Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP z VSFTP?

Instalacja i konfiguracja serwera FTP z VSFTP pozwala na przesyłanie plików między klientem i serwerem za pomocą protokołu sieciowego FTP. Dowiedz się, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP z VSFTP.

SPIS TREŚCI

Jak zainstalować oprogramowanie VSFTPD?

Aby zainstalować VSFTPD, postępuj według instrukcji:

 1. Zaktualizuj repozytoria, a następnie zainstaluj niezbędne narzędzia. Aby to zrobić, skorzystać z komendy:
  $ sudo apt-get update -y && sudo apt-get install vsftpd -y
 2. Po zakończeniu instalacji VSFTPD musisz zmienić niektóre parametry w pliku konfiguracyjnym. Najpierw utwórz kopię zapasową oryginalnego pliku konfiguracyjnego. W tym celu skorzystaj z komendy:
  $ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.orig-y
 3. Pora na stworzenie folderów, które udostępnisz innym użytkownikom serwera. W tym celu stwórz odrębne foldery root dla każdego użytkownika za pomocą komendy:
  $ sudo mkdir path/folder
 4. Następnie stwórz konto użytkownika z dostępem do danego folderu za pomocą komendy:
  $ sudo adduser –home=/path/folder test_user
  Pamiętaj, aby zastąpić frazę „test_user” nazwą użytkownika, a „path/folder” ścieżką do wcześniej utworzonego folderu
 5. Teraz stwórz podfoldery, w których będą znajdować się pliki. Następnie nadaj uprawnienia folderom. Pamiętaj, aby zastąpić „path/folder” ścieżką do wcześniej utworzonego folderu, a „subfolder” nazwą folderu przypisanego do danego użytkownika.
  $ sudo mkdir path/folder/subfolder
  $ sudo chmod 777 path/folder/subfolder
 6. Wpisz właściciela i usuń uprawnienia do zapisu, stosując komendy:
  $ sudo chown nobody:nogroup path/folder
  $ sudo chmod a-w path/folder

Jak skonfigurować oprogramowanie VSFTPD?

Aby skonfigurować oprogramowanie VSFTPD, postępuj według instrukcji:

 1. Otwórz plik konfiguracyjny VSFTPD, używając komendę:
  $ sudo nano /etc/vsftpd.conf
 2. Aby umożliwić użytkownikom serwera dodawanie plików do folderu, odkomentuj linię write_enable = YES przez usunięcie symbolu #
 3. Aby dać użytkownikom dostęp do przypisanego im folderu, odkomentuj linie chroot_local_user = YES i chroot_list_enable = NO
 4. Usuń symbol # przed linią chroot_list_file = / etc / vsftpd.chroot_list w celu udostępnienia ścieżki użytkownikom. Po zatwierdzeniu zmian możesz je zapisać i wyjść (CTRL + X – Y – Enter).
 5. Dodaj użytkowników do VSFTPD. Aby to zrobić, edytuj plik vsftpd.userlist:
  $ sudo nano /etc/vsftpd.userlist
 6. Przy kilku użytkownikach dodaj nazwę każdego z nich w odrębnej linii. Na końcu pliku dodaj linię:
  allow_writeable_chroot=YES
 7. Zapisz informacje i wyjdź z pliku (CTRL + X – Y – Enter).
 8. Aby wprowadzić zmiany, zresetuj serwer:
  $ sudo systemctl restart vsftpd
 9. Skorzystaj z klienta FTP (np. Filezilla lub Total Commander), aby uzyskać dostęp do serwera FTP za pomocą różnych kont.

Po instalacji VSFTPD porty są otwarte. Możesz od razu rozpocząć korzystanie z konta FTP. Sprawdź, jak się połączyć z serwerem przez FTP

 

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie