na Ukrainie i działaniami obserwowanymi w internecie.

Charlie-CRP stosowany jest w razie wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej albo bezpieczeństwo innego państwa lub stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Stopień alarmowy Charlie-CRP. Rekomendacje

Nasza firma, choć nie jest objęta zadaniami wspomnianego rozporządzenia, podjęła działania mające na celu zapewnienie ciągłości świadczonych usług. Polegają one m.in. na zwiększonym monitoringu i utrzymywaniu kontaktu z właściwymi podmiotami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo, takimi jak CERT NASK.

W trosce o bezpieczeństwo usług, rekomendujemy:

  • Regularne wykonywanie kopii zapasowych
  • Stosowanie haseł składających się przynajmniej z 12 znaków
  • Przegląd logów systemowych
  • Zwracanie uwagi na klikane linki i załączniki,
  • Dbałość o aktualność używanego oprogramowania (w szczególności antywirusowego)
  • Bieżące śledzenie informacji na stronach komunikatów home.pl
W razie podejrzenia zajścia incydentu bezpieczeństwa, związanego z usługami home.pl, prosimy o natychmiastowy kontakt z Biurem Obsługi Klienta i szczegółowe opisanie sytuacji. Jeśli zaś problem dotyczy bezpieczeństwa niezwiązanego z usługami home.pl, rekomendujemy kontakt z całodobowym zespołem bezpieczeństwa CERT NASK.

Więcej informacji na temat samego alertu można uzyskać na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.