Dodawanie rekordu DKIM dla domeny połączonej z Google Workspace

Czym jest rekord DKIM i kiedy będzie on dla klienta potrzebny?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) umożliwia wprowadzenie dodatkowej weryfikacji wysyłki wiadomości e-mail w skonfigurowanej w Google Workspace domeny. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o rekordzie DKIM.

Jak dodać rekord do domeny?

Zgodnie z instrukcją udostępnioną na stronie Google Workspace, konfigurację rozpocznij od wygenerowania klucza i wprowadź go jako rekord TXT w domenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie Google:

 1. Wygeneruj klucz publiczny domeny.
 2. Dodaj ten klucz do rekordów DNS, aby adresaci mogli pobierać go na potrzeby odczytu nagłówka DKIM.
 3. Włącz podpisywanie e-maili, aby rozpocząć dodawanie nagłówka DKIM do wiadomości wychodzących.

Generowanie klucza publicznego

Aby wygenerować klucz domeny umożliwiający podpisywanie poczty:

 1. Zaloguj się na stronie Konsola administracyjna Google.
 2. Kliknij Aplikacje > Google Workspace > Gmail > Uwierzytelniaj pocztę e-mail.
 3. Wybierz domenę, dla której chcesz wygenerować klucz domeny. Domyślnie wyświetlana jest nazwa domeny podstawowej. Aby wygenerować klucz domeny dla innej domeny, wybierz ją na liście.
 4. Kliknij Wygeneruj nowy rekord.
 5. Jeśli dostawca domeny nie obsługuje 2048-bitowych kluczy, zmień długość klucza z 2048 na 1024. Jeśli nie wiesz, jakie klucze obsługuje rejestrator domeny, zacznij od 2048-bitowego – w razie problemów będziesz mógł zmienić go na 1024-bitowy.
 6. Opcjonalnie zaktualizuj tekst używany jako prefiks selektora DKIM.Prefiks selektora pozwala na odróżnienie klucza domeny używanego przez G Suite od wszystkich innych kluczy domen, których możesz używać. W większości przypadków możesz pozostawić domyślny prefiks „google”. Zmiana prefiksu jest uzasadniona tylko wtedy, gdy Twoja domena już korzysta z klucza domeny DKIM z prefiksem „google”.
 7. Kliknij Wygeneruj.W polu tekstowym zostaną wyświetlone informacje potrzebne do utworzenia rekordu DNS, o który będą pytać adresaci, aby uzyskać klucz publiczny domeny.

Uwierzytelnianie poczty e-mail w G Suite

Aby rekord był poprawnie widoczny należy ustawić w polach:

 • Typ rekordu: Pole tekstowe – TXT
 • wprowadź wartość rekordu ze strony admin.google.com. Należy pamiętać, że rekord TXT zaczynamy i kończymy znakami „” (cudzysłów).

Przykład wartości rekordu TXT 

v=DKIM1; k=rsa; p="MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCOyR1iyu+56rQWQUo4TJQkRQQSwFLw4QUMEfHYTuuvVoPUauH5+F9A1O+cimbu2qYi/zHPAINxTx6dQKatAu7qfywIXNx6Cz0y3/1kcH3P6qoQoitd4rptmfgzt9rCv5OfPxnjUS4ZZ+B5ieicyHwQItPu1DwHzEkC+wmaExEVkQIDAQAB”
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Gmail z domeną Twojej firmy? To możliwe!

Google Workspace to m.in. poczta Gmail, której możesz używać z domeną swojej firmy. Zyskasz także pakiet praktycznych aplikacji Google. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.

Poznaj Google Workspace
Google Workspace Business Standard Dodaj do koszyka