Jak wysłać wiadomość DW, UDW w poczcie Windows?

Korzystanie z poczty e-mail to wygodny sposób na prowadzenie korespondencji elektronicznej. Możesz wysyłać wiadomości do jednego lub wielu odbiorców, prowadząc prywatną korespondencję lub wysyłając maile służbowe, a nawet mailing, newsletter i inne oferty. Programy pocztowe nie tylko pozwalają dodawać kolejnych adresatów poczty, ale również ukrywać ich przed sobą. Dowiedz się jak wysłać wiadomość za pomocą pola DW i UDW w poczcie Windows.

SPIS TREŚCI

Pole DO, DW i UDW – informacje podstawowe

Wysyłanie wiadomości e-mail w dowolnym programie pocztowym jest bardzo proste. Uruchom aplikację, kliknij Nowa wiadomość, wprowadź odbiorcę, temat i treść. Możesz dodać także automatyczny podpis do wiadomości oraz załącznik.

Możesz też skorzystać z pól adresatów, które pozwolą Tobie dopasować odbiorców i ich widoczność do wymagań, jakie stawiasz przesyłanej wiadomości e-mail. Użyj odpowiednio pola:

 • DO: wprowadź głównego lub wielu odbiorców wiadomości e-mail, od których oczekujesz odpowiedzi,
 • DW: dodać odbiorców „do wiadomości” od których nie oczekujesz odpowiedzi, ale chcesz, aby zapoznali się z korespondencją,
 • UDW: wprowadź ukrytych odbiorców, o których adresaci pól DO i DW nie dowiedzą się, a także wszyscy dodani w UDW nie będą wiedzieli o swoim istnieniu.

Pole UDW może pełnić różne role w zależności od Twoich potrzeb, możesz z jego pomocą przesłać, np. ofertę do wielu adresatów, którzy nie będą o sobie wiedzieli.

Jak wysłać wiadomość DW, UDW w poczcie Windows?

Skorzystaj z pola DO, DW i UDW zaraz po utworzeniu nowej wiadomości e-mail:

 1. Otwórz program Poczta Windows.
 2. Utwórz nową wiadomość e-mail > Nowa wiadomość.
 3. Uzupełnij pole DO.
 4. Kliknij DW i UDW aby wyświetlić dodatkowe pola adresatów.
  Użyj pola DO, DW i UDW aby zdefiniować odbiorców wiadomości e-mail
 5. Wprowadź odbiorców. Jeśli uzupełniasz pole UDW, nie musisz wypełniać pola DO i DW.
 6. Wyślij wiadomość.
Jeśli skorzystałeś z pola UDW, nie musisz wprowadzać odbiorców pola DO i DW. W ten sposób możesz wysłać wiadomość do wielu adresatów, którzy nie będą o sobie wzajemnie wiedzieli. To przydatne rozwiązanie, z którego możesz korzystać, np. wysyłając mailing do swoich klientów.
Czytaj więcej:
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.