Tidal Family – jak dodać członka rodziny do subskrypcji?

Tidal oferuje kilka planów subskrypcji, które wybierasz podczas zakładania konta. Oczywiście w trakcie korzystania z Tidala możesz zmienić pakiet, np. na rodzinny. Z tej instrukcji dowiesz się, jak dodać członka rodziny do subskrypcji Tidal Family.

SPIS TREŚCI

Jak dodać członka rodziny w Tidal?

Dodawanie członków jest możliwe tylko w pakiecie rodzinnym, dlatego, jeśli nie masz takiego typu subskrypcji, wykonaj czynności opisane tutaj: Jak przejść na pakiet rodzinny?

Aby dodać kolejne osoby do rodzinnej subskrypcji Tidal, wykonaj poniższe czynności:

  1. Zaloguj się na stronie my.tidal.com/pl/account
  2. Wybierz kafelek TIDAL Family.Jak dodać członka rodziny do Tidal?
  3. W następnym kroku kliknij Dodaj członka rodziny. Zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych osoby, którą zapraszasz.Dodawanie członka rodziny Tidal.
  4. Po wysłaniu zaproszenia do pakietu rodzinnego, nowa osoba pojawi się na liście. Możesz dodać maksymalnie 5 członków.Członkowie rodzinnej subskrypcji Tidal.
Członkowie rodziny zapraszani do pakietu rodzinnego muszą mieć konta zlokalizowane w tym samym kraju, co główny posiadacz konta.

Jak przejść na pakiet rodzinny Tidal Family?

  1. Zaloguj się na stronie my.tidal.com/pl/account
  2. Wybierz TIDAL Family.Jak dodać członka rodziny do Tidal?
  3. Kliknij: Przejdź na pakiet rodzinny.Przejdź na rodzinny pakiet
Czytaj więcej
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie