Obsługa i konfiguracja Zadań w Poczcie home.pl

 

Zadania w Poczcie home.pl

Korzystając z zadań, dodając je i edytując, możesz ułatwić sobie organizowanie pracy, a także kontrolować jej postęp. Funkcja zadań w Poczcie home.pl znajduje zastosowanie nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym. Dzięki systemowi przypomnień i powiadomień, na bieżąco będziesz kontrolować swoje działania.

Zadania mogą być tworzone prywatnie, tylko na Twoje potrzeby, a także publicznie, gdzie będą uczestniczyć również inni użytkownicy. W ten sposób rozwiązujesz problem pracy zbiorowej, która wymaga zaangażowania innych osób w zadanie. To znakomite rozwiązanie, szczególnie gdy korzystasz z pomocy np. innych działów firmy. Śledząc na bieżąco postęp pracy, możesz planować kolejne zadania, a także zdarzenia, np. w kalendarzu.

Dzięki dodatkowej licencji Cloud Email Xchange, możesz jeszcze bardziej ułatwić obsługę poczty oraz zadań:

 • współdzielenie zadań: utworzone zadania mogą zostać udostępnione innym pracownikom, dzięki temu będą mieli podgląd np. listy projektów nad którymi aktualnie pracujesz,
 • możliwość edycji zadań innych uczestników oraz zmiany postępu pracy.

Jak utworzyć nowe Zadanie?

 1. Po zalogowaniu do skrzynki e-mail przejdź do zakładki Zadania.

 2. Zostanie wyświetlony Twój domyślny zestaw zadań, do którego możesz dodawać kolejne.
 3. Za pomocą opcji Nowe (górna część ekranu) rozpocznij dodawanie nowego zadania.
  Poczta home.pl - Zadania - Za pomocą opcji Nowe rozpocznij dodawanie nowego zadania
 4. W nowym widoku określ szczegóły tworzonego zadania, podając jego Temat (nazwę) i Opis. Rozwiń formularz, aby uzupełnić dodatkowe informacje, np. wskazać postęp pracy, przypomnienia oraz uczestników, którzy będą informowani o  zadaniu.

  Poczta home.pl - Zadania - Nowe - Uzupełnij formularz w szczegóły tworzonego zadania

  Wprowadzając Uczestników zadania, wskazujesz ich adresy e-mail. Jeśli uczestnikami zadania są kontakty, utworzone na tym samym serwerze w home.pl, nowe zadanie pojawi się w kalendarzu wszystkich jego uczestników, a na skrzynkę odbiorczą otrzymają powiadomienie o nowym zadaniu. W przypadku kontaktów spoza serwera (Twojej organizacji) otrzymają oni tylko powiadomienie mailowe. Dodanie pozycji do listy zadań czy kalendarza, będzie wymagało od nich ręcznej konfiguracji lub skorzystania z narzędzi dostępnych w ich kliencie poczty.

Podgląd, edycja i usuwanie zadań

Utworzone zadania możesz w każdej chwili podejrzeć, edytować lub usunąć. Dotyczy to także zadań, do których zostałeś zaproszony i są widoczne na liście.

 1. Przejdź do opcji menu Zadania, a następnie zaznacz lub kliknij zadanie, które chcesz podejrzeć lub edytować.
 2. Po kliknięciu w zadanie, po prawej stronie ekranu pojawi się jego podgląd.
  Poczta home.pl - Zadania - Kliknij w zadanie aby wyświetlić jego podgląd
 3. Jeśli chcesz dokonać edycji zadania, kliknij w górnej części ekranu Edytuj. Wprowadź zmiany i Zapisz je.
  Poczta home.pl - Zadania - Zaznacz zadanie i kliknij w opcje Edytuj
 4. Jeśli chcesz skasować zadanie, kliknij Opcje (3 poziome paski) i wybierz Usuń.
W przypadku zaznaczenia kilku zadań, możliwość ich edycji zostanie wyłączona. Masowe działania pozwalają jedynie na kasowanie zadań lub oznaczenie ich jako wykonane, a także przenoszenie do innych folderów z zadaniami. Niemożliwa jest masowa zmiana zaznaczonych zadań (np. zmiana treści, uczestników).

Akceptowanie otrzymanych zadań

Tworząc nowe zadanie, masz możliwość dodawania odpowiednich uczestników. Rozwiązanie to pozwala na szybkie zorganizowanie czasu pracy oraz kontrolę jego postępu. Wszystkie informacje o zadaniu są na bieżąco wyświetlane na poczcie e-mail jego uczestników. Jedyne o czym należy pamiętać, to zaprosić ich do zadania.

W podstawowej, domyślnej konfiguracji zadań, po dodaniu uczestników, system wysyła wiadomość e-mail do każdego z nich. W odczytanej wiadomości dostępne są szczegóły zdarzenia.
Przykładowa wiadomość e-mail na temat szczegółów zdarzenia

W przypadku akceptacji udziału w zadaniach, rozróżniamy dwa typy uczestników:

 • wewnątrz organizacji, czyli uczestnicy posiadający konta na tym samym serwerze co Ty: uczestnik otrzymuje powiadomienie mailowe oraz zadanie pojawia się automatycznie na karcie Zadań. Nie jest konieczna akceptacja ani żadne dodatkowe czynności pomocnicze,
 • z zewnątrz organizacji, czyli uczestnicy nie posiadający kont na tym samym serwerze: zdarzenie nie będzie widoczne na liście Zadań, a uczestnik otrzyma jedynie powiadomienie mailowe o jego szczegółach.

Zadania jako domyślny ekran startowy Poczty home.pl

Możesz zmienić domyślną stronę startową w Poczcie home.pl, np. na ekran Zadania. Tym sposobem każde połączenie ze skrzynką e-mail będzie skutkowało wyświetleniem w pierwszej kolejności ekranu Zadań. Za pomocą menu (na górze) będziesz mógł następnie przejść do innych sekcji, np. skrzynka odbiorcza, kalendarz.

 1. Po zalogowaniu do Poczty home.pl, przejdź do opcji konta z rozwijanego menu wybierz Ustawienia.
 2. Po lewej stronie wybierz Ustawienia podstawowe i odszukaj opcję Domyślna aplikacja po zalogowaniu.
 3. Wybierz Zadania. Wyloguj się i zaloguj ponownie, aby sprawdzić działanie wprowadzonych ustawień.
  Zatwierdzenie zmian nie wymaga dodatkowych czynności, wybór zostanie zapamiętany automatycznie.

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o licencji Cloud Email Xchange lub tutaj, aby przeczytać o funkcji współdzielenia Zadań.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.