Parametry bezpieczeństwa serwerów home.pl

Wprowadzenie

Do utrzymania kont naszych użytkowników, wykorzystujemy klaster złożony z ponad 400 platform serwerowych HP, TYAN oraz Chenbro. Wyposażenie sieci stanowią ponadto przełączniki, routery i firewalle firmy Cisco.
Ochronę danych zapewnia system kopii zapasowych oparty o serwery z macierzami dyskowymi o łącznej pojemności 400 TB. Jest to równoznaczne z gwarancją bezpieczeństwa danych, które zawsze możesz przywrócić z kopii zapasowej. Pamiętaj, że możesz przywrócić kopię zapasową do trzech dni wstecz!
Na potrzeby świadczonych usług zostało stworzone autorskie oprogramowanie serwera WWW, będące w stanie obsłużyć dziesiątki milionów połączeń dziennie. Środowisko oprogramowania funkcjonujące na serwerach home.pl jest na bieżąco aktualizowane zgodnie z powszechnymi standardami oraz pod względem pojawiających się najnowszych zagrożeń w sieci Internet.
Oprócz tego dla pozostałych protokołów internetowych działają zoptymalizowane serwery usług, które zintegrowaliśmy z rozproszoną bazą użytkowników i domen. Dzięki temu konta w sieci home.pl można zakładać i administrować przy użyciu funkcjonalnego Panelu home.pl.
W celu zapewnienia ciągłości działania sieci, wszystkie urządzenia sieciowe są zdublowane. W razie awarii cała obsługa może być przekazywana do bliźniaczego urządzenia zapasowego. Czasy przełączeń dla przełączników wynoszą kilka sekund, a dla routerów do 30 sekund. Jeśli awaria byłaby poważna, dysponujemy zapasowym sprzętem, który możemy uruchomić w krótkim czasie.

Parametry bezpieczeństwa obowiązujące na serwerach w home.pl

Parametry bezpieczeństwa określają m.in. maksymalną ilość zasobów, z których użytkownik może skorzystać na serwerze wirtualnym w home.pl. Zaprezentowane poniżej parametry dotyczą parametrów serwera WWW – w przypadku parametrów baz danych (SQL) obowiązują inne regulacje.
 Business Cloud Basic  Business Cloud Starter  Business Cloud Server  Business Cloud Unlimited
 Równoległe procesy (MaxCGI)  4  4  8  8
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  30s  30s  60s  60s
 Maksymalna ilość pamięci (Mem Limit)  192 MB  192 MB  384 MB  384 MB
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  16  16  32  32
 Maksymalna ilość plików (Files Limit)  64  64  128  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  300s  300s  600s  600s
HTTP Timeout  60s  60s  60s  60s
WAŻNE! Na serwerach w home.pl możesz uruchomić 5 jednoczesnych połączeń administracyjnych do baz danych MySQL, MSSQL oraz PostgreSQL. Parametr ten obejmuje ilość jednoczesnych połączeń do wszystkich baz obsługiwanych w danym momencie na serwerze.
Skrypt umieszczony na serwerze w home.pl może połączyć się jedynie z bazą danych MySQL, która jest utworzona na tym samym serwerze w home.pl. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o połączeniu z bazą danych na serwerze w home.pl .

Pełna konfiguracja PHP na naszych serwerach jest przedstawiona tutaj. Pod podanym adresem możesz sprawdzić standardową konfiguracje dla serwera w home.pl i może ona nie odzwierciedlać konfiguracji na Twoim serwerze.

Limit ilości plików (Index dla WWW/SQL) dla serwerów Business Cloud

 Business Cloud Basic  Business Cloud Starter Business Cloud Server  Business Cloud Unlimited
 500 000  1 000 000 1 500 000 2 500 000
Limit ilości plików dla usług Business Cloud Unlimited wynosi 2 500 000. W przypadku poprzedniego typu usługi, czyli Business Server PRO limit ilości plików wynosi 1 500 000.

Parametry bezpieczeństwa obowiązujące na serwerach WordPress Hosting SSD

 WordPress Hosting SSD Basic  WordPress Hosting SSD  WordPress Hosting SSD Premium
 Równoległe procesy (MaxCGI)  12  12  16
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  90s  90s  180s
 Maksymalna ilość pamięci (Mem Limit)  380 MB  380 MB  512 MB
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  16  16  32
 Maksymalna ilość plików (Files Limit)  64  64  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  600s  600s  900s
HTTP Timeout  600s  600s  600s
 Limit ilości plików (INODES)  500 000  1 000 000  1 500 000

Szybkość łącza

Serwery home.pl utrzymywane są w największym polskim centrum danych firmy T-Mobile. Obecnie posiadamy łącza o całkowitej przepustowości na poziomie 80 Gbit/s. Jesteśmy stale połączeni z sieciami T-Mobile, PLIX, Level3 oraz Cogent, umożliwiając naszym Klientom dostęp do POP w całej Europie: m.in. w Londynie (LINX), Amsterdamie (AMSIX), Frankfurcie (DE-CIX), czy Wiedniu (VIX).
 Szczegółowa specyfikacja Business Cloud Basic Business Cloud Starter Business Cloud Server Business Cloud Unlimited

Szybkość łącza serwera
Szybkość łącza serwera definiuje rodzaj infrastruktury i maksymalną przepustowość łącza, z jaką możliwe jest komunikowanie się z serwerem.

W przypadku wygenerowania, w miesiącu kalendarzowym, ruchu przekraczającego 1 TB (dla usług: Business Cloud Basic, Business Cloud Starter) transferu w miesiącu oraz 5 TB (dla usług: Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited), to prędkość przesyłania danych spada do 10Mbps. Pełne pasmo (1Gbps) przywracane jest pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 1Gbps   1Gbps   1Gbps   1Gbps

Dlaczego szybkość łącza przy moim serwerze została zmniejszona?

Po przekroczeniu 1 TB transferu w danym miesiącu, pasmo przepustowości osiąga wartość 10Mbps. Domyślne pasmo 1Gbps przywracane jest pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Po przekroczeniu 5 TB transferu w danym miesiącu, pasmo przepustowości osiąga wartość 10Mbps. Domyślne pasmo 1Gbps przywracane jest pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku usług Business Cloud Unlimited oraz Business Cloud Unlimited X PRO występuje dodatkowy mechanizm zmiany prędkości przesyłania danych DO serwera w zależności od obecnej zajętości serwera:

 • do 25% zajętości serwera – pełne pasmo 1Gbps,
 • od 26-50% zajętości serwera – 10 Mbps,
 • od 51–75% zajętości serwera – 1 Mbps,
 • 76%+ zajętości serwera – 100kbps.

Procenty, na podstawie których funkcjonuje mechanizm zawsze liczone są od bazowej zajętości serwera.

Przykład 1:
Dla usługi Business Cloud Unlimited:

 • 25% zajętości serwera – do 250 GB,
 • 26-50% zajętości serwera – od 251 do 500 GB,
 • 51-75% zajętości serwera – od 501 do 750 GB,
 • 76%+ zajętości serwera – ponad 750 GB.
Przykład 2:
W przypadku usługi Business Cloud Unlimited 1 PRO z powierzchnią bazową 1,5 TB pojemności, procentowo progi będą wyglądać tak:

 • 25% zajętości serwera – do 375 GB,
 • 26-50% zajętości serwera – od 376 do 750 GB,
 • 51-75% zajętości serwera – od 751 do 1125 GB,
 • 76%+ zajętości serwera – ponad 1126 GB.

Im więcej rozszerzeń PRO, tym bardziej BAZOWA powierzchnia jest podnoszona.

Jak przejść na pakiet Business Cloud Unlimited PRO?

W każdej chwili możesz zmienić typ usługi na wyższy, np. Business Cloud Unlimited, Business Cloud Unlimited PRO, Business Cloud Unlimited 5 PRO itd. Każde rozszerzenie PRO zwiększa możliwości Twojego serwera. Opłata wynosi 300 zł netto za każde rozszerzenie PRO i jest doliczona do abonamentu rocznego serwera (np. 1 PRO – 300 zł netto, 2 PRO – 600 zł netto).

Jeśli chcesz zmienić typ usługi, skontaktuj się z Biurem Obsług Klienta przez infolinię lub formularz kontaktowy.

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl