Jak rozpocząć migrację konta e-mail w panelu administratora?

Migrację konta e-mail do usługi Google Workspace można zainicjować na dwa sposoby:

 • Jako administrator konta, może inicjować migrację danych z poziomu konsoli administracyjnej Google Workspace. W tym celu będziesz potrzebował adres e-mail oraz hasło konta e-mail, które migracji chcesz dokonać,
 • jako administrator konta, możesz włączyć opcję migracji danych (importowania poczty) dla wszystkich użytkowników Twojego konta Google Workspace. Dzięki temu rozwiązaniu, każdy z użytkowników wykona migrację samodzielnie.

W tym artykule opisujemy w jaki sposób aktywować ręcznie migrację kont (wariant pierwszy) oraz w jaki sposób włączyć dostęp do opcji importowania danych dla użytkowników (wariant drugi).  Pocztę e-mail możesz przenieść między różnymi kontami Google Workspace, korzystając z usługi migracji danych.

Migracja/import poczty e-mail w konsoli administratora

 1. Zaloguj się na konsoli administracyjnej Google Workspace kontem administratora, a następnie kliknij Migracja danych.
 2. Skorzystaj z przycisku Wybierz użytkownika lub Wybierz wielu użytkowników.
 3. Rozpocznij migrację poczty podając adres e-mail i hasło skrzynki pocztowej, z której chcesz przenieść dane poczty. Następnie wybierz skrzynkę pocztową usługi Google Workspace, do której chcesz przenieść dane.
 4. Kliknij Start aby rozpocząć przenoszenie.

Udostępnianie opcji importowania poczty innym użytkownikom

 1. Zaloguj się na konsoli administracyjnej Google Workspace kontem administratora.
 2. Na stronie głównej kliknij Aplikacje > Google Workspace > Gmail > Ustawienia zaawansowane.
 3. W sekcji Konfiguracja zaznacz pole Przesyłanie e-maili użytkowników, aby użytkownicy widzieli opcję importowania e-maili i kontaktów z kont poczty online lub POP3, takich jak Yahoo!, Hotmail czy AOL.
 4. Kliknij Zapisz. Może upłynąć trochę czasu, zanim zmiany zaczną obowiązywać.

Aby wyłączyć importowanie danych z innych usług poczty online:

Aby wyłączyć funkcję importowania danych z innych usług poczty online, po prostu wyczyść pole w kroku 3 i zapisz zmiany.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Gmail z domeną Twojej firmy? To możliwe!

Google Workspace to m.in. poczta Gmail, której możesz używać z domeną swojej firmy. Zyskasz także pakiet praktycznych aplikacji Google. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.

Poznaj Google Workspace
Google Workspace Business Standard Dodaj do koszyka