Jak korzystać z pliku .htpasswd na serwerze w home.pl?

W ramach serwera w home.pl możesz ograniczać dostęp do swoich katalogów lub stron WWW. Możliwość ograniczenia dostępu do katalogu jest szczególnie istotna w sytuacji, gdy część plików i informacji nie powinny być dostępne dla wszystkich, a jedynie dla wybranych i wskazanych użytkowników (np. nowa wersja oprogramowania dla kontrahentów, dokumenty dla pośredników, materiały szkoleniowe dla agentów).

SPIS TREŚCI

WAŻNE! Domyślnie sugerujemy korzystać z funkcji ukrytego katalogu, której konfiguracja dostępna jest w Panelu klienta home.pl. Funkcja ta pozwala udostępnić wybrane informacje tylko wskazanym użytkownikom, którzy znają hasło dostępu do ukrytego katalogu.

Alternatywą dla funkcji ukrytego katalogu jest skorzystanie z plików .htaccess oraz .htpasswd, które również pozwalają na ograniczenie dostępu do katalogu tylko dla osób znających login i hasło dostępu. Możliwość ta jest przydatna w sytuacjach, gdy chcesz zabezpieczyć Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

Jak korzystać z pliku .htpasswd na serwerze w home.pl (generator online)?

Aby ograniczyć dostęp do katalogu lub strony WWW tylko dla osób znających hasło, należy w zabezpieczanym katalogu umieścić plik .htaccess zwierający odpowiednie polecenia.

Jeśli zamówiłeś hosting na nowej platformie home.pl, to najprawdopodobniej korzystasz z hostingu opartego o serwer Apache.
Aby ograniczyć dostęp do katalogu lub strony WWW tylko dla osób znających hasło, należy w zabezpieczanym katalogu umieścić plik .htaccess zawierający:

AuthName "Podaj haslo"
AuthType Basic
AuthUserFile /web/nazwa_serwera/katalog/.htpasswd
Require valid-user

Gdzie „AuthName” może być dowolnym tekstem, który zostanie wyświetlony przy próbie wywołania zabezpieczonego katalogu (np. informacja o konieczności wpisania hasła dostępu).

Natomiast w linii „AuthUserFile” należy podać pełną ścieżkę do pliku .htpasswd

Przykład: AuthUserFile /web/nazwa_serwera/katalog/.htpasswd
WAŻNE! Podana powyżej ścieżka do pliku .htpasswd nazywana jest ścieżką względną. Oznacza to, że jeśli plik .htpasswd znajduje się w strukturze w katalogu wyżej, niż plik .htaccess, niezbędne jest podanie: AuthUserFile ../.htpasswd
Następną wymaganą czynnością jest utworzenie pliku .htpasswd, który będzie zawierał nazwy użytkowników oraz ich hasła dostępu. Zawartość pliku .htpasswd tworzy się według poniższego schematu:
nazwa_uzytkownika:hasło_dostępu
Gdzie „hasło_dostępu” jest odpowiednio zakodowane algorytmem crypt(). Przykładowo dla użytkownika „kowalski” i hasła „haslodostepu”, plik .htpasswd może mieć przykładowo poniższą zawartość:
kowalski:OUAjBiIAMyfvg
Plik .htpasswd powinien znajdować się poza katalogiem głównym, czyli tam gdzie zwykły użytkownik nie będzie miał dostępu. Odpowiednie hasła do pliku .htpasswd możesz zakodować pod tym adresem. Pamiętaj, aby na podanej stronie wybrać algorytm kodowania o nazwie crypt().
Każdy wiersz w pliku .httpasswd należy zakończyć znakiem LF (ASCI 010). Oznacza to, że w jednej linii może znajdować jeden użytkownik i jego hasło, a kolejnych należy wpisywać w następnych linijkach.
htpasswd generator - password encryption - Generated htpasswd file - W formularzu kodowania hasła, należy zaznaczyć opcję crypt()
Rys. W formularzu kodowania hasła, należy zaznaczyć opcję „crypt()”.
Zakodowane na zewnętrznej stronie nazwy użytkownika wraz z hasłami, należy wkleić do naszego pliku .htpasswd i wysłać go razem z przygotowanym plikiem .htaccess do katalogu, do którego dostęp ma zostać ograniczony.Widok katalogu z dostępem ograniczonym - Plik .htpasswd - Wyślij przygotowany plik .htaccess do katalogu
Od tej chwili każda próba wyświetlenia zawartości zabezpieczonego katalogu, spowoduje wyświetlenie okna z prośbą o podanie hasła dostępu. W przypadku, jeśli użytkownik nie zna hasła dostępu, to zostanie wyświetlony komunikat „401 Authorization Required”.
Przykładowy wygląd komunikatu błędu 401 Authorization Required na serwerach home.pl

Jak zabezpieczyć dostęp tylko do jednego pliku za pomocą .htpasswd?

Poniżej znajduje się przykład kodu, który spowoduje zabezpieczenie dostępu tylko do jednego pliku „nazwapliku.php”, który znajduje się w tym samym katalogu co plik .htaccess

 AuthType Basic
 AuthName "Moja prywatna strefa. Zakaz wstepu."
 AuthUserFile .htpasswd
 <Files nazwapliku.php>
 require valid-user
 </Files>

Możesz wstawić inną ścieżkę do zabezpieczonego pliku lub do pliku .htpasswd. Instrukcje jak zmienić ścieżkę dla pliku .htpasswd znajdziesz poniżej (w taki sam sposób możesz zmienić ścieżkę do zabezpieczonego pliku).

Jeśli zamówiłeś hosting na poprzedniej platformie home.pl, to najprawdopodobniej korzystasz z hostingu opartego o oprogramowanie IdeaWebServer.
Aby ograniczyć dostęp do katalogu lub strony WWW tylko dla osób znających hasło, należy w zabezpieczanym katalogu umieścić plik .htaccess zwierający:

AuthName "Podaj haslo"
AuthType Basic
AuthUserFile .htpasswd
Require valid-user

Gdzie „AuthName” może być dowolnym tekstem, który zostanie wyświetlony przy próbie wywołania zabezpieczonego katalogu (np. informacja o konieczności wpisania hasła dostępu).

Natomiast w linii „AuthUserFile” należy podać pełną ścieżkę do pliku .htpasswd

Przykład: AuthUserFile sciezka_do_katalogu/.htpasswd
WAŻNE! Podana powyżej scieżka do pliku .htpasswd nazywana jest ścieżką względną. Oznacza to, że jeśli plik .htpasswd znajduje się w strukturze w katalogu wyżej, niż plik .htaccess, niezbędne jest podanie: AuthUserFile ../.htpasswd
Następną wymaganą czynnością jest utworzenie pliku .htpasswd, który będzie zawierał nazwy użytkowników oraz ich hasła dostępu. Zawartość pliku .htpasswd tworzy się według poniższego schematu:
nazwa_uzytkownika:hasło_dostępu
Gdzie „hasło_dostępu” jest odpowiednio zakodowane algorytmem crypt(). Przykładowo dla użytkownika „kowalski” i hasła „haslodostepu”, plik .htpasswd może mieć przykładowo poniższą zawartość:
kowalski:OUAjBiIAMyfvg
Plik .htpasswd powinien znajdować się poza katalogiem głównym, czyli tam, gdzie zwykły użytkownik nie będzie miał dostępu. Odpowiednie hasła do pliku .htpasswd możesz zakodować pod tym adresem. Pamiętaj, aby na podanej stronie wybrać algorytm kodowania o nazwie crypt()
Każdy wiersz w pliku .httpasswd należy zakończyć znakiem LF (ASCI 010). Oznacza to, że w jednej linii może znajdować jeden użytkownik i jego hasło, a kolejnych należy wpisywać w następnych linijkach.
W formularzu kodowania hasła, należy zaznaczyć opcję crypt()
Rys. W formularzu kodowania hasła, należy zaznaczyć opcję „crypt()”.
Zakodowane na zewnętrznej stronie nazwy użytkownika wraz z hasłami, należy wkleić do naszego pliku .htpasswd i wysłać go razem z przygotowanym plikiem .htaccess do katalogu, do którego dostęp ma zostać ograniczony.Widok katalogu z dostępem ograniczonym - Plik .htpasswd - Wyślij przygotowany plik .htaccess do katalogu
Od tej chwili każda próba wyświetlenia zawartości zabezpieczonego katalogu, spowoduje wyświetlenie okna z prośbą o podanie hasła dostępu. W przypadku, jeśli użytkownik nie zna hasła dostępu, to zostanie wyświetlony komunikat „401 Authorization Required”.
Przykładowy wygląd komunikatu błędu 401 Authorization Required na serwerach home.pl

Jak zabezpieczyć dostęp tylko do jednego pliku za pomocą .htpasswd?

Poniżej znajduje się przykład kodu, który spowoduje zabezpieczenie dostępu tylko do jednego pliku „nazwapliku.php”, który znajduje się w tym samym katalogu co plik .htaccess

 AuthType Basic
 AuthName "Moja prywatna strefa. Zakaz wstepu."
 AuthUserFile .htpasswd
 <Files nazwapliku.php>
 require valid-user
 </Files>

Możesz wstawić inną ścieżkę do zabezpieczonego pliku lub do pliku .htpasswd. Instrukcje jak zmienić ścieżkę dla pliku .htpasswd znajdziesz poniżej (w taki sam sposób możesz zmienić ścieżkę do zabezpieczonego pliku).

Jak korzystać z htpasswd przez SSH (serwery Apache)?

Klienci posiadający serwery na nowej platformie home.pl (serwery Apache) mogą również po połączeniu z serwerem przez SSH, skorzystać z polecenia (binarki), którego wynikiem jest utworzenie odpowiednich plików dla działania htpasswd. Nie musisz wtedy korzystać z generatorów online, ponieważ wszystkie niezbędne operacje wykonujesz na serwerze za pomocą odpowiednich poleceń.

/bin/htpasswd -bdc ./.htpaas jankowalski haslo123!

Gdzie parametry -bdc oznaczają:

 • -b użyj hasła wpisanego do wiersza poleceń.
 • -d wymuś metodę szyfrowania hasła CRYPT (maks. 8 znaków, niezabezpieczone). Zamiast litery -d możesz użyć innego parametru, jeśli chcesz skorzystać z innego rodzaju szyfrowania:
  • -m -m wymusza szyfrowanie hasła MD5,
  • -s wymusza rodzaj szyfrowania hasła SHA.
 • -c utwórz nowy plik.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie