Reguły zasad – dyski/woluminy w Acronis Backup

Instrukcje krok po kroku jak korzystać z Acronis Backup znajdziesz pod tym adresem.

Podczas wybierania danych do uwzględnienia w kopii zapasowej możesz korzystać z dwóch metod wyboru:

 

Kopia zapasowa na poziomie dysku zawiera kopię dysku lub woluminu w postaci spakowanej. Z kopii zapasowej na poziomie dysku można odzyskiwać poszczególne dyski, woluminy lub pliki. W kopii zapasowej całego komputera są uwzględniane wszystkie jego dyski.

Wybór bezpośredni

Czyli jak wybrać dysk/wolumin, który będzie objęty kopią zapasową, bez wykorzystania reguł zasad.

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego usługi Acronis Backup.

  • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o logowaniu do panelu administracyjnego usługi Acronis Backup
 2. Po lewej stronie ekranu kliknij nazwę użytkownika, a następnie nazwę komputera, który jest skonfigurowany do wykonywania na nim kopii zapasowych.
  Dodaj - urządzenia kopii zapasowej Acronis
 3. Po prawej stronie ekranu wyświetlony zostanie dodatkowy panel konfiguracji. Odszukaj i kliknij opcję Chroń, a następnie Dodaj plan lub Edytuj istniejący plan kpii.
  Opcja Edytuj i Dodaj plan w panelu Acronis
 4. W nowym widoku wybierz Elementy uwzględniane w kopii zapasowej: Dysk/woluminy, a następnie kliknij Określ serwer.
  Plan kopii dysku/woluminu Acronis
 5. Zobaczysz nowy panel ze wszystkimi dyskami/woluminami na Twoim komputerze. Zaznacz które chcesz objąć kopią zapasową i potwierdź wybór klikając OK.
  wybór woluminu/dysku do kopii Acronis Backup
 6. Przejdź do kolejnego kroku tworzenia planu kopii zapasowej.
  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak utworzyć nowy plan tworzenia kopii zapasowej.

 

Reguły zasad

Czyli jak określić reguły, na podstawie których będzie wykonywana kopia zapasowa.

 1. Skorzystaj z powyższej instrukcji, aby przejść do ustawień nowego planu tworzenia kopii zapasowej i następnie kontynuuj czytanie poniższej instrukcji.
 2. W panelu tworzenia kopii wybierz Elementy uwzględniane w kopii zapasowejOkreśl serwer
  Plan kopii dysku/woluminu Acronis
 3. W górnym rogu ekranu zmień metodę wyboru danych z bezpośredniej na Użycie reguł zasad.
  Użycie reguł i zasad Acronis
 4. Wprowadź nowe reguły i zatwierdź ustawienia przyciskiem OK.
  reguły zasad kopii zapasowej woluminu Acronis Backup
 5. Przejdź do kolejnego kroku tworzenia planu kopii zapasowej.
  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak utworzyć nowy plan tworzenia kopii zapasowej.

 

Użycie reguł zasad

Czyli jak korzystać z reguł zasad podczas tworzenia planu kopii zapasowej. Jak budować reguły oraz zasady, na podstawie których tworzone będą kopie zapasowe?

Utworzone reguły zasad stosowane są do wszystkich komputerów objętych planem kopii zapasowej. Jeśli w chwili rozpoczęcia tworzenia kopii zapasowej na komputerze nie zostaną znalezione żadne dane spełniające wymagania co najmniej jednej reguły, utworzenie kopii zapasowej na tym komputerze nie powiedzie się.

 1. Reguły dotyczące systemów Windows, Linux i OS X
  • polecenie [All volumes] powoduje wybranie wszystkich woluminów na komputerach z systemem Windows i wszystkich zamontowanych woluminów na komputerach z systemem Linux lub OS X.
 2. Reguły dotyczące systemu Windows:
  • Litera dysku (np. C:\) powoduje wybranie woluminu z określoną literą dysku.
  • polecenie [Fixed Volumes (Physical machines)] powoduje wybranie wszystkich woluminów komputerów fizycznych, z wyjątkiem nośników wymiennych. Woluminy stałe obejmują woluminy na urządzeniach SCSI, ATAPI, ATA, SSA, SAS i SATA oraz macierzy RAID.
  • polecenie [BOOT+SYSTEM] powoduje wybranie woluminów systemowych i startowych. Ta kombinacja to minimalny zestaw danych, który umożliwia odzyskanie systemu operacyjnego z kopii zapasowej.
  • polecenie [Disk 1] powoduje wybranie pierwszego dysku komputera i obejmuje wszystkie woluminy na tym dysku. Aby wybrać inny dysk, wpisz odpowiedni numer.
 3. Reguły dotyczące systemu Linux:
  • polecenie /dev/hda1 powoduje wybranie pierwszego woluminu pierwszego dysku twardego IDE.
  • polecenie /dev/sda1 powoduje wybranie pierwszego woluminu pierwszego dysku twardego SCSI.
  • polecenie /dev/md1 powoduje wybranie pierwszego dysku twardego programowej macierzy RAID.

  Aby wybrać inne woluminy standardowe, określ /dev/xdyN, gdzie:

  • x” odpowiada typowi dysku.
  • y” odpowiada numerowi dysku:
   • „a” w przypadku pierwszego dysku,
   • „b” w przypadku drugiego dysku itd.
  • N” oznacza numer woluminu.

  Aby wybrać wolumin logiczny, określ jego nazwę wraz z nazwą grupy woluminów. Aby na przykład utworzyć kopie zapasowe dwóch woluminów logicznych: lv_root i lv_bin, gdzie oba należą do grupy woluminów vg_mymachine, zbuduj polecenia w postaci:

  /dev/vg_mymachine/lv_root 
  /dev/vg_mymachine/lv_bin
 4. Reguły dotyczące systemu OS X:
  • polecenie [Disk 1] powoduje wybranie pierwszego dysku komputera i obejmuje wszystkie woluminy na tym dysku. Aby wybrać inny dysk, wpisz odpowiedni numer.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Kopia zapasowa danych bez limitu urządzeń

Chroń to, co najcenniejsze. Zabezpiecz firmowe lub prywatne dane z komputerów, telefonów, tabletów i serwerów.