Co oznacza alert CRP? Charlie i inne stopnie alarmowe w cyberprzestrzeni

Stopień alarmowy CRP to ostrzeżenie wprowadzane podczas zagrożenia lub podejrzenia wystąpienia ataku o charakterze terrorystycznym. Dotyczy systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz organów administracji publicznej. Stopnie alarmowe CRP wprowadza się, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

SPIS TREŚCI

stopnie alarmowe

Stopnie alarmowe CRP – co oznacza wprowadzenie ostrzeżenia?

Wprowadzenie ostrzeżenia pozwala na przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni, w tym atakom o charakterze terrorystycznym. Wyższe stopnie alarmowe stosuje się po wystąpieniu ataku lub wraz ze zwiększeniem prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego obejmuje terytorium całego kraju, wybrane jednostki terytorialne lub określony obszar. Ostrzeżenia obejmują nie tylko terytorium Polski. Mogą również służyć zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom przebywającym za granicą, polskim instytucjom lub infrastrukturom poza granicami kraju.

O wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego decyduje Prezes Rady Ministrów. Wszystkie zmiany wprowadza po konsultacjach z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz szefem ABW.

Stopnie alarmowe CRP obowiązujące na terytorium Polski

Zgodnie z nomenklaturą NATO, zagrożenie w cyberprzestrzeni określa się za pomocą czterostopniowej skali stopni alarmowych:

 1. Stopień alarmowy ALFA – CRP

  Pierwszy stopień alarmowy, który oznacza niski poziom zagrożenia. Ostrzeżenie stosuje się w przypadku podejrzenia wystąpienia cyberataku o charakterze terrorystycznym, gdy trudno jest ustalić jego rodzaj i zakres. Stopień alarmowy ALFA – CRP stosuje się również, gdy nie występują zdarzenia bezpośrednio wskazujące na zagrożenie o charakterze terrorystycznym. Po jego wprowadzeniu nasila się monitorowanie wspomnianych wcześniej systemów teleinformatycznych. Wprowadzono go m.in. podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

 2. Stopień alarmowy BRAVO – CRP

  Drugi, podwyższony stopień alarmowy, który oznacza umiarkowany poziom zagrożenia. Ostrzeżenie stosuje się, kiedy występują informacje o możliwości wystąpienia cyberataku, ale jest on mało prawdopodobny, a cel zdarzenia nie jest znany. Stopień alarmowy BRAVO – CRP wprowadzono m.in. podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

 3. Stopień alarmowy CHARLIE – CRP

  Wysoki, trzeci z czterech stopni alarmowych, który pierwszy raz wprowadzono na początku 2022 roku ze względu na wydarzenia na Ukrainie oraz niepokojące działania w polskiej cyberprzestrzeni. Ten stopień alarmowy wprowadza się po próbie lub przypuszczeniu o ataku terrorystycznym, kiedy znany jest jego cel. Służby mogą również wdrożyć ostrzeżenie po uzyskaniu informacji o planowanym ataku. Po wprowadzeniu stopnia alarmowego CHARLIE – CRP stosuje się również przegląd zasobów, które mogą zostać użyte w przypadku ataku i przygotowuje się plany zachowania ciągłości działania.

 4. Stopień alarmowy DELTA – CRP

  Czwarty, bardzo wysoki poziom zagrożenia. Wprowadzany po wystąpieniu terrorystycznego cyberataku lub po uzyskaniu informacji o końcowej fazie przygotowywania takiego zdarzenia. Po wprowadzeniu stopnia alarmowego DELTA – CRP uruchamiane są przygotowane wcześniej plany awaryjne oraz procesy przywracania ciągłości działania.

Wprowadzenie wyższego stopnia alarmowego wpływa na podwyższenie wymogów dla instytucji, które utrzymują kluczowe systemy IT. Po wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego CRP wykonuje się również zadania z poprzednich ostrzeżeń.
Czytaj więcej
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie