Nowe okno logowania do Panelu klienta

Z artykułu dowiesz się, jak zalogować się po raz pierwszy do nowego Panelu klienta home.pl.

Wraz ze wdrożeniem nowego Panelu klienta oraz serwisu WWW pod adresem: https://home.pl, uruchomiliśmy dla naszych klientów nowy mechanizm logowania, którego celem jest uproszczenie dostępu do Panelu klienta.

SPIS TREŚCI

Mechanizm logowania identyfikuje konto (czy znajduje sie na nowej czy poprzedniej platformie home.pl) i następnie kieruje po prawidłowym logowaniu do nowej lub poprzedniej wersji Panelu klienta. Zobacz co zmieniło sie w Panelu klienta po aktualizacji do nowej wersji.

Logowanie do Panelu klienta home.pl realizowane jest tak jak dotychczas pod adresem: https://panel.home.pl. Więcej informacji o procesie logowania do Panelu klienta znajdziesz pod tym adresem.

Panel klienta home.pl - Okno logowania - Zaloguj się

Pierwsze logowanie do nowego Panelu klienta (ustalanie loginu i hasła)

Jeśli Twoje konto znajdowało się wcześniej na poprzedniej platformie home.pl, po czym otrzymałeś dostęp do nowej platformy home.pl, to podczas pierwszego procesu logowania do Panelu klienta zostaniesz poproszony o nadanie nowego loginu i hasła dostępu. Od tej chwili loginem do Twojego konta w home.pl będzie adres e-mail.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji o pierwszym logowaniu do Panelu klienta, podczas którego ustalasz nowy login i hasło dostępu do konta na nowej platformie home.pl.

Jak się zalogować, jeśli moje usługi znajdują się już na nowej platformie home.pl?

Jeśli Twoje konto znajduje się już na nowej platformie home.pl, to podczas procesu logowania do Panelu klienta powinieneś wskazać nowe dane logowania. Poniżej znajdziesz informacje pod jakim adresem powinieneś się logować oraz z jakiego loginu i hasła powinieneś skorzystać.

 1. Przejdź pod adres: https://panel.home.pl, aby wyświetlić formularz logowania.
 2. Jako login wpisz adres e-mail, który wskazałeś podczas rejestracji usługi na nowej platformie home.pl,
  Jeśli Twoje konto zostało przeniesione z poprzedniej na nową platformę, to podczas pierwszego logowania będziesz mógł wskazać adres e-mail, którym będziesz posługiwał się podczas logowania do swojego konta.
 3. Podaj hasło dostępu do Twojego konta na nowej platformie home.pl.
  Jeśli Twoje konto zostało przeniesione z poprzedniej na nową platformę, to podczas pierwszego logowania będziesz mógł wskazać nowe hasło dostępu, którym będziesz posługiwał się podczas logowania do swojego konta.

Po poprawnym zalogowaniu do Panelu klienta na nowej platformie home.pl, zobaczysz na ekranie nowy panel administracyjny. Nowy Panel klienta jest domyślnym panelem administracyjnym dla nowych kont i usług rejestrowanych po 26 maja 2018 roku. Zobacz jak zmienił się nowy Panel klienta home.pl.

Nowy panel klienta home.pl

Dlaczego nie mogę zalogować się starym loginem do Panelu klienta?

Jeśli Twoje konto zostało przeniesione na nową platformę home.pl, to podczas pierwszego logowania do nowego Panelu klienta home.pl nadałeś nowy login (w postaci adresu e-mail) oraz hasło dostępu do Twojego konta.
Jeśli po nadaniu nowego loginu i hasła, spróbujesz zalogować się poprzednimi danymi, to na ekranie otrzymasz komunikat przypominający o zmianie loginu na adres e-mail.

Jak się zalogować, jeśli moje usługi znajdują się jeszcze na poprzedniej platformie home.pl?

Jeśli Twoje konto nadal znajduje się na poprzedniej platformie home.pl, to logowanie do Panelu klienta przebiega bez zmian. Poniżej znajdziesz informacje pod jakim adresem powinieneś się logować oraz z jakiego loginu i hasła powinieneś skorzystać.

 1. Przejdź pod adres: https://panel.home.pl, aby wyświetlić formularz logowania.
 2. Podczas logowania skorzystaj z  nazwy / identyfikatora usługi (np. twojadomena.pl lub serwer123456), do której chcesz się zalogować lub skorzystaj z nazwy usługi, która posiada uprawnienia administracyjne.
 3. Podaj hasło dostępu do usługi, która znajduje się na poprzedniej platformie home.pl.

Po poprawnym zalogowaniu w Panelu klienta do usługi, która nadal znajduje się na poprzedniej platformie home.pl, zobaczysz znany Ci widok poprzedniej wersji Panelu klienta, który jest tymczasowo dostępny również pod adresem: https://panel.online.home.pl.

Posiadasz jeszcze usługi na poprzedniej platformie home.pl? O udostępnieniu Tobie nowego Panelu klienta na nowej platformie home.pl zostaniesz poinformowany w osobnej wiadomości e-mail.

Przykładowy ekran startowy (pulpit) po zalogowaniu się do starego Panelu klienta home.pl

Automatyczna identyfikacja klienta podczas logowania do Panelu klienta

Za pomocą okna logowania znajdującego się pod adresem: https://panel.home.pl możesz logować się zarówno do nowej oraz poprzedniej wersji Panelu klienta. W zależności od wpisanej nazwy konta / loginu, nastąpi połączenie z nowym lub poprzednim Panelem klienta.

Pamiętaj, że usługi dostępne w poprzedniej wersji Panelu klienta będą docelowo przeniesione do nowej wersji Panelu klienta.

Więcej informacji możesz uzyskać na forum dyskusyjnym:

Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl
Posiadasz jeszcze usługi na poprzedniej platformie home.pl? O procesie udostępniania nowego Panelu klienta dla Twojego konta zostaniesz poinformowany w osobnej wiadomości e-mail.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie